فلسفه اسکندرانی
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۵
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۸۵
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۵
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۵
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۵
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۸۵
يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۵
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۵
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۸۵