کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 19 ارديبهشت 1385 ساعت 11:51 http://iptra.ir//article/11/11-موج-دوم-يونان-گرايي-جهان-اسلام -------------------------------------------------- عنوان : 11- موج‌ دوم‌ يونان‌ گرايي‌ در جهان‌ اسلام‌ -------------------------------------------------- متن : زمينه تاريخي و سياسي موج دوم 11-1- دوره ي بين سالهاي 950 تا 1258 م . (3339 تا 656 ه.ق) از نظر سياسي دوره ي آشوب و تجزيه است . خلفاي عباسي بيشتر قدرت خود را از دست داده بودند و تقريباً به صورت سران تشريفاتي گروهي از ممالك كه كمتر با يكديگر در صلح و صفا به سر مي بردند درآمدند. در حقيقت ، حتي سيادت اسمي خلفا همواره مورد قبول نبود. در سال 969م .(359 ه.ق) سلسله ي فاطميان در مصر مستقر شد و شهر نوساز قاهره را پايتخت خود ساخت ؛ و داعياني به بخشهاي آسيايي جهان اسلامي گسيل داشت تا مردم را به نوعي تشيع اسماعيلي دعوت كنند با اين هدف كه نظامهاي حكومتي موجود را واژگون سازند. از سال 945 م . (334 ه.ق) امراي آل بويه ، كه شيعي مذهب بودند، بر بغداد شخص خليفه نظارت داشتند. هر چند تشيع بدينسان در حال اوج گيري بود، تسنن در عامه ي ناس عميقاً ريشه دوانيده بود و چنين فشارهايي از جانب دولتها در بينش ديني مردم عادي اثر ناچيزي داشت . (شهر قاهره را ابوالحسن جوهر، حاكم مصر در زمان معز، خليفه ي فاطمي ، نزديك فسطاط بنا نهاد، و آن پايتخت خلفاي فاطمي مصر شد و توسعه يافت .) قرن يازدهم ميلادي (اواخر قرن چهارم و قرن پنجم هجري ) شاهد تجديد حيات سياسي تسنن گرديد. محمود غونوي (998-1030 م ./ 389-421 ه.ق) و جانشينانش ، ابتدا در ايران و سپس در ماوراءالنهر، آسياي مركزي و شمال غربي هند، دولتي مهم تأسيس كردند. محمود، كه اصلاً ترك نژاد بود، خود را قهرمان تسنن و حامي خليفه نشان داد. اندكي بعد، سلسله ي ترك نژاد ديگري ، در قلمروهاي شمالي و غربي ، جانشين غزنويان گشت ، و سرانجام در سال 1055 م (447 ه.ق) بغداد را تصرف كرد و جانشين آل بويه گرديد كه چند زماني سلطه اش بس ضعيف شده بود. اين همان سلسله ي سلجوقيان بود، و مي توان گفت كه حكومت آنان يك قرن دوام يافت ، هر چند در نيمه ي دوم اين دوره از نيمه ي اول بس ضعيف تر بودند. آنان نيز براي حمايت و تقويت تسنن بسيار كوشيدند. همان طور كه مي دانيم (و خواهيم ديد)، در همين اوان بود كه صليبيان از جانب اروپا ظاهر شدند و انطاكيه را به سال 1098 (491 ه.ق) و بيت المقدس را به سال 1099 م . (492 ه.ق) تصرف كردند. هر چند صليبيان در شام و فلسطين ، حدود يك قرن و نيم ، جاي پاي خود را حفظ كردند، جنگهاي صليبي در نظر مسلمانان به طور كلي هرگز چيزي بيش از يك واقعه ي مرزي نبود. موفقيتي كه صليبيان به دست آوردند بدان سبب ميسر گشت كه اين بخش از دنياي اسلام در شرايط تفرقه به سر مي برد؛ و در مقياس كلي ، صليبيان صرفاً يكي از چند گروهي بودند كه بر سر قدرت نزاع داشتند. تأثير جنگهاي صليبي بر جهان اسلامي در مقايسه با تأثير آن در جهان مسيحيت قابل اغماض بود. يكي از تنايج نبرد با صليبيان ، انقراض فاطميان در مصر و جانشيني ابوبيان ، تحت فرماندهي صلاح الدين ايوبي (حكومت : 1169-1193 م ./ 564-589 ه.ق) به جاي آنان بود. اين سلسله ، كه تنها يكي ديگر از سلسله هاي قابل ذكر آن دوره است ، نيز سنّي بود. پايان اين دوره كه مصادف است با هجوم مغول ، يك رشته وقايع به همراه داشت كه در وحشت زايي دست كمي از بمباران هيروشيما نداشت . مغولان ، در زمان چنگيزخان (حكومت : 1175-1227 م ./ 571-624 ه.ق)، كه بر سرزمين پهناوري فرمانروايي يافته بود، از دشتهاي آسيا به ايران يورش آورند. در سال 1258 م . (656 ه.ق)، هولاگو، سردار مغول در خاورميانه بغداد را تسخير كرد و آخرين خليفه عباسي را كشت . مغولان درآنجا دولتي تأسيس نكردند، بلكه ديري نگذشت كه به آسياي مركزي باز پس كشيدند و جز در مصر (تحت حكومت مماليك ) پشت سر خود، ويراني و آشوب بر جاي نهادند. شكوفايي فلسفه در موج دوم 11-2- طي قرن دهم ميلادي (قرن سوم / چهارم هجري ) فلسفه همچنان در ميان گروههاي كوچكي به رونق خود ادامه داد. متعلّمان فلسفه به هيچ روي پيروان متعصب اسلام نبودند، و در بحثهاي فلسفي و حتي در كار تدريس ، ظاهراً مسلمانان و مسيحيان با شرايطي برابر شركت داشتند. البته ، هنوز فلسفه با طب مرتبط بود. به ويژه ، از محفلي در بغداد، در اواخر قرن دهم ميلادي (اواخر قرن چهارم هجري ) ياد شده است كه در خانه ي ابوسليمان منطقي سجستاني (وفات : پس از 1001 م ./ پس از 391 ه.ق) برپا مي شد. ابوسليمان ، به خلاف بيشتر فيلسوفان ، ظاهراً هيچ منصب رسمي نداشت ، هر چند در دربار آل بويه مورد عنايت بود. شاگرد جوان ترش ، ابوحيان توحيدي (وفات : پس از 110 م . / پس از 400 ه.ق)، كه هر چند از راه دبيري وزراء و ديگر صاحب منصبان درباري در بغداد و ايالات ، امرار معاش مي كرد، چهره ي ادبي مهمي بود و برخي از مباحثاتي را كه در خانه ي استاد روي داده بود ضبط كرده است . فيلسوف ديگري كه سزاوار ذكر است مسكويه يا ابن مسكويه است . وي ايراني و دبير آل بويه و وزيرانش بود. بيشترين شهرتش به خاطر تاريخ عمومي مفصلي است ، كه بخش آخر آن زير عنوان كسوف خلافت عباسي به انگليسي ترجمه شده است . از جمله ي آثار ديگري كه از او بر جاي مانده كتابي است در كلام فلسفي ، كه از وجود خدا، وجود روح و ماهيت نبوّت بحث مي كند. اين كتاب ، در تاريخ تفكر اسلام ، اثر مهمي نيست ولي نمونه ي جالبي است كه نشان مي دهد چگونه متفكراني كه در درجه ي نخست فيلسوف بوده اند، مع الوصف چارچوب مفاهيم اسلامي را پذيرفتند؛ مثلاً آخرين قسمت اين كتاب ، بر اساس بيان فلسفي روح توضيح مي دهد كه چگونه نبوت امكان پذير است . با اين همه ، از نظر فلسفي ، پرنفوذترين كتابش ، بي گمان ، تهذيب الاخلاق است كه شرح دستگاه كاملي از اخلاقيات است كه عمدتاً بر پايه ي آراء افلاطوني قرار دارد. غزالي و نويسندگان بسيار ديگري پس از او، از اين كتاب استفاده كردند. فلسفه در بسياري از مراكز دنياي اسلام تدريس مي شده . تصادفاً سخن از كساني مي شنويم كه در شهر كوچكي نزديك كرانه ي جنوبي درياي خزر در علوم فلسفي متبحر بودند. لااقل يكي از اهالي اين شهر بود كه نخستين تعليم فلسفه را به كودكي داد كه بعداً، به عقيده ي بسياري بزرگ ترين فيلسوف عربي نويس شد. اين كودك همان ابوعلي سينا (980-1037 م ./ 370-428 ه.ق) است . ابن سينا ايراني بود، وي در بخارا رشد كرد، و تحصيلات خود را پيش از آنكه فقه بپردازد، با از بر كردن قرآن و شعر آغاز نمود. فلسفه ي او به طور عمده در دو كتاب شفا و نجات آمده است . شفا اثري است جامع ، شامل علوم و فلسفه ، در حالي كه نجات خلاصه بخشهاي فلسفي شفاست . نجات به سه بخش تقسيم شده ، يكي در منطق ، ديگري در سماع طبيعي (در واقع مسائلي پيرامون مطالبي چون جوهر و عرض و ماهيت نفس انساني )، و سومي درباره ي الهيات (از جمله كيهان شناسي ). موضع كلي ابن سينا نوافلاطوني است . خدا واحد و واجب الوجود است و همه چيز از او صادر مي شود. پايين تر از او عقل مجرّد و افلاك اند. مفهوم نفس انساني در نزد ابن سينا اساساً ارسطويي است ، ولي ظاهراً تحت تأثير بحثها و تفسيرهاي فيلسوفان افلاطوني مشرب متأخر يونان اصلاحاتي در آن شده است . ابن سينا، مانند غالب فيلسوفان اسلامي ديگر، امكان نبوّت را توضيح مي دهد؛ ولي در آنجا كه فارابي نبوت را با عالي ترين شكل قوه ي مخيّله مربوط مي سازد، ابن سينا آن را با عالي ترين حصه ي نفس ، يعني عقل ربط مي دهد. همچنين اين امر كه به خلاف فارابي ، در ابن سينا هيچ نشانه اي از تشيع نيست يعني او هيچ كوششي براي نشان دادن اين نكته كه فرمانرواي واقعي چيزي بيش از سهم متعارفي از حكمت الهي برخوردار است ، به عمل نمي آورد. وي به طور عمده در بند آن است كه توضيح دهد چگونه مي توان اساساً دولتي را، كه از طريق پيامبر، بر بنياد حكمت الهي ايجاد شده ، تأسيس نمود. اين تغيير لحن در بيان مطلب و خودداري آشكار از شيعي گري ، شايد بيشتر معلول اين واقعيت باشد كه در اين دوران فاطميان در مشرق دنياي اسلام فعال بودند. خود ابن سينا به ياد مي آورد كه وقتي كودك بود چگونه داعيان به بخارا آمده بودند. او به طور مخفيانه به بحثهاي داغ آنان راجع به تعليمات خود گوش فرا مي داد. حتي در روزگار بلوغ او فرمانروايان شيعه ي اماميه مي بايست دريافته باشند كه اين دعوت ، قدرت آنان را به خطر مي افكند؛ و لذا هر چيزي كه به اين دعوت شباهت داشت مورد سوء ظن مي بود. نكته اي كه يادآوري آن در اينجا لازم است اين است كه ابن سينا آن اندازه كه مي خواست قدرت سياسي داشت ، و ظاهراً به هيچ وجه ، احساس رقابت با علماي سني نمي كرد. لذا انگيزه ي خاصي كه او را به مبالغه ي درباره ي اهميت فلسفه وادار سازد وجود ندارد. از اين لحاظ ، وي در موضعي شبيه وضع معتزله در طي دوره ي استيلاي سياسي آنها بود؛ و مانند آنها اصل را بر اين فرض گذاشت كه تفسير فلسفي او از اسلام تفسيري درست است . در ميان عرفا نيز متداول بود كه تفسير فلسفي او از اسلام تفسيري درست است . در ميان عرفا نيز متداول بود كه تفسير خود را با اسلام واقعي يكي بشمرند. در ابن سينا جنبه اي عرفاني نيز وجود داشت . (1) پانوشت 1- وات ، مونتگري ، پيشين ، صص ، 112-108.