تفسیر واسازانۀ هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت

علی اصغر مصلح - رضا دهقانی

19 خرداد 1397 ساعت 13:35


مشاهده و دریافت فایل pdf

منبع؛ پژوهش های فلسفی سال ششم بهار و تابستان 1391 شماره 10


کد مطلب: 2645

آدرس مطلب: http://iptra.ir//article/2645/تفسیر-واسازانۀ-هایدگر-افلاطون-پرتو-کتاب-آموزة-باب-حقیقت

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/