۰
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷

نجات در اسلام و مقایسه ی آن با مسیحیت

امامی ، مجتبی ؛ نجات در اسلام و مقایسه ی آن با مسیحیت : راهنما : احمد بهشتی ؛ مشاور : بیوک علیزاده ؛ تاریخ دفاع : 14/11/83 ؛ 214 ص .
کلید واژه ها : نجات ، مسیحیت ، مبانی ، منطق .
چکیده
سرّ اقبال مردم به دین نیاز فطری آن ها به « نجات طلبی » و رستگاری می باشد ، و ادیان الهی از جمله اسلام و مسیحیت اصیل ، به درستی این نیاز را تشخیص داده و در صدد تأمین آن بوده اند . نجات که یک معنای عدمی و سلبی است به معنای خلاصی و یا دور شدن از مصیبت ها ، سختی ها ، دردها ، شرور و مهالک می باشد . و معنای دقیق آن با مفاهیم « سعادت » ، « فوز » و « فلاح » که دارای معنای ایجابی می باشند ، تا حدودی متفاوت است .
در حقیقت نجات اسلامی ، خداوند نجات بخش انسان از مهالک است . نجات از مهلکه ی گناه ، شرک و کفر در این دنیا خود مقدمه ای برای نجات انسان از عذاب اخروی . بر اساس نصوص دینی و اقوال دانشمندان و حکمای اسلامی ، « نجات اخروی » خود مقدمه ی سعادت انسان در آخرت است ، اما انسان با اختیار و نقش فعال خود با فراهم نمودن شرایط ، پذیرنده ی نجات الهی می باشد.
اساس مسیحیت رایج اعلام ایمان است به نجاتی که عیسی مسیح برای بشریت به ارمغان آورده است. در این اعتقاد که بر مبانی خاص انسان شناسی ، مسیح شناسی و خداشناسی این سنت استوار گردیده است ، انسان در اسارت گناه و مرگ بوده و از ناحیه ی خود قابلیت نجات را ندارد . به واسطة حضور مستقیم خداوند ( عیسی مسیح ) و با فدیه یا قربانی شدن او ، جریمةگناه انسان پرداخت گردیده و از اسارت گناه نجات می یابد .
در ساختار نجات مسیحی سه شخص الوهی با عنوان « خدای در » ، « خدای پسر » و « روح القدوس » نقش دارند . امر نجات با طرح و برنامة ازلی خدای پدر سامان می پذیرد ، خدای پسر مجری آن است و تداوم آن با روح القدوس است .
ایمان از مهم ترین عوامل نجات در هر دو سنت محسوب میگردد ، متعلق آن در اسلام ، عالم غیب ، عالم آخرت و ایمان به رسولان خدا می باشد . ولی در مسیحیت نفس « آموزه ی نجات » متعلق اساسی ایمان می باشد . عمل نیز از عوامل بسیار مؤثر در نجات اسلامي مي باشد . عواملی نیز از جمله کفر ، شرک ، گناه ، ... در هلاکت انسان تأثیرگذار خواهند بود . هر دو دین اسلام و مسیحیت نسبت به هلاکت بار بودن گناه برای انسان تأکید دارند . آموزنده گناه ذاتی از ویژگی های انسان شناسی مسیحی بوده و به عنوان مبنایی بنیادین در نجات شناسی مسیحیت می باشد .
نجات مسیحی با چالش های بسیاری مواجه است که از جمله ی آن عدم معقولیت بسیاری از مبانی و پیش فرض های آن است . معقولیت آموزنده هایی همچون « تجسد » ، « فدیه» ، « تثلیث » ، «مأوی گزیدن روح القدوس درنفس انسان » قابل اثبات نخواهد بود . ناسازگاری های درونی بیرونی ، عدم انطباق با واقع از دیگر چالش های نجات مسیحی می باشد .

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *