۰
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

زیبایی شناسی و هنر در افلاطون

ابوالحسن غفاری
زیبایی شناسی و هنر در افلاطون
چکیده: مدون ترین اندیشه های دورۀ باستان دربارۀ زیبایی شناسی در آثار افلاطون دیده می شود. زیبایی و هنر از نظر او، ارکان اصلی تربیت اند. افلاطون در موضوع زیبایی به دنبال خاستگاه عینی زیبایی است؛ چیزی که همۀ زیبایی ها از آن برخوردارند. به باور او، بیان ماهیت زیبایی دشوار است و موفقیت در این زمینه، امکان فهم زیبایی آفریده های انسانی راآسان خواهد کرد. او در تحلیل و بیان حقیقت زیبایی، آن را تناسب و هارمونی، انطباق با فرهنگ یونان، سودمندی و لذت نمی داند؛ بلکه زیبایی را امری فراحسی و عینی می داند که نهایت سیر سالکان و زیبایی ها به آن می انجامد و چنین زیبایی سرمدی، مطلق و فی نفسه و همان ایده و منشأ زیبایی است که به عالم مثل تعلق دارد و اشیای زیبا به اندازۀ بهره مندیشان از آن، زیبا هستند. او در تحلیل زیبایی به عشق نیز توجه دارد و در مقولۀ هنر نیز هنرها را تقلید از روگرفت می داند.


مشاهده و دریافت فایل pdf

منبع؛ 
قبسات سال بیستم زمستان1394 شماره 78
 
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: • هنر • افلاطون • زیبایی • لذت • هماهنگی • سودمندی
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *