کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 17 شهريور 1385 ساعت 15:53 http://iptra.ir//matter/564/6-يك-سخنراني-به-تاريخ-11-3-60-مهندس-بازرگان -------------------------------------------------- عنوان : 6- يك‌ سخنراني‌ به‌ تاريخ‌ 11/3/60 از مهندس‌ بازرگان‌ -------------------------------------------------- متن : بسم الله الرحمن الرحيم هوالذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (1) خوشحالي مي دهم كه قصد ندارم در چنين زمان و مكان سخنراني سياسي نموده وارد بحثها و نزاعهاي روز بشوم و به شيوه متداول اين سه چهار ساله كه حتي در ايام جشن و سوگواري مذهبي و در مساجد و محافلي كه به نام خدا و به خاطر ايمان و اعتقدات تشكيل مي شده و اسلام تحت الشعاع انقلاب قرار مي گرفته است ، عمل نمايم . بلكه غير انقلابي و طبق سنت 25 ساله جشنهاي مبعث انجمنهاي اصيل اسلامي دانشجويان و مهندسين عمل نموده آيه بعثت را مي گيرم و روي قسمتي از آن صحبت و استنباط مطلب مي كنم . برنامه چهار جزئي رسالت پيغمبر با اجازه شما دوستان و به ياري حق سبحان ، مبدأ حرف و حركت را جمله يتلوا عليهم آياته كه بند اول برنامه بعثت رسول اكرم است قرار دهيم . برنامه بعثت و رسالت پيغمبر كه در اين آيه آمده است شامل چهار بند مي باشد: بند اول ايماني است (يا به اصطلاح متداول روز ايدئولوژيك ) بند دوم (و يزكيهم ) بند تربيتي و اخلاقي است و بندهاي سوم و چهارم تعليماتي است ، تعليم كتاب يا سرنوشت و جهان بيني و تعليم حكمت يا دستورالعملهاي دنيايي و زندگي . معاني و انواع آيات در قرآن در آيه مورد بحث تعريف و توضيحي راجع به آيات و چگونگي يتلوا عليهم داده نشده است ولي در سوره هاي ديگر قرآن شايد متجاوز از صد بار اين كلمات آمده است كه از قرينه و منظور و مفهوم مي توان به راحتي پي به معني و مقصود آنها برد. در سه سوره از قرآن جمله مشابهي آمده است كه حالت جمله مبتدايي را دارد: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق (2) (آل عمران 108/104- بقره 252/253- جاثيه 6/5) پس از آن جمله هاي خبري مي آيد كه يكسان نيست و در هر كدام با توجه به آيات ماقبل نوع و معناي خاص كلمه را كه به كار برده شده است مي رساند. به طور كلي در سراسر قرآن آيات يا آيه كه مفرد آن است به سه مفهوم و سه معناي مشخص به شرح ذيل استعمال شده است . 1- ساده ترين مفهوم يا حالت همان جمله ها يا اجزاء تركيب كننده لفظي و بيان كننده مطالب قرآن مي باشد كه از 2 حرفي تا 127 حرفي داريم و جمله هايي است كه به وسيله روح القدس يا جبرئيل بر پيغمبر (ص ) وحي و به همان صورت توسط قاريان يا كاتبين ضبط شده است . مثلاً در آيه اول سوره حجر: تلك آيات الكتاب و قرآن مبين (3) همچنين در سوره آل عمران به دنبال بحث با اهل كتاب ، كفر نورزيدن به خدا، دستور تقوي و اتحاد، امر به معروف و نهي از منكر و خبر از آخرت ، آيه فوق الذكر مي آيد كه جمله خبري آن و (ما الله يريد ظلماً للعالمين (4) بوده اشاره به جمله ها و عبارات و آيات ماقبل مي شود. در سوره عنكبوت نيز آنجا كه مي فرمايد (بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتو العلم ) (5) منظور از آيات همين مطالب و حقايقي است كه به پيغمبران وحي شده است . در اين معني و مفهوم كه جمله بندي قرآن و تركيب عبارتي آن است سخنراني و بحث مفصل در سال 1343 به عمل آمده ، منتهي به كتاب سير تحول قرآن و كتاب جمله شناسي قرآن گرديد. 2- همين جمله ها و گفته هاي قرآن كه شباهت به كلام و منطق بشري ندارد، به عنوان معجزه نبوت و دليل بر خدايي بودن قرآن گرفته شده است . آيه و آيات معناي نشانه پيغمبري و معجزه الهي را پيدا مي كند. با چنين مفهوم كلمه آيه در مورد پيغمبر آخرالزمان و پيامبران گذشته به كار برده شده است كه چند نمونه را ذيلاً مي آوريم : بقره 253/253 - تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و انك لمن المرسلين (6) (به دنبال آيات مربوط به جنگهاي بني اسراييل و برانگيخته شدن طاغوت و پيروزي داود بر جالوت آمده و دلالت واضح بر عظمت و اعجاز آن سبك بيان و ارائه مطالب دارد) آل عمران 13/11 - قد كان لكم آيه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله و اخري كافره يرونهم مثليهم راي العين و الله يويد ينصره من يشاء (7) (اشاره به جنگ بدر است كه پيروزي قشون اندك مسلمين به عنوان معجزه و مغفرت الهي گرفته مي شود). آل مران 49/43 - و رسولاً الي بني اسراييل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله (8) عنكبوت 50/49 - و قالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الايات عند الله و انما انا نذير مبين (9) نسبت به اين رديف آيات و مسئله معجزه پيغمبر اسلام و ساير انبيا تا به حال سخنراني و تدوين كتابي در انجمن اسلامي مهندسين نشده است و مي تواند موضوع خوبي براي سال آينده يا فرصتهاي ديگر باشد. 3- تعبير و مفهوم ديگر يا نوع سوم از آيه و آيات نشانه هاي مستقيم وجود وحدانيت خدا است كه در آيه بعثت در بند اول برنامه حضرت ختمي مرتبت آمده ، غرض از آن شناساندن خدا به عوام و امييين و به همه علاقه مندان و گروندگان است و موضوع سخنراني امسال را تشكيل مي دهد. در اين معني و مفهوم آيات فراوان است كه نظرتان را جلب مي نماييم تا با حوصله و دقت بيشتري بشنويد و يا بخوانيد: ذاريات 20/20/ و21/25 و في الارض آيات للموقنين و في انفسكم افلاتبصرون (10) (محل آيات و نشانه هاي خدا در زمين و در درون خودتان نشان داده مي شود) بقره 164/158 - ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابه و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لايات لقوم يعقلون (11) يس 32/33 و 42/42 - و آيه لهم الارض الميته احييناها و اخرجنا منها حبا فمنه ياكلون ... و آيه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ... و آيه لهم انا جعلنا ذريتهم في الفلك المشحون و خلقنا لهم من مثله مايركبون (12) در سوره روم نيز به دنبال اعلام پنج وقت نماز و اعلام ايجاد مرده از زنده و زنده از مرده بحث روي كيفيت رستاخيز رفته اين آيات و نشانه هاي خدا مي آيد: روم 20/19/25/24 و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا بشر تنتشرون - و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون - و من آياته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لايات للعالمين - و من آياته منامكم بالليل و النهار و ابتغائكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون - و من آياته يريكم البرق خوفاً و طمعاً و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون - و من آياته ان تقوم السماء و الارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون (13) نحل 11/11/13/13 ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب و من كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون - سخر لكم الليل و النهار الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون - و ما ذراء لكم في الارض مختلقاً الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون (14) فصلت 53/53 - سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق (15) آيات خدا آنچه از اين دسته آيات و هر جاي ديگر قرآن ، كه آيه به معناي نشانه و دليل بر وجود و قدرت و خلاقيت خدا آمده است ، برمي آيد اولاً نمونه هاي محسوس و مشهود از آفريده هاي طبيعت و پديده هاي طبيعي و انساني ، از قبيل آسمان ، زمين ، ماه و ستارگان ، شب و روز، پديده هاي جوي مانند باد و ابر و برق آسمان ، باراني كه سبب احياي زمين و روييدن زراعت و انواع و الوان ميوه ها مي گردد، كشتي و وسايط باربري ديگر مصنوع انسان خلقت خود انسان از حالت ابتدايي خاكي تا وضع فعلي با خواب و تلاش و زناشويي و پيوندهاي عاطفي . ثانياً توجه دادن ما به اين نشانه و دلايل عموماً و ابتدائاً از طريق مشاهده و تجربه و استفاده از حواس ظاهري است و سپس به كار انداختن عقل و فكر و ذكر براي رسيدن به علم . نه تنها ديدن و شنيدن به طور منفعل بلكه كار كردن و گوش فرادادن و نظر كردن و تأمل نمودن در كيفيت آفرينش و ساختمان طبيعت توصيه شده و خلاف آن مورد ملامت قرار گرفته است : غاشيه 17/17/ تا 21/21- افلاينظرون الي الابل كيف خلقت - و الي السماء كيف رفعت - و الي الجبال كيف نصبت - و الي الارض كيف سطحت - فذكر انما انت مذكر (16) به طور كلي نمونه ها و آثار و پديده هايي كه در آيات فوق الذكر و نظاير آنها اشاره مي شود از موضوعات اصلي و مواد اوليه علوم طبيعي مانند هيئت ، فضاشناسي زمين شناسي ، جانورشناسي ، گياه شناسي ، روان شناسي و جامعه شناسي مي باشد. يعني به طور خلاصه بند اول يا بند ايماني و اعتقادي بعثت پيغمبر با ديد علمي واردشدن در خلقت است و با به كار انداختن وسائلي كه براي اكتشاف و كسب علوم تجربي و تحققي استفاده مي شود. مانند حواس ظاهري ، حافظه ، توجه ، تفكر، تدبر، تعقل ، تفقه و غيره . در آيات ديگر پاي تاريخ و ديرين شناسي به ميان مي آيد و شبيه اين دستور كه قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم (17) يا فاعتبروا يا اولي الابصار (18) زياد در قرآن آمده است . ضمناً غير از شنيدن و ديدن و تذكر و تعليم گرفتن توجه به دل يا به خواسته و هدفداري كه عامل اخلاقي و رواني است نيز مي شود: حج 46/45 - افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لاتعمي الابصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور (19) معذرت از تكرار و تجديد مطلع عذر مي خواهم از اينكه با تذكر و تكرار آياتي كه خودتان مي خوانيد و توجه دادن به مطلب و حقيقتي كه مي شناسيد و در سالهاي گذشته در سخنرانيها و كتابها آمده است ، خسته تان كرده باشم (20) . در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب چنين بحث را كه پايه ريزي و پذيرفته شده است عنوان نمي كردم اما حالا مي بينيم بينش علمي قرآن مجدداً مطرح و مورد ترديد و انتقاد و حتي انكار قرار گرفته است . كساني هستند كه با ديد علمي وارد معتقدات ديني شدن و استفاده از روشها و اكتشافات علوم طبيعي را غلط و انحراف دانسته داغ باطله غرب زدگي به آن مي زنند و چنين طرز تفكر را علم گرايي (21) و يك نوع وابستگي مي شمارند، متأسفانه اغراض شخصي و رقابتهاي سياسي نيز در ميان آمده مخلوط با ديانت و اصالت اسلام شده است . مثلاً مي گويند خدايي كه با ترموديناميك ثابت شود سر از سازشكاري با آمريكا درمي آورد يا رياضيات چون با كميت سروكار دارد و حقايق ديني از مقوله كيفيت است ورود هرگونه حساب و آمار در فهم و بيان قرآن ما را به گمراهي خواهد كشاند. شعار پراكني مي نمايند بدون آنكه بفهمند علم گرايي (سيانتيسم ) چيست و توجه ندارند كه اندازه و عدد يا ميزان و حساب و احصاء، طبق آيات فراوان قرآن از طرف خدا وضع گرديده و بر بندگان فرض نموده است كه روابطشان با يكديگر و با خدا و جهان روي حساب و اندازه و قسط باشد. رياضيات كه عملش شمارش و معادله و دقت در اطلاعات و مبادلات است نه تنها كيفيات را نفي نمي كند بلكه آنها را مشخص و دقيق تر به ما ارائه مي دهد. ديد عملي نه ماديگري است و نه انكار وحي و معجزه ، بلكه توجيه كننده و توضيح دهنده و اثبات كننده آنها مي شود. به علاوه وقتي علم و تمدن مغرب زمين با همه جلال و كبكبه به ديار اسلام سرازير شده و با عرضه كردن نظريات و اشكالات و هزاران مسئله و معمي ايمان و اخلاق جوانان و درس خوانده هاي مسلمان و استقلال كشورهاي اسلامي را از ريشه تهديد مي كرد و (مي كند) آيا چاره جز توسل به همان سلاحها و اثبات اسلام با همان زبان و منطق وجود دارد؟ در هر حال علم مسائلي را پيش مي آورد و راهي جز فهميدن و جواب دادن از همان طريق نداريم . التقاطيها نيز ضمن آنكه برخورد علمي با مذهب را تأييد مي نمايند روش ديگري جز بينش ديالكتيكي ماترياليستي توحيدي را قبول ندارند و چون معتقد به خلاقيت ذهن انسان هستند و برخي از مسائل و اعتقادات مذهبي (مانند قيامت ) را رأساً متعلق به قلمروي فلسفه و غيرقابل تشريح و تبيين از طريق محسوسات و علوم مي دانند، طرز تفكر و روشهاي جديد علمي - ديني را افتادن به دام مكانيستي و علم زدگي پوزيتيويستي يا غلطيدن در وادي ايدئاليسم مي نامند. آنها فلسفه اي را پيشنهاد مي نمايد كه با دستاوردهاي علمي سازگار و بر آن متكي باشد و از عينيت هستي طبيعي و احتماعي الهام بگيرد ولي تنها ايدئولوژي و معتقداتي را قبول دارند كه انقلابي و دريافت شده از حركت علمي اجتماعي باشد. در نظر اين دسته اگر عقيده و اصولي خارج از پراتيك انقلابي اجتماعي به دست بيايد و تأييد كننده آن نباشد بي اعتبار است . به عقيده آنها خدا و دين را در انقلاب - انقلاب به معناي تضاد و قهر و تخريب و طبقات - بايد يافت و فهميد. اصل در نظر آنها انقلاب و جنگ و ستيز عليه استثمار و امپرياليست است و اسلام و اعتقاد اسباب كار و محصول آن مي باشد... بازگشت به علم دريغ دانستم و حيف باشد در دوراني كه با پيروزي انقلاب اسلامي ، مكتب قرآن براي پير و جوان گشوده شده است و در هر محفل و مجله و محله صحبت از تعليم ايدئولوژي و آشنا ساختن مردم ايران و دنيا به مباني و مزاياي اسلام است ملت ما روي جهل يا غرض خود را محروم از چراغ علم و ممنوع از حركت در راهي كه پيامبر خدا شاخص گذاري كرده است بنمايد. در اينجا به هيچ وجه وارد بحثهاي فلسفي و كلامي يا اجتماعي - سياسي نمي شوم . نه به تعريف مكاتب و روشهاي مختلف مي پردازيم و نه اختلافات و نظريات را نقد و بررسي مي نماييم بلكه با فرض اينكه طرفين دعوي معتقد به اصالت و استغناي قرآن و اسلام هستيم مي خواهيم ببينيم قرآن چه روشي را براي فهميدن و پذيرفتن خود اتخاذ كرده است و چه راه يا راههايي را براي رسيدن به ايمان به خدا توصيه نموده است . اين سؤال از صدر اسلام كه باب فهم ، برهان و جدال گشوده شد مطرح بوده است . تا به حال صدها مذهب و مكتب عرضه شده است و مشربهاي فلسفي ، عرفاني ، اخباري ، مجسمه ، اشعري ، اعتزال ، جبر، تفويض ، تصوف با شاخه هاي فراوان ، اشراق ، مشاء و امثالهم با استمداد از مجردات عقلي و ذهنيات يا اتكاء به علوم و دروس اهل بيت از طرف معتقدين و محققين قرآن و دين اختيار و استفاده شده است . عكس العمل هميشگي نسبت به دين شناسي علمي هميشه يك نوع مقاومت و معارضه مابين دينداري رسميت يافته مسدود متكي بر متون معروف و آداب و سنتهاي فرضي ، در برابر دينداري باز آزاد عقلي يا روشنفكرانه وجود داشته گاهگاه مخالفتهايي در برابر تغيير و تجدد ابراز مي شده است . اصولاً تكرار و توالي بعثت پيامبران مقدار زيادي براي احياي دين و بازگشت به توحيد بوده و مشركين عليه كساني كه براي زدودن چرك و شركهايي كه در اثر اوهام و جهل و منافع روي هسته پاك اوليه را مي گرفته و ظاهر قانوني محكم مسلم به آن مي داده است قيام مي نمودند و جنجال و جنگهايي رخ مي داده است مي بينيم ابراهيم را كه به سبك مشاهده و تجزيه و تحليل منطقي ملكوت آسمانها و زمين را رويت نموده بود و با تجربه عيني و عملي مي خواست بطلان بتها را به همشهريها و به پدر خود (پدر به قول قرآن ) نشان دهد، روحانيت زمان و متعصبين امت به آتش انداختند و تبعيدش كردند. رسالت عيسي عليه السلام عليه علماي قشري سنگدل خود خواه متعصب يهود بود و مي خواست بني اسراييل را از تحجر و تكبر بيرون آورده عاطفه و محبت و انصاف و انسانيت را جايگزين تشريفات و خرافات نمايد. ائمه شيعه نيز چون باب علم و باقر علوم النبييين بودند و تعصب قومي و خصومت و خشونت ديني و جاهليت را كنار مي زدند مورد غضب و قتل و حبش و طرد و تهمت واقع مي شدند. بلافاصله بعد از رحلت پيغمبر براي بستن باب علم مدتي حديث و روايت و تفسير تحريم شد. امويها شعر و عشق و شكوه و رفاه و مال و مقام را در برابر فضل و عدل و حق كه پايگاهش عراق و حجاز بود علم كردند و خلفا با منطق جبر و اجتهاد جلوي آزادي و اختيار و انتقاد را مي گرفتند. بني عباس با ترويج فلسفه يونان قصد تضعيف اهل بيت عصمت و تحت الشعاع قرار دادن علم آنها را داشتند كه در برابرشان مكتب فقهي و علمي جعفري و احتجاج رضوي را داريم . فلسفه يونان كه خود قيامي عليه سفسطه و انكار نظم جهان و جدي بودن حيات محسوب مي شد مديون ابرمرداني چون سقراط و افلاطون و ارسطو بود كه قريب دو هزار سال افكار جهان را زير سطوت و شخصيت خود گرفته بودند. فلسفه يونان حواس انسان و شناختي را كه از راه مشاهده و تجربه و ملامسه به دست آيد به دليل نقص و نفوذ خطا از اعتبار و اصالت انداخته ذهنيات و مجردات عقلي را حاكميت داد. اين فلسفه در متفكرين يهود و كليساي روم و سپس در علما و حكماي اسلام نفوذ عميق نمود. نتيجه اش را در خاموشي و خرافات سراسر قرون وسطاي اروپا ديديم و در مقابله پاپها و كشيشها با پيدايش و پيشرفت علوم و افكار جديد و همچنين در برقراري انكيزيسيون مخوف مخرب نتيجه بعدي و عكس العمل تحجر ديني و انكيزيسيون ، محكوميت مذهب و تفكيك دين از سياست و جو ضد خدايي و ضد كليسا در قرون 18 و 19 گرديد. به مشرق زمين كه مي رسيم در اثر تحجر و توقفي كه فلسفه يونان در عالم اسلام ايجاد كرده بود مسلمانان نتوانستند در برابر اروپاييها كه هم زور داشتند و هم دانش و صنعت و سياست ، پايداري نمايند. متدينين و روحانيت ما براي دفاع از استقلال و حيثيت ممالك اسلامي و حفاظت ايمان و تقوي يگانه راهي كه به نظرشان آمد بستن در و دروازه بود و اعراض از تمدن و تجدد و از افكار علوم و افكار اروپايي كه خوشبختانه از بركت دست نخوردگي قرآن و به مصداق الاسلام يعلو و لايعلي عليه روشندلان روشنفكري چون سيد جمال اسد آبادي و اقبال لاهوري و درس خواندگان و روحانيون شجاعي در ايران پيدا شدند و آن درها و سدها را گشوده در صدد برآمدند با پذيرفتن حقايق علمي ، طراوت و ابديت آيين خدا را به خودي و بيگانه نشان دهند. استدلالهاي علمي و ديني كه عليه بينش علمي در دين مي شود استدلالهاي ديگري كه عليه بينش علمي در برداشتهاي اعتقادي و احكامي مي شود و بعضي از آنها از روي دلسوزي و حسن نيت است از اين قبيل مي باشد: 1- با تفوق خيره كننده اي كه علوم و فنون اروپايي و آمريكايي دارند و متعلق به بيگانگان و در جهت منافع و مطامع آنان است وابستگي ما هميشگي خواهد شد و دين و دنياي ما دستخوش حيله هاي آنها مي شود. 2- اگر علم را اصل و ملاك حقانيت دين قرار دهيم در موارد عديده اي حالت مقابله و انكار دين را دارد. 3- علوم صحيحه چون روي مشاهده و تجربه و عينيات مادي استوار است بنابراين علي الاصول نفي غيب و ماوراءالطبيعه را مي نمايد و جز دنيا و سود و زيان مادي چيزي را نمي بيند و با معنويت و ايثار و شهادت سازگاري ندارد. 4- علم خود استقرار محكم و استمرار نداشته هرچند گاه كشفيات و فرضيات جديد آنچه را كه قبلاً مسلم و مطمئن شناخته شده بوده است در هم مي ريزد در حالي كه دين بنا به تعريف و ضرورت حالت ثابت ازلي داشته نبايد محتاج و متكي به آنچه متغير و متزلزل است باشد. اولاً در جواب بايد بگوييم در صورتي كه اراده و ايمان در ما وجود داشته باشد به سهولت مي توانيم علوم و فنون را از هر جا كه باشد اخذ كنيم ولي خودباخته و مقلد و وابسته به آنها نشويم (همان طور كه افرادي به ثبوت رسانده اند). كاملاً ممكن است با باز كردن چشم و گوش ، رعايت ايمان و تقوي و قيد به تفكر و ابتكار حداكثر استفاده و استقلال را نموده با هوشياري بيشتر نفع و نقشه هاي آنها را تشخيص داد. علم و حقيقت اگر صحيح و اصيل باشد موطن و مالك نمي شناسد. حقيقت علمي كه همه دانشمندان به دنبالش مي روند و مي خواهند بيان كننده طبيعت و حقيقت باشد امر مطلق و غير وابسته به كشورها و مكتبها و سياستهاست . آنجا كه تحميل نظر و عقيده و غرض به عمل آيد اعتبار علم از بين مي رود. ثانياً ما نمي گوييم علوم را اصل و حاكم بر دين بگيريم و آن را خداي خود يا پيغمبر و مشكل گشاي همه دردها بدانيم . اگر در موردي نظر علمي موجود يك حكم ديني را تأييد نكرد دين را مردود و حكم را مسكوت نمي گذاريم بلكه با منطق علمي مثبت و ديد تجربي و عقلي به مصداق كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون (22) آثار خلقت را نظاره كنيم ، رموز دين و احكام را بشكافيم و به كار بنديم و همان طور كه قرآن وعده و اطمينان داده و گفته است و يري الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق و يهدي الي صراط العزيز الحميد (23) اميدوار بمانيم و شهادت از علوم و اكتشافات بگيريم . به طوري كه تجربه تاريخي بشر نشان داده (و در كتاب راه طي شده تشريح شده است ) تا به حال هر قدر اطلاعات و علم و افكار و تمدن و تجربيات بشر پيش رفته است گفته هاي انبيا و اصول و احكام اديان مخصوصاً قرآن بيشتر تأييد گرديده از موارد نقص و اختلاف كاسته شده است . اسلام و قرآن از علم ترس ندارند. اصلاً به دستور قرآن ما حق نداريم در عقيده و عمل پيروي از چيزي بكنيم كه علم بدان نيافته ايم و گوش و چشم و دل ما مسئول اند. (24) اگر قرآن گفته است نظر به آسمان و به آنچه در آنجا و روي زمين و درون زمين است بيندازيد ما آزاديم با چشم شبان كلداني كه بالاي سرش سقفي و قنديلهايي مي ديد دنيا را ببينيم و با پاي پياده روي زمين سير نماييم و خدايي به تناسب آن تصور و تسبيح كنيم ، همچنين مي توانيم با چشم بطلميوسي افلاك دوار را در ذهن خود بگردانيم يا جهان را با مكانيك نيوتوني و هندسه اقليدسي در كار و حركت ببينيم و يا بالاخره در فضاي چهار بعدي قرار گرفته زمان و مكان را سراسر به صورت امواج و ذرات نيرو بشناسيم كه كرسي خدا بر پهناي بي پايانش گسترده است و امر و وجودي جز علم و اراده او وجود نداشته همه چيز در همه جا در تسبيح و ستايش و تحت فرمان او مي باشند. بعدها نيز اگر علم بالاتر رفت و بيناتر شد و آيات خدا آشكارتر و شكافته تر شد به خدا نزديك تر مي گرديم . آيا براي اثبات صانع و كشف غيب و درك حقايق چاره اي جز سير از محسوسات و جزئيات به سوي ذهنيات و كليات و اسرار داريم ؟ دين اگر ديناميسم خود را از دست دهد و بر بالهاي دانش و توان علوم و صنايع پرواز نكند ساقط و هلاك خواهد شد. اصولاً و به قول قرآن معرفت و خشيت خدا از امتيازات خاصه دانشمندان طبيعت شناس است . (25) ثالثاً علم كاشف مجهولات و پس زننده پرده هاي ظلمات است و رهسپار سفر به ديار غيب . همان طور كه اثبات كننده نظم و وحدت است هر قدر جلو مي رود جهان را اسرارانگيزتر مي بيند و طبيعت را مسخرتر مي نمايد. علم نه خلاق چيزي است ، نه حاكم جبار و نه تعيين كننده تكليف انسانها. چراغي است كه وقتي در دست گرفتيد اجازه مي دهد گمشده و مطلوبتان را بهتر ببينيد و راحت تر به سويش برويد اما شاكراً و اما كفورا. علم همان چيزي است كه خدا به آدميزاد داد تا فرشتگان فرمانبردار او گردند و جاي خدا را در زمين بگيرد. علم وسيله اي است كه شما آسمان و زمين و مخلوقات را در تسخير و تمتع خود مي گيريد. رابعاً علوم و اكتشافات حركت قهقرايي نداشته خود را تخريب كلي نكرده تكامل مي كند و قلمروهاي وسيع تري را تصرف مي نمايد. وقتي درشكه اختراع شد چارپايان به اصطبل و بيابان برنگشتند و اتومبيل كه آمد درشكه و اسب و سورچي يكجا تحويل شما شد. امروز، هم حساب فيثاغورث و جدول ضرب به كار برده مي شود، هم هندسه اقليدس و مكانيك نيوتون فايده و صحت قديم خود را در مصارف زندگي و صنعتي و در اجرام متحرك با سرعتهاي دور از نور حفظ كرده است و هم هندسه ريمن و مكانيك موجي و ذره اي در فضاي چهار بعدي هماهنگي خود را دنبال مي نمايد. خدا و آخرت سر جاي خود هستند و عقل و درك ما تا بي نهايت هم كه جلو رود به آنها نخواهد رسيد ولي براي هر منزل و هر سفر مركبي متناسب كه مجهزتر و تيزروتر باشد مي طلبد كه اين همان علم است . مشاهده و تجربه و به كار بردن روش علمي در بندهاي ديگر برنامه بعثت قرآن نه تنها در معرفي خدا و مؤمن ساختن ما از طريق تلاوت آيات و ارائه طبيعت و واقعيات عمل مي نمايد و هيچ جا كلماتي چون ذات ، جوهر، عرض يا لاهوت و هيولا و ساير اصطلاحات و استدلالهاي فلسفي را به كار برده (26) پاي تضاد و طبقات را نيز در ميان نمي آورد بلكه در بندهاي ديگر برنامه رسالت پيغمبر نيز همين روش را اتخاذ و توصيه نموده است : 1- آنجا كه مي خواهد زيانهاي هلاكت بار اعراض از حق را در دنيا با ديد خودمان به ما بفهماند قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين يا عاقبه الظالمين مي گويد. 2- آنجا كه مي خواهد ما را تزكيه و مبراي از فساد نموده قد افلح من زكيها و قد خاب من دستيها (27) را اثبات نمايد سراغ نفس آن طور كه هست رفته و نفس و ماسويها فالهمها فجورها و تقويها (28) مي گويد و با قيد قسم شاهد از روشني و تاريكي و بلندي و پستيهاي طبيعت مي آورد: والسماء و ما بينها و الارض و ما طحيها (29) 3- آنجايي هم كه تعليم كتاب مي دهد و مي خواهد سرنوشت و آخرت را گوشزدمان نمايد استدلال اهل كلام با قياس به نفس بشري و روش پادشاهان را به كار نمي بندد و نمي گويد كه لازمه عدالت خدا به كيفر رساندن نافرمانان و پاداش دادن به خدمتگزاران است و براي اين منظور نمي آيد يك جوهر لطيف ملكوتي صفت به نام روح را در آسمان آماده نگاه داشته به موقع مقتضي به سراغ جسد مرده بفرستد و بيدارش كند. همچنين قيامت را يك مسئله فلسفي و غيرقابل تشريح و تشبيه از طريق علمي و طبيعي نمي داند بلكه پديده رستاخيز را در يك مدار خاكي جسماني دعوه من الارض (30) عنوان كرده مي گويد منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره اخري (31) . همان طور كه ضمن آيات بند اول برنامه بعثت ديديد زنده شدن زمين مرده در اثر نزول باران را از نشانه هاي خدا دانسته و در آيات ديگر با تصريح و تكرار و كذلك تخرجون و كذلك النشور (32) رستاخيز انسانها را مشابه پديده بيدارشدن زمين روييدن علفها و تكثير و تجمع حشرات و حيوانات در فصل بهار اعلام مي نمايد و از اين طريق ما را معتقد و محقق در مسئله آخرت مي سازد. حتي وقتي ابراهيم مي خواهد اطمينان قلب نسبت به زنده شدن مردگان و تجديد حيات پيدا كند خداوند يك آزمايش علمي به او ياد مي دهد تا ببيند چگونه چهار مرغ كشته شده متلاشي شده مخلوط شده مي تواند مجدداً به حيات و پرواز درآيند. (33) همين طور است داستان اصحاب كهف و تجربه اي كه مردم آن زمان شاهد آن شده خواستند مسجدي به يادگار آن واقعه بر پا كنند. كليه نشانه ها و حوادث مقدماتي قيامت كه در قرآن آمده از نوع تحولهاي انفجاري در زمين و آسمان است . 4- شاهد مثالهاي فوق نمونه هايي از يعلمهم الكتاب بود. در يعلمهم الحكمه نيز كه تعليمات اخلاقي و دستورالعملهاي عالي زندگي است و بيشتر آن در سوره هاي اسراء و حجرات آمده است توضيحاتي كه داده شده و مثلهايي كه زده مي شود روي واقعيات طبيعي و تجربيات اجتماعي است : چه آنجا كه غيبت از ديگران تشبيه به تغذيه كردن از گوشت مرده برادر مي شود، چه آنجا كه اثر انفاق را چون دانه اي بيان مي كند كه هفت خوشه از آن برويد و در هر خوشه صد دانه باشد و رباخوار را آدم صرع زده اي مي گويد كه مرغان شكاري به بياباني بيندازند. وقتي هم مي خواهد تفاوت حق و باطل را براي مان محسوس نمايد مثل عملي از سيلاب رودخانه و فلز مذاب كوره صنعتگران آورده مي گويد باطل كف پرجوش و خروش سطحي است كه محو مي شود و حق مايع جاري زيرين است كه منتشر مي شود و به مردم فايده مي رساند. فلسفه و علم اصلاً قرآن چرا فلسفه را به كار نبرده به سراغ وسايل و واقعيات طبيعي مي رود؟ براي اينكه وسايل و واقعيات طبيعي آثار خلقت و دستاوردهاي خدا هستند در صورتي كه فلسفه از استدلالها و استنباطهاي ذهني و عقلي بشر به اتكا يك سلسله بديهيات اوليه و تعاريف يا اصل موضوع هاي قراردادي درست شده است ، بدون آنكه الزاماً بنيان محكم و عينيتي خارج از ذهن داشته باشد. از اين قرن به آن قرن و از اين فيلسوف به آن فيلسوف نيز عوض مي شود. به اين ترتيب بديهي است كه بهترين معرف خدا و معلم ما خود خدا مي تواند باشد، با آنچه ساخته و خواسته است و به انسان به صورت علم آموخته و مي آموزد. مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه ببينيم از نظر قرآن علم چيست ، علمي كه اين قدر تجليل و توصيه شده است و علي (ع ) شناخت آن را عين دين و مشمول پاداش مي داند. (34) البته باز نمي خواهم علم و شناخت و انواع علوم را به لحاظ فلسفي و علمي تعريف يا نقد و بررسي و مقايسه نماييم . غرض اطلاع بر منظوري است كه قرآن از كلمه و مفهوم علم داشته به ما توصيه كرده است كه از آن راه كسب ايمان نماييم . علم آيا خاص خدا و نزد خداست كه جزء مختصري از آن را به آدم ابوالبشر و به انبيا و ائمه داده است ؟ علم فقط فقه و دين شناسي بوده نزد روحانيون پيدا مي شود و ساير مباحث و علوم بي ارزش و بي اعتباراند؟ آيا فقط از مجردات و مقوله معنويات و عقليات بوده ماديات و واقعيات و امور دنيا خارج از آن است ؟ صرفاً از طريق وحي و الهام يا اشراق و ارتباطهاي غيبيه دريافت مي شود يا اكتسابي و از راههاي حسي هم مي تواند حاصل شود؟ حتماً بايد كلي و كامل و جوابگوي اسرار وجود و رهنمون به خدا و حق گردد يا در سطوح نازل تر و كاشف حقايق پايين تر نيز قابل قبول است ؟... آنچه مسلم است اينكه : 1- اگر علم خاص خدا و اولياء او و دور از دسترس انسانها بود تحصيل و تمسك به آن اين اندازه توصيه نمي شد. از جمله لايحيطون به شي ء من علمه الا بماشاء (35) كه در آية الكرسي آمده معلوم مي شود كه خدا مي خواهد ما هم احاطه به قسمتي از علم او داشته باشيم . 2- فقه و دين شناسي رشته اي از علم است . علاوه بر آنكه با فرمايش پيغمبر كه فرمود العلم علمان علم الابدان و علم الاديان دانش ابدان و اجسام كه در آن تعبير به علم طب كرده اند مانند اديان و عقايد به رسميت شناخت شده است ، در مكتب حضرت صادق شاگرداني تربيت مي شدند كه شيمي و هيئت و جراثقال و تاريخ و غيره را مي آموختند. نمونه هايي كه از علم در قرآن ذكر شده است بيشتر ناظر بر علوم طبيعي و حتي رياضي است و فقط در يكجا توصيه شده است كه چون همه نمي توانند دائماً خدمت پيغمبر برسند دستجاتي بيايند تفقه در دين بكنند تا بتوانند در مراجعت قوم خود را آگاهي و بيم دهند.. آياتي در قرآن هست كه نشان مي دهد علم غير از دين و كتاب خدا و چيزي مستقل از آنهاست كه مي تواند به عنوان مدرك و شاهد اتخاذ شود. مثلاً در سوره انعام آيه 148/149: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون (36) در سوره احقاف آيه 4/3 - قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين . (37) 3- علم عموميت دارد و به نص بعضي آيات علاوه بر موضوعات طبيعي شامل امور دنيا (ذلك مبلغهم من العلم ) (38) نيز مي شود. 4- علم استثنائاً از راههاي مستقيم وحي ، و الهام يا غريزه و فطرت دريافت مي شود كما آنكه در مورد حضرت ختمي مرتبت علّم القرآن صرفاً با وحي و خالي از هر گونه ناخالصي و دخالتهاي شخصي يا درس و تأثيرهاي قبلي و محيطي بوده است اما در مورد اشخاص عادي و به دليل آيات سابق الذكر بيشتر از راه توجه ، تذكر، تجربه ، تفكر، تعقل و بالاخره تعليم و تدريس به دست مي آيد. به طور كلي آنچه از مجموعه آيات و اشارات قرآن و كلمات و اشتقاقهاي به كار رفته برمي آيد، كه يكي و دو تا هم نيست ، علم در قرآن مفهوم كاملاً وسيع عام داشته به چيزي منحصر و در جايي متوقف نمي شود بلكه از اطلاع جزئي عاميانه تا علم كامل علي الاطلاق قادر عليم را دربرمي گيرد، از دانستن و دانايي ساده گرفته تا دانش كلي اسرار وجود، از هر طريق كه هر كس به دست آورد و به هر مصرف كه برسد، همين قدر كه واقعاً علم و حقيقت بوده و به يقين رسيده و بيان كننده باشد و مجهول و تاريكي را برطرف سازد علم حساب مي شود. علم در برابر جهل است و با روشنايي و نور مقايسه شده كه در برابر تاريكي است . خداوند خالق انسان و تعليم دهنده قرآن و بيان است . خداوند خود نور است ، نور آسمانها و زمين كه پرتوهاي آن پرده پرده به ما مي رسد بدون آنكه از چيز ديگري كسب حرارت يا نور نمايد و مشرق و مغربي داشته باشد، و خداوند هر كه را بخواهد به سوي نورش رهبري مي نمايد و مثل مي آورد. خدايا ما را از جهل و بي خبري و گمراهي بيرون آورده به نعمت علم بهره مندمان بگردان و به نور خودت برسان ! والسلام عليكم و رحمة الله (39) پانوشتها 1. جمعه 3- اوست كسي كه در ميان عوام رسولي از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنها تلاوت كند، تزكيه شان نمايد و كتاب و حكمت تعليمشان بدهد و اگر چه قبلاً در گمراهي آشكار بوده باشند. 2. چنين است آيات خدا كه به حق بر تو تلاوت مي كنيم . 3. چنين است آيات كتاب و قرآن روشن رسا. 4. و خداوند خواهان ستم ورزيدن براي جهانيان نيست . 5. عنكبوت 48 - بلكه آنها آيات روشن كننده اي هستند در سينه كساني كه دريافت علم نموده اند. 6. چنين است آيات خدا كه به حق بر تو مي خوانيم و همانا كه تو حتماً از فرستادگان هستي . 7. براي شما به يقين آيه و نشانه اي در برخورد آن دو گروه وجود داشت ، دسته اي كه در راه خدا جنگ مي كردند و دسته ديگر كه كافر بودند و طرف را دو برابر خود مي ديدند و خداوند هر كه را بخواهد با ياري خود تأييد مي كند. 8. و رسولي به جانب بني اسراييل (كه مي گفت ) به تحقيق آيه و معجزه اي از پروردگارتان آورده ام (به اين نحو كه ) با گل و به صورت مرغ چيزي مي سازم و سپس در آن مي دمم تا به اذن خدا مرغ پرنده صاحب جاني شود. 9. و گفتند چرا (بر پيغمبر) آيات و معجزه اي از جانب پروردگارش نازل نمي شود بگو همانا كه آيات نزد خداست و من فقط بيم دهنده اي با بيان روشن هستم . 10. و در داخل زمين آياتي براي يقين كنندگان وجود دارد و همچنين در درون و نفوس خودتان ، آيا مگر نمي بينيد؟ از جمله در اين آيه دقت كنيد: اعراف 57/55 و هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتي اذا افلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت به الماء فاخرجنا من كل الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلكم تذكرون . 11. همانا كه در آفرينش آسمانها و زمين ، توالي (يا تفاوت ) شب و روز، كشتيهايي كه در دريا براي استفاده مردم جاري است ، آنچه كه به صورت آب خدا از آسمان به زمين نازل مي كند، تا زمين پس از مرگش زنده شود، در آن زمين از هر جنبنده اي پراكنده است ، گرداندن بادها و ابرهاي تسخير شده ما بين آسمان و زمين ، آياتي براي مردمي كه تعقل مي كنند وجود دارد. 12. و نشانه اي براي آنها زمين مرده است كه زنده مي كنيم و از آنها دانه هاي خوردني بيرون مي آوريم ... و آيه (ديگر) براي آنها شب است كه از آن روز را بيرون مي آوريم و رد تاريكي آن قرار دارند... و (باز) آيه براي آنها اين است كه فرزندانشان را بر كشتي پرجمعيت حمل مي نماييم و چيزهاي مشابهي كه سوارش مي شوند براي آنها آفريديم . 13. و از آيات او خلقت شما از خاك و انتشار بشر در زمين است . و از آيات او اينكه براي شما از خودتان زنها را آفريد تا با توجه و تمايل به آنها آرامش يابيد و ميان شما مودت و رحمت قرار داد همانا كه در اين كيفيت آياتي براي مردمي كه تفكر مي كنند وجود دارد. و از آيات او و خلقت آسمانها و زمين است و اختلاف زبانها و رنگهاي شما همانا كه در اين آثار آياتي براي دانشمندان وجود دارد. و از آيات او خواب شما در شب و روز و تلاشتان از فضل خداست همانا كه در اين قضيه آياتي براي مردمي كه گوش مي دهند وجود دارد. و از آيات او ارائه برق به شما توأم با ترس و طمع است و اينكه از آسمان آبي نازل مي كند كه به وسيله آن زمين را پس از مرگش زنده مي سازد همانا كه در اين آياتي براي مردمي كه تعقل مي كنند ديده مي شود. و از آيات او اينكه آسمان و زمين به امر او بر پا مي شوند و چون شما را از داخل زمين بخواند يكباره از آن خارج مي شويد. 14. براي شما به وسيله آن (باران ) زراعت و زيتون و خرما و انگور و هرگونه ميوه جات را مي روياند همانا كه در اين پديده ها آيه و نشانه اي براي قومي كه تفكر مي نمايند وجود دارد. و براي شما شب و روز را رام كرد و خورشيد و ماه تسخيرشدگان به فرمان و اداره او هستند همانا كه در اينها حتماً آيات و نشانه براي آنها كه عقل را به كار مي اندازند وجود دارد. و آنچه در زمين براي شما به رنگهاي مختلف پراكنده كرده و افشانده است همانا كه در آنها آيه و نشانه براي كساني كه اهل توجه و تذكر هستند وجود دارد. 15. به زودي آيات خود را كه در افقها و در وجود خود آنهاست نشانشان خواهيم داد تا آشكار شود كه آن (قرآن يا آخرت ) مطمئناً حق است . 16. آيا به شتر نگاه نمي كنيد ببينيد چگونه درست شده است و به آسمان كه چگونه مرتفع شده است و به كوهها كه چگونه نصب شده اند و به زمين كه چگونه هموار شده است ؟ پس يادآوري و توجه بده ، جز اين نيست كه توجه دهنده هستي . 17. بگو در زمين سير كنيد و ببينيد عاقبت كساني كه پيش از شما بودند چگونه شد. 18. پس اي صاحبان بصيرت عبرت بگيريد. 19. آيا پس در زمين گردش نمي كنند كه دلهايي براي تعقل و گوشهايي براي شنيدن داشته باشند حقيقت اين است كه چشمها كور نمي شود بلكه دلهايي كه در سينه هاست كور مي شود. 20. از جمله در كتاب راه طي شده در فصل توحيد چاپ 1327. 21. SCIENTISME 22. اين چنين آيات را براي مردمي كه مي دانند (پي علم و دانايي مي روند) تفصيل (و توضيح ) مي دهيم . 23. و كساني كه صاحب علم شده اند مي بينيد (خواهند ديد) كه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به سوي (خداوند) صاحب عزت و ستايش شده رهبري مي نمايد.(سبا 6/6) 24. اسراء 36/38 - و لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. 25. فاطر 28/25 - انما يخشي الله من عباده العلماء. 26. كلمه ذات چند بار (مثلاً انه عليم بذات الصدور) ولي نه به مفهوم فلسفي ، در قرآن آمده است . عرض الحيوه الدنيا هم داريم كه غير از جوهر و عرض فلاسفه است . 27 و 28 و 29. آياتي است از سوره شمس : و قسم به آسمان و آن كس (يا آنچه و آن طور كه ) كه آن را بنا كرد و قسم به زمين و آنكه آن را گسترد و قسم به نفس (انسان ) و آنكه آن را تنظيم و استوار نمود پس بدكاريها و پرواداريش را الهام كرد به يقين هر آن كس كه آن را (نفس خود را) تزكيه نمود رستگار شد و هر كس كه آن را تباه ساخت هلاك شد. 30. دعوتي از زمين . 31. شما را از آن (زمين يا خاك ) آفريديم و در آنجا برمي گردانيم و از آنجا بار ديگر بيرونتان مي آوريم . (طه 55/57) 32. و اين چنين (از قبر يا زمين ) بيرون مي آييد - و نشور (انتشار و رستاخيز روز قيامت ) چنين است . 33. بقره 260/262 - و اذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتي قال اولم تؤمن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل علي كل جبل منهن جزءً ثم ادعهن اليك ياتينك سعياً و اعلم ان الله عزيز حكيم . 34. معرفة العلم دين يدان بها (از نامه حضرت به زياد بن كميل ) . 35. بقره آية الكرسي - (مردم ) به هيچ جزئي از علم او غير از آن اندازه كه خواسته است (يا خواسته باشد) احاطه پيدا نمي كند. 36. بگو اگر نزد شما (مشركين كه حلال و حرامهايي را وضع كرده بودند) علمي هست براي ما بيرون بياوريد، جز اين نيست كه پيروي از گمان مي كنند از روي حدس و تخمين حرف مي زنند. 37. بگو از آنچه غير از خدا مي خوانيد چه نظري داريد آنچه را كه آنها در زمين آفريده اند به من ارائه دهيد و آيا براي شان شريكي در آسمانها وجود دارد اگر راست مي گويند كتابي قبل از اين يا بقايايي از علم برايم بياوريد. 38. اين حد رسايي آنها از علم است (نجم 30/31). 39. اين سخنراني در تاريخ 11/3/60 در جشن انجمن اسلامي مهندسين در مسجد الجواد تهران ايراد گرديده است .