کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 18 ارديبهشت 1385 ساعت 1:27 http://iptra.ir//matter/87/1-فرهنگ-چهرگان-يونان-باستان -------------------------------------------------- عنوان : 1- فرهنگ‌ چهرگان‌ يونان‌ باستان‌ -------------------------------------------------- متن : * آلكيبيادس (Alkibiades) : شاگرد و مريد سقراط ، او فرمانده نظامي و سياستمدار بزرگي نيز بود و به خاطر جاه طلبيهايش ، به خيانت متوسل شد و با دشمنان يونان متحد گرديد. (450 تا 404 ق .م ). * سوفسطايي : سوفيست * سوفيست (Sophistes) : به معني اعم به كسي اطلاق مي شد كه در حوزه ي نظر يا عمل دانشي فوق العاده داشته باشد. مثلاً حكماي هفت گانه و علماي طبيعي و ايزوكراتس و افلاطون سوفسطايي ناميده مي شدند. در نيمه ي دوم قرن پنجم ق م .، وقتي كه پس از جنگهاي ايران و يونان حكومت دموكراسي جاي حكومت اشراف را گرفت ، كلمه ي سوفسطايي معنايي اخص يافت . در اين دوره هر كسي كه مي خواست در مجامع ملي و سياسي موفقيتي به چنگ آورد مي بايست چنان سخن بگويد كه مردمان احساس كنند كه به او اعتماد مي توانند كرد؛ و اين احساس هنگامي به مردمان دست مي توانست داد كه سخنگو از شناختها و تواناييهاي مربوط به فعاليت سياسي بهره ور باشد و مخصوصاً از ميدان مبارزه ي سخنوري سربلند بيرون آيد. نيازي را كه بدينسان به آموزش ، خاصه در حوزه ي سياست ، پديد آمده بود، مرداني بر مي آوردند كه از شهري به شهري مي رفتند و با دريافت حق تدريس درس مي دادند. اينان شاگردان خود را از تربيت به عام ترين معني ، يعني از معلومات عمومي ، بهره ور مي ساختند ولي مهم ترين موضوع درسشان فن بلاغت و سخنوري بود كه اگر به زيركي مورد استفاده قرار مي گرفت موفقيت سياسي به بار مي آورد. چنين مي نمايد كه اين آموزگاران كه سوفسطايي به معني اخص ناميده مي شدند، گاهي در حوزه ي اخلاق به نسبيت ارزشها قائل بوده و مثلاً عدل را نفع اقويا قلمداد مي كرده اند. اين سخن پروتاگوراس را، كه آدمي مقياس همه ي چيزهاست ، مقياس آنچه هست كه (چگونه ) هست و مقياس آنچه نيست كه (چگونه ) نيست ، افلاطون و ارسطو و فيلسوفان شكاك به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار داده اند. حتي پس از افلاطون و ارسطو اين سخن به پيدايش نظريه ي نسبيت حقيقت انجاميد، يعني بدين نظريه ، كه نه تنها حقيقتي داراي اعتبار عام وجود ندارد بلكه امري واحد براي شخص واحد گاه حقيقت است و گاه حقيقت نيست . سوفسطايياني از قبيل پروتاگوراس و گرگياس و هيپياس از حرمت و محبوبيت فراوان برخوردار بودند. پس چه شد كه اين مردان ، كه براي تربيت و فلسفه ي يونانيان خدمات بزرگ انجام داده اند، چنين بدنام گرديدند؟ نخستين علت بدنامي آنان استهزاهاي كمدي نويسان قديم آتني بود و علت دوم ، نوشته هاي مؤثر افلاطون درباره ي سوفسطاييان ، از تصاويري كه كمدي نويسان از سوفسطاييان ساختند يكي را مثال مي آوريم : در سال 423 ق م . آريستوفانس شاعر، كمدي ابرها را در آتن به روي صحنه آورد (چنين مي نمايد كه او در سال 421 در نمايشنامه ي خود تجديد نظر كرده است .) روستاييي سالخورده به نام استرپسيادس از بازپرداخت وامهايي كه پسرش از اين و آن گرفته و به عهده ي او نهاده است ناتوان گرديده و براي رهايي از زير اين بار بر آن شده است كه پسر را به مدرسه ي سوفسطايي معروف بفرستد كه تا جوان فن سخنوري بياموزد و بتواند در دادگاه باطل را حق قلمداد كند و از پرداخت پول بستانكاران سر باز بزند. پسر درس استاد را نيك مي آموزد و پس از پايان آموزش ، پدر مجلس جشني برپا مي كند. در اثناي جشن ، پسر پدر خود را كتك مي زند و مي كوشد با استفاده از فن سخنوري ثابت كند كه حق داشته است پدر خويش را بزند. پدر از رفتار فرزند آزرده شده آن مدرسه سوفسطايي را آتش مي زند (در اينجا اشاره آريستوفانس ، به سقراط است ) * مينه (Mine) : واحد پول يوناني * آريستون (Aristone) : پدر افلاطون * آدئيمانتوس (Adeimantos) : برادر افلاطون * فايدون (Phaidon) : يكي از مكالمات سقراط *آپوليوس (Apuleius) : صاحب اثري به نام افلاطون و آراءِ او . آپوليوس در قرن دوم ميلادي مي زيسته است . * لائرتيوس (Laertius) : ديوگنس ، صاحب اثري به نام زندگي و آراءِ فيلسوفان بزرگ ، لائرتيوس در اواخر قرن دوم ميلادي مي زيسته است . * الومپيودوروس (Olympiodoros) : صاحب اثري به نام زندگي افلاطون * آنتيفون (Antiphone) ؛ برادر ناتني افلاطون . با آنتيفون در مكالمه پارمنيدس آشنا مي شويم . * كريتياس (Kritias) : مرد سياسي آتن و از بستگان افلاطون (عموي افلاطون ) * خارميدس (Charmides) : مرد سياسي آتن و از بستگان افلاطون (عموي مادري افلاطون ) * كراتيلوس (Kratylos) : شاگرد معروف هراكليت (گفته مي شود كه او استاد افلاطون بوده ، امّا اين ادعا ثابت نشده است ). * اوقليدوس (Eukleides) : دانشمند هندسه دادن و هم عصر سقراط ، افلاطون پس از مرگ سقراط ، به ديدن او رفته است . اوقليدوس در شهر مگارا به دنيا آمد. * ديون (Dion) : برادر زن شاه سيراكوس و دوست بسيار صميمي و عاطفي افلاطون . برخي رابطه ديون و افلاطون را عاشقانه دانسته اند. بار آخري كه افلاطون به سيراكوس رفت ، به خاطر رفتار ناپسندي كه شاه ديونوسيوس دوم با ديون كرد، افلاطون رنجيده خاطر گرديد و براي هميشه از سيراكوس رفت ، ديون در سال 357 ق .م عنان سيراكوس را به دست گرفت ولي 4 سال بعد در نتيجه يك توطئه كشته شد و موجب اندوه فراوان افلاطون گرديد. * آتنايوس (Athenaios) : يكي از معرفي كنندگان افلاطون و آثارش . آتنايوس در قرن سوم ميلادي مي زيست . تصويري كه او از افلاطون مي دهد، انساني است مغرور و سود پرست ، كه چون انسان نادرستي است ، تصويري نادرست از سقراط و سوفسطانيان به دست داده است . در اين تصوير، افلاطون همچون خدمتگزاران شاه معرفي شده است . * هروس آكادموس (Heros Akademos) : پرستشگاهي كه در جوار آن افلاطون ، آكادمي خود را بنا ساخت . اين آكادمي ، تا سال 87 ق .م كه ميتريدادس ( Mithriadadesld ؛ شاه پونتوس كه سرانجام آتن را ويران ساخت ) به آتن حمله كرد، فعاليت مي كرد. در قرن 5 ميلادي به دنبال زنده شدن بحثهاي فكري ، آكادمي دوباره فعاليت خود را آغاز كرد امّا در سال 529 ژوستينيان امپراتور روم ، آكادمي را بست . * آكادمي افلاطون : هروس آكادموس * ايزوكراتس (Isokrates) : استاد بلاغت ، هم روزگار افلاطون . * سوفسطايي (سوفيست يا سوفيتس ) (Sophistes) : به معناي عام يعني كسي كه در حوزه نظر يا عمل ، داراي دانشي فوق العاده است . * پيريلامپس (Pyrilampes) : پدرخوانده افلاطون و دوست صميمي پريكلس * پيريكلس (Pericles) : رهبر يونان (461-430 ق .م ). او شهرهاي ديگر يونان را زير فرمان آتن در آورد و دوران طلايي تاريخ آتن را رقم زد. * فائدروس (Phaedrus) : فيلسوف يونان . او در قرن 5 قبل از ميلاد مي زيسته است . افلاطون اثري به همين نام دارد. * آينتوس (Anytus) : يكي از سه تن كه عليه سقراط به اتهام تهديد جامعه شكايت كردند و زمينه اعدام او را فراهم آوردند. دو تن ديگر ملتوس و ليكون بودند. * افلاطون (Plato) : متولد مارس 427 ق .م در شهر آتن . سال مرگ افلاطون مصادف است با نخستين سال صدوهشتمين المپياد (7-348 ق .م ). او در 81 سالگي در اثناي يك جشن عروسي (يا به قول سيسرون در حال نوشتن ) در گذشت . افلاطون در سال 407 (يعني در 20 سالگي ) به حلقه سقراطي در آمد و پس از مرگ استاد، به مگارا رفت و با اقليدوس ديدار كرد و سپس به سيسيل رفت و با ديونوسيوس اول شاه سيراكوس ديدار كرد و با او رابطه دوستي ايجاد نمود. ظاهراً انديشه افلاطون پياده كردن نظريه شاه فيلسوف خود بود. افلاطون با ديون برادر زن شاه ، رابطه دوستي برقرار كرد و رابطه اش با شاه ، تيره شد. لذا به دستور شاه ، به كشتي نشاندندش و كسي او را به آگينا برد. آگينا آن زمان با آتن در جنگ بود، بنابراين افلاطون بخت برگشته خيلي راحت ، به بردگي برده شد! وقتي ديونوسيوس اول مرد و ديونوسيوس دوم بر تخت نشست و قدرت ديون افزايش يافت ، از افلاطون دعوت به عمل آمد. اين بار هم حضور افلاطون در دربار بي اثر بود و اين بار شاه ، ابتدا ديون را تبعيد كرد و افلاطون را در قصر، محبوس ساخت . افلاطون در سال 365 (ق .م ) اجازه بازگشت يافت . براي بار سوم ، افلاطون به اصرار شاه و بيان اينكه اگر او به نزدش نرود، ديون را از تبعيد باز نمي گرداند، ناگزير شد به سيراكوس رود، اما رفتار شاه با ديون ، او را رنجيده خاطر ساخت و براي هميشه به آتن بازگشت و هرگز به سيراكوس نرفت . * پريكتيونه (Periktione) : مادر افلاطون * گلاوكن (Glaukon) : برادر افلاطون . نام برادران افلاطون را در مكالمات جمهوري و پارميندس مي خوانيم . * پوتونه (Potone) : خواهر افلاطون . او مادر اسيوسيپ (Speusippe) است . *اسيوسيپ خواهر زاده افلاطون . او فرزند پوتونه است . اسيوسيپ پس از مرگ افلاطون ، اداره آكادمي را بر عهده گرفت . * كلينياس : دوست پسر و معشوق گسنوفان ، سردار لشگرها و مرد سخت جهان (اين تعابيري است كه آريستيپوس در مورد گسنوفان به كار مي برد).