بررسی اصل علیت در فلسفه اسلامی با تکیه بر آثار علامه طباطبایی

سمیه بابازاده

ایران داک , 7 بهمن 1396 ساعت 3:16

پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1391 . کارشناسی ارشد
موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
استاد راهنما: ناصر فروهی | استاد مشاور: اصغر عین‌الله‌زاده | پدیدآور: سمیه بابازاده


اصل علیت از جمله اصول مهم فلسفه است. که بسیاری از مسائل فلسفه منوط به اثبات این اصل است؛ به همین دلیل از دیر زمان توجه فلاسفه را به خود جلب کرده است. و هریک از جنبه‌های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. ارسطو و افلاطون نخستین کسانی بودند که به طور گسترده مفهوم علیت را در نوشته‌های خود مطرح کردند؛ و از میان فلاسفه‌ی اسلامی، ابن سینا به طور مفصل این بحث را مطرح ساخته است، در این پایان نامه تلاش می‌شود اصل علیت را از ابعاد مختلف با تکیه بر آثار علامه طباطبایی، مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ لذا بعد از طرح بحث، تعریف اصل علیت و نتایج آن، به تبیین ملاک نیازمندی معلول به علت و رابطه اصل علیت با اختیار انسان خواهیم پرداخت. برای علت و ملاک نیازمندی معلول به علت، چهار نظریه بیان شده است؛ که عبارتنداز: نظریه حسی، نظریه حدوثی، نظریه امکانی و نظریه فقروجودی؛ علامه طباطبایی ملاک نیازمندی معلول به علت را در امکان ذاتی موجودات می‌داند و به نظر ایشان ماهیات ممکن به جهت اینکه نسبت‌شان به وجود و عدم یکسان است نیازمند به علت می‌باشند. هرکدام از این نظریات به نحوی ابطال شدند و نظریه صدرا به عنوان کامل-ترین نظریه مورد قبول قرار گرفت. 

دریافت فایل PDF


کد مطلب: 2081

آدرس مطلب: http://iptra.ir//matter/2081/بررسی-اصل-علیت-فلسفه-اسلامی-تکیه-آثار-علامه-طباطبایی

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/