علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
۰
سه شنبه ۷ فروردين ۱۳۹۷

ویژگی های ایمان از دیدگاه کی یرکگارد

ویژگی های  ایمان از دیدگاه کی یرکگارد
چهار ویژگی در هم تنیده‌ی ایمان از دیدگاه سورن كی یر کگارد عبارت است از: 

خطرکردن
شورمندانگی
انتخابگری 
فوری-فوتی (اضطراری) بودن

 ایمان، مخاطره آمیز است و شامل تعهد به باورها، اَعمال و حتی هویت‌بخشی می‌شود؛ اما هیچ تضمینی نیست که این باورها، اعمال و هویت‌بخشی‌ها بجا باشند. 

شاید خدایی که کتاب مقدس فرض گرفته است، اصلا وجود نداشته باشد؛ یا شاید من و شما خدا را اشتباه فهمیده باشیم، یا درست درنیافته باشیم که خدا از ما چه می‌خواهد و یا خداوند برای شکوفایی ما چه طرحی ریخته است. متدین بودن ما را معصوم نمی‌کند؛ و نیز تدین موجب نمی‌شود که تمایلات کژ از سر راه شکل‌دهی به باورها، اعمال و حتی هویت‌بخشی ما کنار برود. 

دوم، ایمان شورمند است. 
جنبه‌ی سوم ایمان ِ کی یرکگاردی تأکید بر انتخابگری است. اراده، و نه فقط عقل، در تعیین ساحت وجودی‌ای که در آن زیست می‌کنیم عمیقاً دخیل‌ است و نیز اراده، و نه فقط عقل، عمیقا دخیل است در این‌که آیا من ایمان دارم یا اینکه مدعیات وحیانی را توهینی به شعور خود به حساب می‌آورم. 

فوری-فوتی یا اضطراری بودن، جنبه‌ی چهارم ایمان است که با ویژگی وجودی سوم مرتبط است.

 روی هم رفته، کی یرکگارد روایتی وجودی از ایمان ارائه می‌دهد، آن مقدار وجودی که ایمان را شوری مخاطره‌انگیز و انتخابی فوری-فوتی تعبیر می‌کند.

اگزیستانسیالیسم و دین، مرولد وستفال، کتاب همراه آکسفورد در اگزیستانسیالیسم، ۲۰۱۲
ترجمه: یاسر میردامادی

برگرفته از؛ https://t.me/philosophyofscience
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *