۰
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷

رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کارت

رحمتی ، انشاءالله ؛ رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کارت ؛ راهنما : غلامرضا اعوانی ؛ مشاور : رضا داوری تاریخ دفاع : 03/07/80 ؛ 385 ص .
کلید واژه ها : نفس ، بدن ، دکارت ، حدوث جسمانی ، ملاصدرا .
چکیده
مسأله رابطه نفس و بدن یکی از مسائل اساسی فلسفه نفس است . اغلب دیدگاههای فلسفی درباره بشر به نوعی انسان را دارای دو ساحت نفس و بدن تلقی کرده اند . این نظریات را ثنویت گرایانه می دانند از آن حیث که به دو جوهر یا دو ساخت قائلند . لیکن از آ«جا که بنا به فرض یکی از این دو جوهر جسمانی و دیگری مجرد است ، این مسأله مطرح می شود که ارتباط و تعامل میان این دو چگونه امکان پذیر میگردد ، مگر نه این است که در هر کنش و واکنشی مسانخت میان دو طرف شرط است .
فلسفه دکارت نیز که از این حیث در طبقه فلسفه های ثنویت گرایانه قرار می گیرد ، با مسأله رابطه نفس و بدن مواجه می گردد . می توان گفت این مساله در فلسفه دکارت به بارزترین شکل خود مطرح شده است ، چرا که دکارت بیشترین تأکید را بر تمایز میان دو جوهر نفس و بدن دارد . دکارت خود متوجه این مشکل شده و نیز اذعان داشته است که تبین ارتباط میان این دو جوهر کار سهلی نیست . در عین حال تبیین هایی از رابطه میان آن دو بدست داده است ، که برخی از آنها تبیین هایی علمی اند و برخی دیگر تبیین های الهیاتی . ولی صرف نظر از اینکه تبیین های دکارت قانع کننده نیست اصولاً در یک نظام عقل گرایانه ای مانند نظام دکارت توقع این است که تبیین های عقلی و فلسفی از موضوع ارائه گردد . به هر حال تبیین رضایت بخشی برای این مسأله در فلسفه دکارت نمی توان یافت .
پیشهاد این تحقیق آن است که بر اساس بنیادهایی که ملاصدرا در حکمت متعالیه تأسیس کرده است ، می توان به تبیین معقولی از رابطه نفس و بدن دست یافت . در واقع نظریه « حدوث جسمانی » نفس که بر اساس مبانی خاص ملاصدرا اثبات شده است ، سررشته ای اساسی برای حل مسأله رابطه نفس و بدن به دست می دهد .

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *