علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
۰
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

هگل؛ محتوای «دین و فلسفه» یکی است!

هگل؛ محتوای «دین و فلسفه» یکی است!
دین شیوه آگاهی است که در آن حقیقت برای همه انسان‌ها وجود دارد، همه انسان‌ها با هر سطح تحصیلات. معرفتِ علمیِ حقیقت نوع خاصی از آگاهی آن است. کاروبار آن را تنها اندک افرادی به عهده می‌گیرند. محتوای هر دو (دین و فلسفه) یکی است، اما همانطور که هومر می گوید: برخی اشیا دو نام دارند، یکی [در] زبان خدایان و دیگری [در] زبان خاکیان. بنابراین برای این محتوی دو زبان هست: یکی زبان احساس، تصور و تفکری که در مقولات کرانمند و انتزاعیات یک‌طرفه فاهمه آشیان دارد و دیگری زبانِ مفهومِ انضمامی است. 

متن انگلیسی دایره المعارف علوم فلسفی، ج۱، ص۱۵
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *