مقالات مربوط به افلاطون
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
زیبایی شناسی و هنر در افلاطون
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
«افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت وگوهای افلاطون
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تفسیر واسازانۀ هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزة افلاطون در باب حقیقت
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
بررسی امکان تأثیرپذیری افلاطون از زرتشت؛ با تأکید بر آموزﮤ «مثل» افلاطون و «فروهر» زرتشتی
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
نقد و بررسی افلاطون: رساله تیمائوس: تبیین ریاضیاتی افلاطون از عالم طبیعت
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
افلاطون و دموکراسی (تأملی در باب تعارض افلاطون با دموکراسی آتن)
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تمثیل افلاطون درباره غار معروف به «مثل افلاطون»
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷