کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 19 خرداد 1397 ساعت 13:56 http://iptra.ir//article/2646/افلاطون-الاهی-تفسیر-الهیاتی-پروکلوس-گفت-وگوهای -------------------------------------------------- عنوان : «افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت وگوهای افلاطون رضا کورنگ بهشتی - سعید بینای مطلق - علی کرباسی زاده اصفهانی -------------------------------------------------- متن : چکیده: هدف از این مقاله تحلیل و بررسی تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت وگوهای افلاطون است. رویکرد الهیاتی به افلاطون ویژگیِ شاخص مرحله ی نهایی مکتب نوافلاطونی است. نظام یافته ترین و کامل ترین صورت بندی این رویکرد را در اثر سترگ پروکلوس، یعنی الهیات افلاطونی می توان یافت. پروکلوس در این اثر، دیدگاه الهیاتی خود درباره ی افلاطون را طی سه گام تبیین می کند. وی در گام نخست، ادعا می کند که افلاطون تنها کسی است که موضوع راستین الهیات به مثابه ی فلسفه ی اولی را مشخص و روش معرفت شناسی مطابق با آن را معین ساخته است. در گام دوم، پروکلوس با طرح ایده ی انواع مختلف گفتمان های الهیاتی، می کوشد اثبات کند که اهتمام اصلی افلاطون در سراسر آثارش، الهیات بوده و تعالیم الهیاتی او با تعالیم الهیات دانان سنت دینی یونان باستان کاملاً هماهنگ است. پروکلوس در گام سوم، ادعا می کند که بخش دوم گفت وگوی پارمنیدس افلاطون، حاوی کل نظام الهیاتی وی است و گفت وگوهای دیگر افلاطون را باید با ارجاع به این رساله، که در واقع نوعی الهیات سیستماتیک است، تفسیر کرد. مشاهده و دریافت فایل pdf منبع؛اندیشه دینی دوره پانزدهم زمستان 1394 شماره 57