کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 1 فروردين 1385 ساعت 11:00 http://iptra.ir//matter/646/عبدالکریم-سروش -------------------------------------------------- عنوان : عبدالکریم سروش -------------------------------------------------- متن : زاد و زندگی ديدگاه عبدالكريم سروش در مورد نسبت عقل و ايمان (حكمت يونانيان وحكمت ايمانيان ) شريعتي و فلسفه (روايت عبدالكريم سروش ) شريعتي و فلسفه ي تاريخ (روايت دكتر سروش ) خاطرات سروش از شريعتي كندوكاو در شرح احوال و آراي سروش به زبان خودش سخنرانی های عبدالکریم سروش