کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 2 فروردين 1397 ساعت 17:53 http://iptra.ir//audio/2462/سخنرانی-ملکیان-بزرگداشت-داریوش-شایگان -------------------------------------------------- عنوان : سخنرانی ملکیان برای بزرگداشت داریوش شایگان -------------------------------------------------- متن : فایل شنیداری پیش رو سخنرانی مصطفی ملکیان در مراسم بزرگداشت داریوش شایگان در 8دی ماه 92 است. دانلود فایل شنیداری به مدت 14:37