کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 2 فروردين 1385 ساعت 23:20 http://iptra.ir//matter/270/سيد-يحيي-يثربي -------------------------------------------------- عنوان : سيد يحيي‌ يثربي‌ -------------------------------------------------- متن : دكتر سيد يحيي يثربي سال 1321 شمسي در بخش تكاب آذربايجان متولد شد. جهت تحصيل در حوزه ي علميه ي زنجان اقامت نموده و بعد از تكميل تحصيلات اوليه ي خود به قم عزيمت نموده و از محضر حضرات آيات : علامه طباطبايي ، منتظري ، سبحاني استفاده برد. ايشان به تحصيلات دانشگاهي هم اشتغال ورزيده و موفق به اخذ دكترا در فلسفه و حكمت اسلامي شد. آقاي يثربي رياست دانشگاه تبريز و استاد كرسي فلسفه و حكمت اسلامي است و فعلاً رياست دانشگاه سنندج را نيز بر عهده دارد. از تأليفات ايشان مي توان ، عرفان نظري ، فلسفه ي عرفان ، ترجمه ي الهيات نجات ابن سينا با مقدمه و تعليقات ، مفاهيم فلسفي در ادبيات فارسي و آب طربناك در شرح غرليات حافظ را نام برد.