کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 7 بهمن 1396 ساعت 3:12 http://iptra.ir//matter/2080/فلسفه-دین-تفسیرالمیزان -------------------------------------------------- عنوان : فلسفه دین در تفسیرالمیزان اسما صدرنیا -------------------------------------------------- پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی استاد راهنما: محبعلی آبسالان | استاد مشاور: مهدی بیات مختاری | پدیدآور: اسما صدرنیا متن : فلسفه ی دین، از جمله علومی است که در چند دهه ی اخیر، ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول نموده است، کسانی که در پی بررسی و تحلیل عقلانی آموزه های دینی هستند، در شمار فیلسوفان دین قرار می گیرند. در این رساله به دیدگاه مفسّر بزرگ قرآن کریم، علّامه طباطبایی در حوزه ی مسائل فلسفه ی دین می پردازیم از جمله: تعریف، منشأ و اهداف دین، براهین اثبات حق تعالی، عقل و دین، چالش های بین عقل و دین، جاودانگی روح و زندگی پس از مرگ، پلورالیسم، علم و دین، جامعه و دین. که با بررسی تفسیر المیزان موارد فوق، مورد تحلیل قرار گرفته است. دریافت فایل PDF