بررسی امکان تأثیرپذیری افلاطون از زرتشت؛ با تأکید بر آموزﮤ «مثل» افلاطون و «فروهر» زرتشتی

حمید نساج

19 خرداد 1397 ساعت 3:18


چکیده: هدف این مقاله بررسی تاثیراتی است که افلاطون از تفکر شرقی مخصوصاً از شخص زرتشت پذیرفته است. هیچ انسانی را یارای آن نیست که بتواند نظامی فلسفی، بدون یاری جستن از اذهان دیگر بنیان نهد و افلاطون نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر این مسئله ثابت شود نه تنها از ارج و قرب او نمیکاهد بلکه برارزش و غنا و جامعیت آثار او نیز میافزاید. هدف نگارنده در نگارش این نوشته این است که بدور از تعصب ورزی کورکورانه نسبت به ایران باستان یا ارادت ورزی متعبدانه به یونان باستان، تأثیرپذیری افلاطون از تفکر شرقی ـ ایرانی زرتشت را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.


مشاهده و دریافت فایل pdf

منبع؛ تاریخ فلسفه سال اول تابستان 1389 شماره 1


کد مطلب: 2643

آدرس مطلب: http://iptra.ir//article/2643/بررسی-امکان-تأثیرپذیری-افلاطون-زرتشت-تأکید-آموزﮤ-مثل-فروهر-زرتشتی

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/