مقالات مربوط به سقراط
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
سقراط: مردی که سبب و چگونگی همه چیز را می پرسید
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
دفاع سقراط 2 (اثر گزنفون مورخ و فیلسوف یونانی)
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
دفاع سقراط 1 (اثر گزنفون مورخ و فیلسوف یونانی)
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
محاکمه سقراط: خطای عدالت؟
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
قانون و خطابه دفاعیه سقراط
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
​سقراط که بود؟
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
سقراط تاریخی و سقراط افلاطونی‎
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تفسیری از نزاع سقراط و آتن (با تکیه بر ماهیت دین داری سقراط در آپولوژی)
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷