افلاطون و دموکراسی (تأملی در باب تعارض افلاطون با دموکراسی آتن)

سید عبدالرحیم لاری

19 خرداد 1397 ساعت 3:06


مشاهده و دریافت فایل pdf

منبع؛ خردنامه همشهری خرداد 1387 شماره 26


کد مطلب: 2641

آدرس مطلب: http://iptra.ir//article/2641/افلاطون-دموکراسی-تأملی-باب-تعارض-آتن

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/