ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
۰
يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۵

13- درسهايي‌ از نخستين‌ جهاني‌شدن‌ (مروري‌ كلي‌)

13- درسهايي‌ از نخستين‌ جهاني‌شدن‌ (مروري‌ كلي‌)
آيا جهاني‌ شدن‌ اول‌ (جهاني‌ شدن‌ اسلام‌)، واجد پيامها و درسهايي‌ هست‌؟ در اينجا به‌ طور اختصار اين‌ درسها را مرور مي‌كنيم‌: 

* در صحنه‌ تقابلات‌ جهاني‌ شدن‌ اوّل‌، در يك‌ سو فشار تكنولوژي‌، تجارت‌ و تفكر و ثروت‌ عظيم‌ جهان‌ اسلام‌ را داشت‌ و در سوي‌ مقابل‌، عقب‌ ماندگي‌ و تحجر و فقر جهان‌ مسيحيت‌ به‌ سركردگي‌ پاپها بود
جنگهاي‌ صليبي‌، مقاومت‌ ايدئولوژيك‌ در برابر جهاني‌ شدن‌ اول‌ بود. 

* جهاني‌ شدن‌ اوّل‌ براي‌ اروپاييان‌، بهروزي‌ دنيوي‌ مي‌آورد اما در عين‌ مسيحيان‌ مجبور بودند به‌ خاطر سعادت‌ اخروي‌ با كفار، جهاد كنند. همين‌ پارادوكس‌ بود كه‌ سرنوشت‌ نهايي‌ جنگ‌ صليبي‌ را رقم‌ زد. (ونيزيها به‌ خاطر تجارت‌ شيرين‌ با جهان‌ اسلام‌، كار شكني‌ كرده‌، قرارداد حمل‌ صليبيها را به‌ جبهه‌ شرق‌ باطل‌ كردند. آنها حتي‌ به‌ مسلمين‌ ساز و برگ‌ هم‌ رساندند و البته‌ براي‌ هميشه‌ در تكفيرپاپ‌ ماندند!) 

* مناسبات‌ تجاري‌ جهان‌ اسلام‌ با جهان‌ مسيحي‌ بسيار نزديك‌ بود. تحريك‌ پاپ‌ و احساس‌ تكليف‌ شرعي‌ او براي‌ نابودي‌ كفار، تنها عنصر تخريب‌گر اين‌ تعاملات‌ پرمنفعت‌ دوسويه‌ بود. 

* درست‌ است‌ كه‌ با تحريك‌ پاپ‌، تعصبات‌ ديني‌ مسيحي‌ مي‌جنبيد و جهاد با كفار آغاز مي‌شد، با اين‌ حال‌ مسيحيان‌ هميشه‌ پشت‌ سر پاپ‌ نمي‌ماندند؛ چرا كه‌ با منافع‌ مادي‌شان‌ سازگار نبود. (تاريخ‌ حتي‌ شاهد چندين‌ فقره‌ قيام‌ مسيحيان‌ بر عليه‌ جنگجويان‌ صليبي‌ به‌ خاطر زنداني‌ كردن‌ زوار و تجار مسلمان‌ بوده‌ است‌) 

* تحريم‌ تجارت‌ پاپ‌، بنادر اروپا را فقير و سوت‌ و كور ساخته‌ بود. جدا ماندن‌ از جهاني‌شدن‌ براي‌ تجار اروپايي‌ با افول‌ لشكركشيهاي‌ صليبي‌، بنادر ونيز، ژنوا و پيزاكه‌ وابسته‌ به‌ بنادر مصر و عكا بودند، رونق‌ يافتند و با رونق‌ آنها، رابطه‌ تجار مسلمان‌ و مسيحي‌ نزديك‌تر و تضادهاي‌ دروني‌ صليبيها افزون‌تر مي‌گرديد. (يكي‌ از ارقام‌ صادراتي‌ اروپا برده‌ و اسلحه‌ بود كه‌ به‌ رغم‌ تكفير پاپ‌، در قبال‌ قند و ادويه‌ به‌ مسلمين‌ فروخته‌ مي‌شد!). 

* خاقان‌ چين‌، بهره‌مند از تجارت‌ مسلمين‌، هيچ‌گاه‌ به‌ تقابل‌ جدي‌ با آنان‌ نپرداخت‌ و هيچ‌گاه‌ به‌ در خواستهاي‌ پاپ‌ براي‌ اتحاد با صليبيها وقعي‌ ننهاد. 

* جنگهاي‌ صليبي‌ كاري‌ نكرد جز اين‌ كه‌ در جريان‌ تبادل‌ علم‌، تكنولوژي‌ و تجارت‌، ايجاد مزاحمت‌ و اشكال‌ كرد، دربار پاپ‌ را گسترش‌ داد و سببي‌ شد تا قوانين‌ شرعي‌ را تكميل‌ و عيسويان‌ جهان‌ را مقلد خود سازد (medieval Papalism) . سكولارسيم‌ اروپايي‌ واكنش‌ به‌ همين‌ دگماتيزم‌ و شكست‌ حكومت‌ ديني‌ پاپ‌ در قبال‌ جهاني‌شدن‌ بود. 

* لشكركشيهاي‌ صليبي‌، مسلمانان‌ را به‌ يكديگر نزديك‌ ساخت‌، تروريسم‌ صليبي‌ آنها را به‌ وحدت‌ كشاند و فتح‌ اورشليم‌ به‌ دست‌ صلاح‌الدين‌ ايوبي‌ را باعث‌ آمد. خشك‌ مغزيهاي‌ مجاهدان‌ و آخرت‌گرايي‌ متعصبانه‌ پاپ‌ نه‌ تنها فتوحاتي‌ به‌ دنبال‌ نداشت‌ كه‌ رم‌ شرقي‌ را ساقط‌ كرد و پاي‌ مسلمانان‌ را بر فراز وين‌ گشود. جنگهاي‌ صليبي‌ با اين‌ انگيزه‌ آغاز شد تا عالم‌ مسيحي‌ شرق‌ از چنگ‌ مسلمين‌ نجات‌ يابد، ولي‌ هنگامي‌ تمام‌ شد كه‌ اين‌ عالم‌ يك‌سره‌ در چنگال‌ مسلمين‌ قرار گرفت‌. 

* جهاني‌ شدن‌ اول‌ نشان‌ داد كه‌ هنگامي‌كه‌ سيل‌ جهاني‌شدن‌ در جريان‌ است‌، وسعت‌ بخشيدن‌ به‌ شكاف‌ «بهروزي‌ دنيوي‌» و «سعادت‌ اخروي‌»، (كه‌ مورد تأكيد كليسا بود) خود تهديدي‌ بر ايمانيات‌ مسيحي‌ گشود. 

* جهاني‌شدن‌ اول‌ با خود: 
- تجارت‌؛ 
- تكنولوژي‌؛ و 
- تفكر
را آورد. هر چه‌ مقاومت‌ جهان‌ مسيحي‌ بيشتر تحليل‌ مي‌رفت‌، اين‌ سه‌ بيشتر راه‌ خود را به‌ جهان‌ مسيحي‌ مي‌گشود. راسل‌ مي‌گويد: غرب‌ مسيحي‌ در توحش‌ كامل‌ بود و بدون‌ اين‌ سه‌ (كه‌ رهاورد مسلمين‌ بود)، هيچ‌گاه‌ به‌ عصر رنسانس‌ قدم‌ نمي‌گذاشت‌. 

* تفكر مسلمين‌ با ابن‌سينا (Avicenna) و ابن‌رشد (Commentator) و... به‌ مغزهاي‌ خشكه‌ مقدسان‌ غربي‌ وارد شد و در فرآيند بالندگي‌ خود به‌ آگوستين‌، آكونياس‌، اوكامي‌ و نهايتاً دكارت‌ رسيد و تمدن‌ مدرن‌ را رقم‌ زد. پس‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تفكري‌ كه‌ تحت‌ جهاني‌شدن‌ اول‌ وارد اروپا شد، در مقصد، احياء گرديد (تفكر فلسفي‌ در جهان‌ اسلام‌ مدتها بود كه‌ تحت‌ فشار متصلّبان‌ در محاق‌ توقف‌ افتاده‌ بود). 

* همچنين‌ تجارت‌ و تكنولوژي‌ جهان‌ اسلام‌ (صنايع‌ قندريزي‌، بندرگاه‌سازي‌، شيشه‌ سازي‌، كيمياگري‌، باره‌شكن‌سازي‌، بافندگي‌ و...) در ورود به‌ غرب‌ مسيحي‌، جهش‌ تازه‌اي‌ يافت‌. (رشد تكنولوژي‌ و تجارت‌ مدتها بود كه‌ در محاق‌ توقف‌ افتاده‌ و جهان‌ اسلام‌ دوره‌ ستروني‌ خود را مي‌گذراند). 

* جهاني‌شدن‌ ملك‌ هيچ‌ تمدني‌ نيست‌؛ محصول‌ رشته‌ تمدنهاي‌ گذشته‌ (مخصوصاً تمدنهاي‌ مبتني‌ بر اديان‌ آسماني‌) و حاصل‌ تلاش‌ فرد فرد انسانها در پهنه‌ي‌ تاريخ‌ است‌ و گريز از آن‌ نه‌ تنها ناممكن‌ بوده‌ بلكه‌ احتمالاً خسارت‌آميز مي‌باشد. 

* درسي‌ كه‌ امروزه‌ از جهاني‌شدن‌ اول‌ مي‌توان‌ گرفت‌ احتمالاً آن‌ است‌ كه‌ اصولاً جهاني‌شدن‌ را شايد بتوان‌ به‌ مثابه‌ يك‌ فرصت‌ تلقي‌ كرد؛ و نه‌ يك‌ تهديد.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *