کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 1 فروردين 1385 ساعت 12:40 http://iptra.ir//matter/303/عباس-زرياب-خويي -------------------------------------------------- عنوان : عباس‌ زرياب‌ خويي‌ -------------------------------------------------- متن : استاد عباس زرياب (1297-1373) در خوي متولد شد و تحصيلات مقدماتي را در همان شهر به پايان برد. پس از آن مدت شش سال در شهر قم نزد علما و مدرسان بزرگ به فرا گرفتن علوم اسلامي پرداخت . از 1323 به تهران آمد و د ركتابخانه ي مجلس شوراي ملي به كار مشغول شد. بعد از تأسيس كتابخانه مجلس سنا به سرپرستي آن برگزيده شد، سپس به آلمان رفت و در فلسفه و در تاريخ درجه ي دكترا گرفت . در 1340 به دعوت دانشگاه بركلي به آمريكا رفت و دو سال در آن دانشگاه به تدريس ادبيات فارسي همت گماشت . از 1345 در دانشكده ي ادبيات تهران به تدريس تاريخ ادبيات پرداخت و دو دوره مدير گروه تاريخ بود. از 1360 با دايرة المعارف تشيع ، بنياد دايرة المعارف اسلامي ، و مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي همكاري داشت . به نوشتن مقالات درباره ي تاريخ و فلسفه و كلام اسلامي مشغول بود. وي همچنين از همكاران نزديك شادروان دكتر غلامحسين مصاحب در تدوين دايرة المعارف فارسي بود.