فلسفه دین در تفسیرالمیزان

اسما صدرنیا

ایران داک , 7 بهمن 1396 ساعت 3:12

پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان . 1389 . کارشناسی ارشد
موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
استاد راهنما: محبعلی آبسالان | استاد مشاور: مهدی بیات مختاری | پدیدآور: اسما صدرنیا


فلسفه‌ی دین، از جمله علومی است که در چند دهه‌ی اخیر، ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول نموده است، کسانی که در پی بررسی و تحلیل عقلانی آموزه‌های دینی هستند، در شمار فیلسوفان دین قرار می‌گیرند. در این رساله به دیدگاه مفسّر بزرگ قرآن کریم، علّامه طباطبایی در حوزه‌ی مسائل فلسفه‌ی دین می‌پردازیم از جمله: تعریف، منشأ و اهداف دین، براهین اثبات حق تعالی، عقل و دین، چالش‌های بین عقل و دین، جاودانگی روح و زندگی پس از مرگ، پلورالیسم، علم و دین، جامعه و دین. که با بررسی «تفسیر المیزان» موارد فوق، مورد تحلیل قرار گرفته است. 

دریافت فایل PDF


کد مطلب: 2080

آدرس مطلب: http://iptra.ir//matter/2080/فلسفه-دین-تفسیرالمیزان

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/