دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
۰
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷

شرح و مقایسه دیدگاه امام محمد غزالی و دیوید هیوم درباره علیت

نوروزی تیمورلویی ، حسین ؛ شرح و مقایسه دیدگاه امام محمد غزالی و دیوید هیوم درباره علیت ؛ راهنما : غلامرضا اعوانی ؛ مشاور : غلامحسین ابراهیمی دینانی ؛ تاریخ دفاع : 28/06/80 ؛ 205 ص .
کلید واژه ها : علیت ، معلول ، علت .
چکیده
کندو کاو در مورد علیت که به منزله درختی تنومند در گلستان معرفت بشری است ، یکی از دغدغه های فلسفی اصیل به شمار می رود . در این پایان نامه به آراء امام محمد غزالی و دیوید هیوم دربارة علیت اشاره میشود که هر کدام از منظرهای متفاوت به مقوله علیت نگریستند و نتایجی را نیز از رهگذر این تأمل بدست آوردند .
غزالی یکی از بزرگترین متکلمان اشعری است که با انگیزه های کاملاً دینی علیت را به دیده انگار نگریست . در نگره غزالی ، علیت فلسفی ، با آموزه های اصیل اسلامی ناسازگاری دارد . به عنوان مثال علیت فلسفی ، با فاعلیت و اراده الهی نهفته است و از انجا که اجسام دارای علم و اراده نیستند ، بنابراین فاعلیت اجسام نسبت به یکدیگر منتفی است و فاعلیت تنها از آن خداوند است و بر این تعلق گرفته که اشیاء را به دنبال یکدیگر ایجاد کند . وقتی بصورت مکرر یک پدیده در پی پدیده دیگر ، به اراده الهی رخ می دهد . ما بر اساس انس و الفت ذهنی ، پدید اول را علت و پدیده دوم را معلول می نامیم . در جهان غرب نیز برخی از فلاسفه با انگیزه های مختلف علیت را طرد کردند .
یکی از آنها دیوید هیوم انگلیسی است . دیوید هیوم با انگیزة فلسفی علیت را رد کرد. هیوم بر اساس چهارچوب فلسفی خود ، ادراکات بشری را به دو دسته انطباعات و تصورات تقسیم کرد. انطباعات همان ادراکات حسی اند که بی واسطه از رهگذر اندامدهای حسی ، بدست می آیند و تصورات همان انطباعات رنگ پریده و ضعیف هستند . هیوم می گوید تمام مفاهیمی که انسان در نظام فکری خود بکار میگیرد ، باید در زمره یکی از انطباعات یا تصورات باشد . معنای یک واژه به این بستگی دارد که آیا در زمرة انطباعات یا تصورات جای می گیرد یا نه . اگر جزو یکی از اینها نبود باید به عنوان واژه بی معنا از حوزه گفتمان حذف شود .
به نظر هیوم ، علیت از دسته آن مفاهیم است که در تحلیل نهایی از آن چیزی غیر از تعاقب زمانی و مجاورت مکانی باقی نمی ماند . وقتی می گوییم الف ، علت ب است . یعنی اولاً الف مقدم بر ب است و ثانیاً الف مجاور ب است .
وقتی بصورت مکرر ب در پی الف می آید ، ما با مشاهده الف ، بر اساس تداعی معانی انتظار داریم که ب را نیز به نظاره نشینیم . بنابراین رابطه یا پیوند ضروری علت و معلول که فلاسفه عقل گرا در زمرة رابطه عینی اشیاء محسوب می کردند ، چیزی غیر از تصمیم راسخ ذهن جهت گذر از یک پدیده به پدیده دیگر نیست . تحلیل هیوم از علیت ، فلاسفه بعدی از جمله کانت را تحت تأثیر قرار داده است و امروزه برخی از فلاسفه تلاش می کنند تا مفهوم قانون را بدون کاربست اصل علیت یا رابطه علی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


سلام و خسته نباشید. ببخشید من در خارج کشور مشغول تحصیل هستم و موضوع پایان نامه بنده شبیه به این پایان نامه هست می خواستم بدونم امکان دسترسی الکترونیکی به این پایان نامه امکان داره؟ یا اینکه فقط نسخه چاپی هست و در کتابخانه نگهداری میشه؟ اگر دوستم بیاد دسترسی به این پایان نامهبراش مقدور هست؟