فلسفه اخلاق
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
داوری اردکانی: جامعه توسعه‌نیافته به‌دشواری می‌تواند اخلاقی باشد
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
«دگرگونی برای مانایی» سخنرانی مصطفی ملکیان  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گزارشی از مباحثه استاد و دانشجویان در کلاس فلسفه اخلاق
يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
سخنرانی مصطفی ملکیان؛ ضرورت ساده زیستی در دنیای امروز  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶