کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 19 خرداد 1397 ساعت 13:35 http://iptra.ir//article/2645/تفسیر-واسازانۀ-هایدگر-افلاطون-پرتو-کتاب-آموزة-باب-حقیقت -------------------------------------------------- عنوان : تفسیر واسازانۀ هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت علی اصغر مصلح - رضا دهقانی -------------------------------------------------- متن : مشاهده و دریافت فایل pdf منبع؛پژوهش های فلسفی سال ششم بهار و تابستان 1391 شماره 10