کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 29 بهمن 1396 ساعت 0:44 http://iptra.ir//note/2218/دیدارهای-هانری-کربن -------------------------------------------------- در جست‌وجوی میراث حکمت شیعی عنوان : دیدارهای هانری‌کربن مهدی فدایی مهربانی -------------------------------------------------- متن : هانری کربن چهره پر رمز و راز فلسفه ایرانی است که چون زائری با روح شرقی، از غرب جغرافیایی، به شرق جغرافیایی و معنوی یعنی ایران سفر کرد تا همواره بر تارک حکمت شیعی بدرخشد. آنچه او را به ایران کشاند، توصیه استادش لویی ماسینیون (1862-1983) بود که چاپ سنگی حکمه الاشراق سهروردی را به دست او داد تا پرسش های بی جوابش را در آن بیابد. این سفر که در ابتدا موقتی و برای آشنایی با برخی متون به نظر می رسید، برای کربن بیش از 20 سال طول کشید و طی آن شیفتگی روزافزونی به فلسفه و حکمت شیعی پیدا کرد. کربن از هنگامی که به ایران آمد، با بسیاری از اساتید ایرانی ارتباط برقرار کرد. با این حال علاقه کربن بیشتر در جهت ارتباط با اساتیدی بود که به ادبیات، هنر و فلسفه ایرانی می پرداختند؛ نه افرادی که تحت عنوان روشنفکر شناخته می شدند و غالبا مدتی در غرب به تحصیل پرداخته بودند. مراجع او برای دیدارهایش، بیشتر فلاسفه سنتی بودند؛ زیرا آنچه روشنفکران فرنگ رفته می خواستند تکرار کنند را پیشتر در غرب شنیده بود و نیازی نداشت با کسانی که معلوم نبود حتی اندیشه های غربی را هم درست فهم کرده اند یا نه، مراوده فکری داشته باشد. بدیهی بود که چنین چیزی به معنی هدر دادن عمر در کشوری بود که ربطی به اندیشه های مدرن ندارد. به خصوص اینکه از کشوری آمده باشی که خود مهد روشنگری بوده است و در همان زمان نیز شاهد حیات فکری فلاسفه بزرگی بود. کربن طی سال های حضورش در ایران، با فلاسفه و شارحان سنتی متعددی دیدار کرد که در راس همه آنها مرحوم سید محمدحسین طباطبایی قرار داشت. در همین دوره کربن به اتفاق علامه طباطبایی، حلقه ای فلسفی را در تهران تشکیل داد که بی شک یکی از پربارترین حلقه های فلسفی موجود بود. جلسات در منزل احمد ذوالمجد طباطبایی که از وکلای شیفته فلسفه الهی بود برگزار می شد. نگاه غالب این جلسات همان نگاه حکمت سنتی اسلامی- ایرانی بود، با این حال برخی از متفکران ایرانی نیز به غرب از زاویه ایرانی می پرداختند. از جمله اساتیدی که با اندیشه های هایدگر نیز الفتی داشت، سید احمد فردید بود. فردید در ایران بیش از هرکسی به سوی تفکرات هایدگر گام برداشت؛ اما در این راه ابدا مقلد نبود و نوآوری های بدیعی را در فلسفه سنتی براساس اقتباس هایی از هایدگر انجام داده بود. فردید قصد داشت با تلفیق حکمت ابن عربی و اندیشه هایدگر، قرائتی نو از نگاه به هستی را بر مبنای علم الاسمای ابن عربی ارائه دهد؛ چیزی که مورد انتقاد بسیاری از منتقدان او قرار گرفت. البته شباهت هایی میان این دو سنت وجود دارد و همین به کار او جذابیت می داد. کانون توجه هم ابن عربی و هم هایدگر مساله وجود بود. در نظر ابن عربی حقیقت، روشن شدگی براساس مظاهر اسماء است؛ نوعی هویدا شدن براساس تجلی. این روشن شدگی نیاز به کشف حجاب هایی دارد که در درون انسان است. در قرائت فردیدی از هایدگر، تلاش انسان باید در راه اسم شناسی عصری باشد که در آن می زید؛ راه تفکر، در کشف اسمی است که عالم را قوام بخشیده است. نسبتی میان انسان و حق در دهر و زمان برقرار است که فیلسوف باید در پی فهم آن باشد. حق دائم در حال تجلی اسمایی است و نحوه آشکارگی هر عصر، مبتنی بر یکی از اسماء است که نوعی حوالت تاریخی را به وجود می آورد. با این حال کربن که خود پیشتر هایدگری تمام عیاری بود و برخی کتاب های او را به فرانسه ترجمه کرده بود، با افرادی چون علامه، آشتیانی و نصر بیشتر می توانست دمخور شود. آشتیانی از نظر او استادی بی بدیل در حکمت شیعی بود و به همین جهت بود که با او به جمع آوری و چاپ مجموعه آثار حکمای الهی ایران پرداخت. کربن در مصاحبه اش با فیلیپ نمو می گوید: بی شک استاد آشتیانی بهترین نماینده تبار فلسفی ملاصدرا در ایران کنونی است. وی روز و شب خود را وقف تحقیق می کند و وسعت و دامنه داده هایی که گردآوری کرده، فوق العاده است. می توان ادعا کرد که او ملاصدرای ثانی یا دوباره زنده شده است. (کربن، 1383: 100) داریوش شایگان نیز ذکر می کند که یک بار هنگامی که به آشتیانی پیشنهاد می کند که تاریخ فلسفه اسلامی- ایرانی را به نگارش درآورد، آشتیانی نگاهی عمیق و طولانی به او کرده و سپس گفته است ترسیم دورنمای کلی اندیشه فلسفی به صورتی که شما می خواهید برای من ناممکن است. من روش مناسب برای این پژوهش ها را نمی شناسم، وجود خود من خلاصه ای است از این فلسفه. (شایگان، 1385: 39) با این حال آشتیانی از اینکه فردی همچون کربن این وظیفه را به عهده گرفته است، اظهار خشنودی می کند. شایگان نقل می کند که روزی آشتیانی از او می خواهد چند صفحه ای را که کربن درباره ملاصدرا نوشته بود برایش ترجمه کند. آشتیانی پس از آنکه ترجمه ها را در سکوتی کنجکاوانه از زبان شایگان گوش می دهد، سراپا شوق می شود و به او می گوید به راستی که به عمق اندیشه ملاصدرا پی برده است. (نقل از شایگان، 1385: 54) ارتباط با اساتیدی چون علامه طباطبایی و آشتیانی، یکی از مهم ترین اتفاقات در زندگی کربن بود؛ چراکه او معتقد بود اینان ادامه دهندگان همان حکمت الهی ای هستند که از ایران باستان تاکنون چراغ آن در ایران خاموش نگشته است. از نظر کربن تفکر ایرانی نگهبان و حافظ میراثی است که فراتر از یک نگرش ملی محدود، همچون یک عالم معنوی است که در آن میهمانان و زائرانی که از نقاط دیگر آمده اند مورد پذیرش و پذیرایی قرار گرفته اند. (کربن، 1382: 35) کربن عمیقا اعتقاد داشت که حکمت ایرانی- اسلامی، حکمتی زوال ناپذیر است و همواره از استعداد زوال ناپذیر روحیه ایرانی سخن می گفت. ( نقل از بونو، 1385: 89) آشنایی با علامه طباطبایی پیش از عزیمت به ایران، تقریبا برای کربن مشخص شده بود که مرگ، انتهای جهان نیست. با این حال برای یافتن پاسخی برای پرسشی که در ذهن داشت، رهسپار ایران شد؛ پرسشی که کربن در پی پاسخ آن به ایران عزیمت کرد، این بود: آیا امکان بودن در ورای مرگ، فقط با مرگ محقق می شود؟ یا پیش از مرگ نیز انسان می تواند در خارج از جهان خویش بایستد؟ این پرسش، همان چیزی بود که ماموریت سه ماهه کربن را ۲۰ سال به درازا کشاند و او را طی این مدت طولانی، حیران و سرگردان، اندر خم کوچه های حکمت شیعی سرگردان، یا به تعبیر بهتر، مقیم کرد. کربن سرگردان، گمگشته، حیران و خسته از سلطه تکنولوژی، به کنار جویبار حکمت شیعی پناه آورده بود. در این خستگی، دیدن علامه برای او یک اتفاق مهم در زندگی اش بود. علامه برای کربن، در حکم شمس برای مولانا بود؛ البته علامه نیز به کربن اعتقادی عمیق داشت. او در جایی گفته بود: از الطاف خداست که معارف اسلامی به وسیله این دانشمند و همکارانش در جهان غرب اشاعه یابد. اینها در فرانسه مجله ای دارند که معارف شیعه را معرفی می کنند. (نقل از حسینی تهرانی، 1387: 127و128) در محفلی که حلقه اصحاب تاویل نام داشت، دیدار منظم این دو شخصیت صورت می گرفت. با وجود مشکل زبانی به وسیله ترجمه، ارتباط و گفت وگو میان آن دو بزرگوار برقرار می شد. در این جلسات، علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، هانری کربن، سید حسین نصر(متولد 1312)، محمد کاظم عصار(1353-1263ه . ق)، مرتضی مطهری (1358-1298) (از پربارترین شاگردان امام خمینی و علامه طباطبایی)، توشیهیکو ایزوتسو(1914-1993)، سیدجلال الدین آشتیانی(1384-1304)، جلال الدین همایی(1359-1278)، داریوش شایگان (متولد 1313)، بدیع الزمان فروزانفر(1349-1283)، محمد معین(1350-1297)، عیسی سپهبدی (متولد 1269) و بعدها برخی از طلاب دیگر که هم اکنون از علمای سرشناس ایران هستند هم چون خسروشاهی (متولد 1317)، مکارم شیرازی (متولد 1305) و دیگران شرکت می کردند. غیر از اساتید بزرگی که در بالا از آنها نام برده شد، شخصیت های دیگری هم در این جلسات حضور می یافتند که اغلب آنها بعدها هر یک در حوزه خاصی به معتبرترین شخصیت های علمی بدل شدند؛ نصر البته در همان زمان هم چهره شناخته شده ای بود و بعدها با فراز و فرودهای فراوان به دانشگاه جورج واشنگتن رفت و مشغول تدریس فلسفه و مطالعات اسلام شد. داریوش شایگان سیر فکری عجیب و غریبی داشت. او در ابتدا شیفته کسانی چون کربن بود و این تاثیرپذیری را می توان در دوره نخست فکری او مشاهده کرد. چنانکه در کتاب آسیا در برابر غرب تفکر غرب را دارای سیری نزولی دانسته بود که متفکران آن را نهیلیسم نامیده اند. همان تفکری که سیری منظم از زبر به زیر، از تفکر شهودی به جهان بینی تکنیکی، از آخرت نگری و معاد به تاریخ پرستی داشته است. ( شایگان، 1372: 3) اما او بعدها در کتاب افسون زدگی جدید؛ هویت چهل تکه و تفکر سیار، تغییر موضع داده و با اشاره به حدیثی در مورد آخرالزمان می گوید: اگر نوری باشد، جز از غرب نخواهد آمد. (شایگان، 1380: 22) عنوان این کتاب که در اصل فرانسوی آن La lumiere vient de l Occident است، به خوبی گویای تفکر شایگان در این دوره است. اما در آن زمان جمع فلسفی بی نظیری شکل گرفته بود و هرکدام از اساتید از منظر خاصی به موضوعات فلسفی می پرداختند. سید حسین نصر معتقد است گفت وگوهایی که در این جلسات صورت می گرفت، در کل قرون وسطی تحقق نیافته بود. (نصر، 1385: 125) نصر نیز همانند کربن به شخصیت والای علمی علامه طباطبایی اذعان دارد. او با احساسی نوستالژیک از خاطراتی می گوید که همراه با علامه در فصل تابستان، در دل طبیعت دست نخورده داشته و در آن جا به تفسیر قرآن و دیوان حافظ می پرداختند: یکی از تجربیات چشمگیر و به راستی منحصربه فرد من در طول یکی از این تابستان ها رخ داد که علامه به درکه در شمال تهران آمده بود؛ جایی که آن زمان اصلا به شلوغی امروز نبود. او در باغ زیبایی زندگی می کرد که نهری از وسط آن می گذشت. آنجا جز من و او کسی نبود و من یک تابستان کامل را با ایشان دیوان حافظ می خواندم. اصلا نمی توانید تصور کنید معانی ژرفی را که او شرح می داد، معانی ای که تفسیرهای معمولی از شعر حافظ در کنار آنها سنگریزه هایی بیش نیست؛ چنانکه گویی دیوارها با او به سخن در می آمدند. او نه تنها فیلسوف و مفسر قرآن بلکه نیز هم چون آقای [محمدکاظم] عصار عارفی به تمام معنی بود. (نصر، 1385: 126) نصر معتقد است همین گیرایی و هیبت علامه طباطبایی بود که باعث می شد کربن همه ساله تابستان از فرانسه به ایران بیاید تا پاسخ سوالات خویش را از علامه طباطبایی بجوید. کسانی که در این جلسات شرکت می کردند اذعان دارند که کربن در محضر علامه طباطبایی زانوی ادب می زده است و او را اقیانوس معرفت و فیلسوفی می دانسته که از نوادگان سهروردی و ملاصدرا است. کربن همه ساله در سپتامبر به ایران می آمد و داغ ترین مباحث فلسفی آن زمان فرانسه را به ایران می آورد و با علامه به بحث می نشست. نصر اشاره می کند که کربن علامه را همچون منبع مهم تفکر سنتی اسلامی می دانست و اطمینان داشت که سوالاتی را که از او می پرسد، پاسخ های معتبری دریافت می دارد. به زعم نصر، کربن آنقدر که دلبسته علامه بود، علاقه چندانی برای گفت وگو با برخی دوستانش هم چون سیداحمد فردید و یحیی مهدوی نداشت. (نصر، 1385: 159) کربن مصاحبه های متعددی طی سال های 1337 و 1338 با علامه طباطبایی درباره عقاید، تعالیم و تاریخ تشیع به عمل آورد. در حلقه ای که گرداگرد علامه جمع شده بودند، زیر نظر عالم شیعی مذهب سنت شناس، نوعی بررسی تطبیقی مذاهب جهان را انجام دادند و در این بررسی ها ترجمه انجیل ها، روایت فارسی اوپانیشادها با برگردان داراشکوه، سوتراهای بوداییان و تائوته کینگ لائوتسه را خواندند. به زعم شایگان، علامه همانقدر از اندیشه هندوان احساس آرامش می کرد که از برخورد با عالم معنوی بوداییان و چینیان. او در این اندیشه ها، هرگز چیزی نیافت که آن را از بنیاد با عرفان اسلامی که خود با آن آشنا و مانوس بود در تضاد ببیند. چون کار لائوتسه به پایان رسید، به ما گفت که از بین همه متونی که تا آن زمان با هم خوانده بودیم، کتاب لائوتسه، عمیق ترین و ناب ترین بوده است. از آن پس بارها ترجمه این متن را از ما خواست. اما متاسفانه متن ترجمه و یادداشت هایی که ما در آن گردهمایی ها درباره آن فراهم کرده بودیم -به دنبال آتش سوزی 25 سپتامبر 1963 که در خانه من اتفاق افتاد- از بین رفته بود. (نقل از شایگان، 1385: 45) توشیهیکو ایزوتسو(1993-1914م) در کتاب صوفیسم و تائوئیسم مقارنه ای میان ابن عربی و لائوتسه کرده و به قول خودش میان این دو یک گفت وگوی فوق تاریخی برقرار می کند. (ایزوتسو، 1378: 20) مرحوم علامه طباطبایی هنگامی که با یکی از رساله های لائوتسه آشنا می شود، به شباهت و هم ریشه بودن دو سنت اذعان می کند. (شایگان، 1385: 24) هم کربن و هم علامه بر نقش تاویل در معرفت تاکید داشتند. علامه طباطبایی معتقد بود معنویت حقیقی بدون تاویل غیرممکن است. (نقل از شایگان، 1385: 44) و این افق مشترکی در مقابل آن دو فیلسوف قرار می داد که بتوانند با یکدیگر به گفت وگو بنشینند. جلسات با حضور غالب اساتید ایرانی فلسفه و الهیات مدت ها در شمال تهران برگزار می شد و بحث های پردامنه ای در باب فلسفه شیعی در آنجا درمی گرفت. روزی در شامگاه خنک یکی از روزهای تابستان در جلساتی که برخی از فلاسفه ایران به همراه کربن در شمال تهران گرد علامه طباطبایی تشکیل می دادند، اتفاق جالبی رخ می دهد. صحبت داغی میان علامه و کربن حول موضوع عرفان نظری درگرفته بود و کربن در آن شب به موضوع نخستین گناه آدمی و هبوط بشر پرداخته و با طرح این مشکل در قالب مسیحیت، از علامه می پرسد: آیا عرفان اسلامی نیز به گناه نخستین معتقد است؟ سپس با نقل قول از یک مولف فرانسوی افزود: دو هزار سالی که از آن گناه آغازین می گذرد، کارمان را به جایی رسانده است که دیگر از گناه بدمان نمی آید. علامه طباطبایی با صدای آرامی که به دشواری شنیده می شد، چنانکه گویی برای خودش زمزمه می کرد، در پاسخ به کربن گفت: هبوط بشر، نقص یا عیب نیست. پس آنقدرها هم گناه نیست. اگر میوه ممنوعه نبود، امکانات بی کران وجود هرگز به منصه ظهور نمی رسید. لبخند ستایشگر و تایید کننده کربن، هرگز از یاد حضار آن جلسه نمی رود. لبخند معصومانه ای که درهای خلاقیت خود انگیخته اندیشه ای نجیبانه را مستقیم روی آدمی می گشاید. (نقل از شایگان، 1385: 44) منابع: 1- ایزوتسو، توشیهیکو، صوفیسم و تائوئیسم، ترجمه محمد جواد گوهری، تهران، نشر روزنه، 1378 2- حسینی تهرانی، سید محمد حسین، مهر تابان (یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبایی)، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، 1387 3- شایگان، داریوش، افزون زدگی جدید؛ هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران، انتشارات فرزان روز، 1380 4- شایگان، داریوش، آسیا در برابر غرب، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1372 5- شایگان، داریوش، هانری کربن؛ آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات فرزان، 1385 6- کربن، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، ترجمه عبدالمحمد روح بخشان، تهران، انتشارات اساطیر، 1382 7- کربن، هانری، از هایدگر تا سهروردی، ترجمه حامد فولادوند، تهران، سازمان سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383 8- نصر، سید حسین، در جست وجوی امر قدسی (گفت وگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر)، ترجمه سید مصطفی شهرآیینی، تهران، نشر نی، 1385 منبع: فرهیختگان