کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 10 دی 1389 ساعت 1:11 http://iptra.ir//news/1631/هنرهای-رزمی-فلسفه-بازار -------------------------------------------------- عنوان : "هنرهای رزمی و فلسفه" در بازار -------------------------------------------------- متن : "هنرهای رزمی و فلسفه" منتشر شد نسبت میان ورزشهای رزمی و فلسفه از سوی گراهام پریست و دامون یانگ در کتابی با عنوان "هنرهای رزمی و فلسفه" مورد بررسی قرار گرفت. استدلال عقلانی و منطقی را می توان نوعی پنجه در پنجه حریف انداختن نگریست. همانگونه که در یک رزم و جنگ قدرت بدنی حائز اهمیت است در یک بحث و استدلال عقلی نیز قوت استلال است که مهم است و استدلال برتر پیروز می شود. این اثر، روش استدلال سقراط و افلاطون را به مثابه نبرد و رزم با حریفان توصیف می کند. نویسندگان اثر معتقدند ورزشهای رزمی آسیایی چون کاراته، کونگ فو، جودو و آیکیدو تجسم و عینیت ایده های فلسفی هستند. سنت ورزشهای رزمی ژاپن برای نمونه متأثر از سه سنت فکری و فلسفی شینتو، کنفوسیوسی و ذن بودیسم است. این سنتهای فلسفی برای آموزش رزمی ژاپنی هنوز آموزش داده می شوند. به عبارت دیگر، هنرآموز ورزش رزمی ابتدا باید سنتهای فلسفی شینتو، ذن بودیسم و کنفوسیوسی را بیاموزد تا بتواند حرکات بدنی متأثر از آنها را بیاموزد و به مرحله اجرا گذارد. این کتاب از سوی انتشارات اپن کورت منتشر شده است. منبع:مهر 01:40