دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
۰
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵

محمد سعيد حنايي‌ كاشاني‌

محمد سعيد حنايي‌ كاشاني‌
گروه‌ فلسفه‌، دانشكده‌ي‌ ادبيات‌ و علوم‌ انساني‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ (دانشگاه‌ ملي‌ سابق‌)
آدرس‌: تهران‌، اوين‌ كدپستي‌ 1983963113
تلفن‌ دفتر: 29902479 (021)
پست‌ الكترونيك‌: akashani@cc.sbu.ac.ir

fallosafah@ hotmail.com
متولد 25 مهر ماه‌ سال‌، 1338 در مشهد.
تحصيلات‌
1- كارشناسي‌ فلسفه‌، دانشگاه‌ ملي‌ (شهيد بهشتي‌)
2- كارشناسي‌ ارشد فلسفه‌، دانشگاه‌ تهران‌
سوابق‌
1- 1369-1365؛ دستاير ويراستار در مركز نشر دانشگاهي‌
2- 1382-1370؛ ويراستار در مركز نشر دانشگاهي‌
3- 1370 به‌ بعد؛ مربي‌ در گروه‌ فلسفه‌، دانشكده‌ي‌ ادبيات‌ و علوم‌ انساني‌، دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌
ترجمه‌ها
1- جوئل‌ ل‌. كرمر، احياي‌ فرهنگي‌ در عهد آل‌ بويه‌: انسان‌گرايي‌ در عصر رنسانس‌ اسلامي‌ ، مركز نشر دانشگاهي‌، 1375.
2- جان‌ مك‌ كواري‌، مارتين‌ هايدگر ، گرّوس‌، 1376.
3- بيردزلي‌ و هاسپرس‌، تاريخ‌ و مسائل‌ زيبا شناسي‌ ، هرمس‌، 1376.
4- ايان‌ هندرسن‌، رودلف‌ بولتمان‌ ، گرّوس‌، 1377.
5- جان‌ مك‌ كواري‌، فلسفه‌ي‌ وجودي‌ ، هرمس‌، 1377.
6- ريچاد ا. پالمر، علم‌ هرمنوتيك‌ ، هرمس‌، 1377؛ چ‌ دوم‌، پاييز 1382.
7- هايدگر و ديگران‌، زرتشت‌ نيچه‌ كيست‌؟ و مقالات‌ ديگر، هرمس‌، 1378؛ چ‌ دوم‌ پاييز 1382.
8- جوئل‌ ل‌. كرمر، فلسفه‌ در عصر رنسانس‌ اسلامي‌ : ابوسليمان‌ سجستاني‌ و مجلس‌ او ، مركز نشر دانشگاهي‌، 1379.
9- رابرت‌ سولومون‌، فلسفه‌ي‌ اروپايي‌ از نميه‌ي‌ دوم‌ قرن‌ هجدهم‌ تا واپسين‌ دهه‌ي‌ قرن‌ بيستم‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 7)، قصيده‌، 1379.
10- جني‌ تايشمن‌ و گراهام‌ وايت‌ (ويراستار)، فلسفه‌ي‌ اروپا در عصر نو ، نشر مركز، 1379.
11- ترنس‌ اروين‌، تفكر در عهد باستان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 1)، قصيده‌، 1380.
12- جان‌ سالوين‌ پاپيرو، ليبراليسم‌؛ معنا و تاريخ‌ آن‌ ، نشر مركز، 1380.
13- ديويد لاسكِم‌، تفكر در دوره‌ي‌ قرون‌ وسطي‌ ، (تاريخ‌ فلسفه‌ غرب‌ 2).
14- ديميتري‌ گوتاس‌، تفكر يوناني‌ فرهنگ‌ غربي‌ ، مركز نشر دانشگاهي‌.
15- محمدهاشم‌ كمالي‌، آزادي‌ بيان‌ در اسلام‌ (مجموعه‌ مقالات‌)، قصيده‌ سرا، 1381.
16- براين‌ پ‌. كوپنهيور و چالز ب‌. اشميت‌، فلسفه‌ در دوره‌ي‌ رنسانس‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 3)، قصيده‌ سرا، 1382.
ويرايشها
1- ماجد فخري‌، سير فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ي‌ گروه‌ مترجمان‌ (به‌ همراه‌ ترجمه‌ي‌ سه‌ فصل‌ از كتاب‌)، مركز نشر دانشگاهي‌، 1372.
2- سبحان‌ خليفات‌، رسائل‌ ابوالحسن‌ عامري‌ ، ترجمه‌ي‌ مهدي‌ تدين‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1375.
3- ماكس‌ آپل‌، شرحي‌ بر تمهيدات‌ كانت‌ ، ترجمه‌ي‌ محمدرضا بهشتي‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1375.
4- پوستوس‌ هارتناك‌، نظريه‌ي‌ معرفت‌ در فلسفه‌ي‌ كانت‌ ، ترجمه‌ي‌ غلامعلي‌ حداد عادل‌، فكر روز، 1376.
5- فريتس‌ ماير، ابوسعيد ابوالخير : حقيقت‌ و افسانه‌ ، ترجمه‌ي‌ مهر آفاق‌ بايبوردي‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1378.
6- براين‌ ديويس‌، درآمدي‌ به‌ فلسفه‌ي‌ دين‌ ، ترجمه‌ي‌ مليحه‌ صابري‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1378.
در دست‌ تأليف‌
1- يك‌ فيلم‌، يك‌ تأويل‌: تصويرگري‌ مابعدالطبيعه‌ي‌ عصر نو در «مسافران‌» بيضايي‌ (در دست‌ آماده‌سازي‌)، 1382.
2- راهي‌ كه‌ معلوم‌ نيست‌ به‌ كجا مي‌رسد! هايدگر و تعريف‌ فلسفه‌ (در دست‌ آماده‌سازي‌)، 1382.
(متفرقه‌ ترجمه‌)
1- ماجد فخري‌، «فارابي‌ و برهان‌ وجودي‌»، تحقيقات‌ اسلامي‌، بنياد دايرة‌المعارف‌ اسلامي‌ ، سال‌ چهارم‌، ش‌ 1و2، 1369.
2- ديميتري‌ گوتاس‌، «كتاب‌ ميهماني‌ افلاطون‌ در آثار عربي‌»، معارف‌ ، مركز نشر دانشگاهي‌، سال‌ هفتم‌، ش‌ 1، 1369.
3- ساموئل‌ م‌. تامپسون‌، «مسئله‌ي‌ عينت‌ در نزد هيوم‌ و لاك‌ و كانت‌»، پژوهشنامه‌ي‌ دانشكده‌ي‌ ادبيات‌، دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ ، ش‌ 10 و 11، 1371.
4- فان‌ ا. هاروي‌، «نظريه‌ي‌ هرمنيوتيك‌»، پژوهشنامه‌ي‌ دانشكده‌ي‌ ادبيات‌، دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ ، ش‌ 14، 1372.
5- هانس‌ - گئورگ‌ گادامر، «شعر و محاكات‌»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 19، 1369.
6- هانس‌ - گئورگ‌ گادامر، «فلسفه‌ و شعر»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد ش‌ 21، 1371.
7- ديويد فارل‌ كرل‌، «هنر و حقيقت‌ در ناسازگاري‌ هول‌انگيز»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 21، 1371.
8- ماجدي‌ فخري‌، سير فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ي‌ فصلنامه‌ي‌ دوم‌ و پنجم‌ و بندهاي‌ 2 و 3 و 4 از فصل‌ دوازدهم‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1372.
9- روبرت‌ ك‌. سولومون‌، «هوسول‌ و واپس‌ تافتن‌ به‌ فلسفه‌ي‌ استعلايي‌»، كيهان‌ انديشه‌ ، ش‌ 55، 1373.
10- چالز جنكس‌، «پست‌ آوانگارد»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 21، 1371.
11- الگ‌ گرابار، «مسجد، نمونه‌ي‌ هنر ديني‌ در اسلام‌»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 26، 1373.
12- ريچارد اتينگهاوزن‌، «زيبايي‌ از نظر غزالي‌»، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 27، 1373.
13- وجدان‌ علي‌، «هنرهاي‌ تجسمي‌ در لبنان‌»، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 27، 1373.
14- مستنصر مير، «قصه‌ي‌ يوسف‌ در قرآن‌»، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 28، 1374.
15- سيد حسين‌ نصر، «هنر و معنويت‌ اسلامي‌، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 28، 1374.
16- نصراللّ'ه‌ پورجوادي‌، «سابقه‌ي‌ تاريخي‌ عكس‌ رخ‌ يار در شعر عرفاني‌ فارسي‌»، كلمه‌ ، ش‌ 11، 1373.
17- رابرت‌ ب‌. پي‌ پين‌، «نيچه‌ و خاستگاه‌ مفهوم‌ مدرنيسم‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11، 1373.
18- فردريك‌ بارنارد، «نظريه‌هاي‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ در عصر جديد»، نامه‌ي‌ فرهنگ‌ ، ش‌ 14 و 15، 1373.
19- موريس‌ كرنستن‌، «تسامح‌ و تساهل‌»، نامه‌ي‌ فرهنگ‌ ، ش‌ 28، 1376.
20- رابرت‌ ب‌. پي‌ پين‌، «هايدگر و مفهوم‌ مدرنيسم‌: عصر بي‌ معنايي‌ تمام‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11و 12، 1375.
21- گايل‌ سوفر، «هايدگر، انسان‌گرايي‌، تفكيك‌ / تخريب‌ تاريخ‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11 و 12، 1375.
22- ويلهلم‌ اس‌ و ورتسر- هيوجي‌ سيلورمن‌، «تصويرگرير: نقوش‌ تفكر»، در نظريه‌هاي‌ زيباشناسي‌ فيلم‌ ، انتشارات‌ بنياد سينمايي‌ فارابي‌، 1376.
23- پيتر والاس‌ پرستون‌، «مفهوم‌ اخلاقي‌- سياسي‌ توسعه‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 13، 1377.
24- جان‌ گلن‌ گري‌، «شاعران‌ و متفكران‌: جايگاه‌شان‌ در فلسفه‌ي‌ مارتين‌ هايدگر»، ارغنون‌ ، ش‌ 14، 1377.
25- كريستيان‌ اشميت‌، «اعتقاد در شعر»، ارغنون‌ ، ش‌ 14، 1377.
26- ميشل‌ فوكو، «نقد چيست‌؟» ارغنون‌ ، ش‌ 14، 1377.
27- ا. ك‌. گراهام‌، (هستي‌» در زبان‌شناسي‌ و فلسفه‌: تحقيقي‌ مقدماتي‌)،
متفرقه‌ (تأليف‌ و نقد كتاب‌)
1- «هايدگر، انسان‌، هستي‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11 و 12 1375.
2- «خشونت‌ و تكنولوژي‌»- (پاسخ‌ به‌ اقتراح‌)، كيان‌ (ويژه‌ نامه‌ي‌ دين‌، مدارا و خشونت‌)، ش‌ 45، 1377.
3- (من‌ فرد هستم‌: عاشورا و موقعيت‌ تراژيك‌ «تراژدي‌ فرد و نظام‌ در آنتيگونه‌، مردي‌ براي‌ تمام‌ فصلها، جادوگران‌ شهر سالم‌، عاشورا: يك‌ مقايسه‌:») كيان‌ ، ش‌ 46، 1378.
4- «مدينه‌ي‌ احرار، درباره‌ي‌ ليبراليسم‌، استبداد شرقي‌، اسلام‌»، كيان‌ ، ش‌ 48، 1378.
5- «ايمان‌ بد: درباره‌ي‌ ترجمه‌ي‌ يك‌ اصطلاح‌ در فلسفه‌ي‌ سارتر»، جهان‌ كتاب‌ 82-81 (تيرماه‌ 1378)، ص‌ 17.
6- «مرده‌شناسي‌ انديشه‌هاي‌ مرده‌: درباره‌ي‌ هستي‌شناسي‌ / عرفان‌ و رندي‌ ] و [ حافظ‌»، نشر دانش‌ ، سال‌ هجدهم‌، شماره‌ي‌ دوم‌، تابستان‌ 1380، ص‌ 45-35.
7- ترجمه‌ي‌ حدود 50 مقاله‌ از ايرانيكا براي‌ دانشنامه‌ي‌ جهان‌ اسلام‌ در سالهاي‌ 1367 تا 1369 (چاپ‌ شده‌ با نام‌ سعيد كاشاني‌)، نگارش‌ نقد فيلم‌ و ترجمه‌ي‌ مقالات‌ سينمايي‌ براي‌ فصلنامه‌ي‌ فارابي‌ در سالهاي‌ 1368 تا 1373 (چاپ‌ شده‌ با نام‌ سعيد كاشاني‌) و نگارش‌ نقد و معرفي‌ كتاب‌ در نشر دانش‌ از 1372 به‌ بعد.
در دست‌ ترجمه‌
1- رابرت‌ سالومون‌ و كاتلين‌ هيگينز، تاريخ‌ فلسفه‌، از ديدگاه‌ چند فرهنگي‌ ، نشر مركز، بهار 1382.
2- نورمن‌ بري‌، ليبراليسم‌ كلاسيك‌ وليبرتارينيسم‌ ، نشر مركز.
3- رابين‌ جورج‌ كالينگوود، فلسفه‌ي‌ هنر ، روزنه‌.
4- جان‌ كاتينگهام‌، عقل‌گرايان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 4).
5- ر.س‌. وولهارس‌، تجربه‌گرايان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 5).
6- جان‌ اسكروپسكي‌، فلسفه‌ي‌ انگليسي‌ زبان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 6).
7- تامس‌ بالدوين‌، فلسفه‌ي‌ معاصر (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 8)، قصيده‌ سرا.
8- هانا آرنت‌، ميان‌ گذشته‌ و آينده‌ ، مركز بازشناسي‌ ايران‌ و اسلام‌.
9- هانا آرنت‌، بحرانهاي‌ جمهوري‌ ، مركز بازشناسي‌ ايران‌ و اسلام‌.
10- جوزف‌ بلايشر، هومنوتيك‌ معاصر نشر ، روزنه‌.

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


جناب اقای حنایی
آيا تصميم نداريد هستي و زمان هايدگر را ترجمه كنيد؟
جناب حنايي بيشتر از اينكه استاد فلسفه باشد يك ژورناليست است ...
بعد از پنجاه سال هنوز نتوانسته دكترايش را بگيرد و يا حتي يك كتاب علمي قوي بنويسد
شهرتش به خاطر ترجمه ها و فعاليت هاي سياسي است
استادحنايي براي بالابردن اطلاعات درموردفلسفه چه
پیشنهادي داريد
باتشكر
سلام لطفا ليست كتايهاي در مورد آزادي را براي من به آدرس من بفرستيد
استاد بزرگوار
با عرض سلام و ادب
من یک بنده خدا که ماهی 150 هزار تومان به شرکت بلاگفا پول میدهم
تا آدرس وبلاگی را تبلیغ کند که جوانان را کمی آموزش اخلاق در زندگی میدهد
تقریبا روزانه 250 جوان - ماهانه 7500 جوان و سالانه
نود هزار جوان از آن بازدید و از مطالب آن بهره مند میشوند
با توجه به اینکه آمار نود هزار آمار بالایی است
لذا از شما خواهش میکنم
با توجه به علمی که خدا به شما لطف کرده
نظرتان را در مورد بهبود وبلاگ ارائه کنید
تا سالانه نود هزار جوان کم سن و سال از تاثیر فرمایشات شما بیشتر به بالندگی برسند
خدا اجر و خیرتان دهد
کیان
لطفا از این صفحه بازدید بفرمایید
www.100raz.blogfa.com
استاد حنايي خيلي دوست دارم به دونم روشنفكر كي وچي مي دونيد
استاد گرامی شجاعت وجسارت وغیرتمندی شما قابل تحسین است ولی حضورتان یک نیاز به اعتقاد من ماموریت شما چیز دیگریست .