رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
۰
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵

ويدا احمدي‌

شرح سوابق علمي- پژوهشي
نام : ويدا
نام خانوادگي : احمدي
پست الكترونيكي:vida_ahmadi255@yahoo.com
آخرين مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي ( با گرايش نمادشناسي و روانكاوي متون ادبي-عرفاني-حکمی)

مدارك علمي:
1. كارشناسي زبان و ادبيات فارسي(با رتبه اول):
دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي-دانشگاه فردوسي مشهد.
2. كارشناسي ارشد و ادبيات فارسي:
دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي- دانشگاه فردوسي مشهد.
* عنوان رسالة كارشناسي ارشد: مفهوم نور و وجود در حكمـه الاشراق سهروردي و
منطق الطير عطار .
3. دكتري زبان و ادبيات فارسي( با معدل الف):
دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي – دانشگاه فردوسي مشهد.
* عنوان رساله ي دكتري :" بررسي ساختار داستاني و نمادهاي سه روايت از داستان پرندگان به قلم ابن سينا ‍، محمد غزالي و عطار با نظر به روانكاوي كارل گوستاويونگ و برخي نظريات نقد ادبي معاصر".

زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي :
1. مطالعات قرآني، حديث و تفسير و دیگر کتابهای مقدس
2. نماد شناسي وروانكاوي متون ادبي، عرفاني، حکمی و ادبيات كودكان
3. نماد شناسي ادیان و عرفان ( عرفان اسلامی و مسیحی - یهودی: قبالا و حسیدیم)
4. حكمت اسلامی وفلسفه غرب
5. سينما

همايش هاي داخلي و خارجي :
1. شركت در اولين كنگره ي جهاني حكيم ملاصدرا-تهران / خرداد 1378 .
2. شركت در پانزدهمين همايش قرآني دانشجويان سراسر كشور-مشهد / ارديبهشت 1379.
3. شركت در كنگره ي جهاني گفتگوي تمدنها – انگلستان- لندن/آبان 1379/2000
4. شركت در كنگره ي جهاني حكيم سهروردي-زنجان / مرداد 1380.
5. شركت در همايش بزرگداشت حكيم ملاصدرا-تهران /خرداد1381.
6. شركت در دومين كنگره ي جهاني حكيم ملاصدرا- تهران/ خرداد1383.
7. شرکت در کنگره ی جهانی مولانا(مقاله با عنوان "از فرود آ ب تا فراز آفتاب؛ تحلیل روانکاوانه نماد آ ب در مثنوی ، غزلیات شمس و الواردات القلبیه ملا صدرا") - تهران/ آبان 1386

مقالات چاپ شده :
1. مقاله با عنوان "عطارو صدرا در نور پاشان وجود" – تهران / خرداد1378
2. مقاله با عنوان "طنز و رويكردهاي آن در قرآن" – مشهد/ارديبهشت 1379
3. مقاله به زبان انگليسي با عنوان: Philosophical&Mystical approaches to Dialogue of civilizations – لندن / 2000- متن این مقاله در سایت مرکز مطالعات اسلامی آلمان و انگلستان موجود می باشد.
4. مقاله با عنوان "در سايه سار آفتاب "زنجان/مرداد 1380
5. مقاله با عنوان " تحليل نماد شناختي – عرفاني داستان هانسل و گرتل(برادران گريم)بر اساس آموزه هاي قرآن كريم و مثنوي مولوي"- فصلنامه ي علمي- پژوهشي پژوهشهاي ادبي – سال اول- شماره ي اول – تابستان 1382.
6. مقاله با عنوان :"بندگان آزاد" تهران/خرداد 1383

كتاب های چاپ شده و در حال چاپ:
1)رویا بینان بیدار؛ درباره عناصر داستان،معنا،نماد و روانکاوی در سه روایت از داستان پرندگان
به قلم ابن سینا،محمد غزالی و عطار نیشابوری ( نشر سنبله- مشهد- 1385)
2)از فرود آب تا فراز آفتاب؛درباره نمادشناسی و روانکاوی آثاری از: ابن سینا،سهروردی،
محمد غزالی، عطار،مولوی وملاصدرا

عضويت در مجامع علمي بين المللي :
1.عضويت در انجمن بين المللي ملاصدرا- تهران
2.عضويت در انجمن بين المللي ايران شناسي- تهران

سخنراني ها :
1.ارايه ي سخنراني به زبان انگليسي با عنوان : Philosophical & Mystical approaches to Dialogue of civilizations – لندن / 2000
2. ارايه ي سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي به مناسبت روز بزرگداشت عطار-1382
3. ارايه ي سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي به مناسبت روز بزرگداشت حافظ – 1383

رتبه هاي علمي :
1. پژوهشگر برتر دانشكده ي ادبيات و علوم انساني در هفته پژوهش – 1383
2. دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي و دكتري

زبانهای خارجی :
عربی – انگلیسی

سفرهای تحقیقاتی :
انگلستان – ترکیه – سوریه- عربستان

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


سلام .استاد ارجمند خوب هست؟
حیدری ام شاگرد شما تو بیرجند...
مدتیه ازتون بی خبرم. شماره همراتون رو عوض کردید؟
دلم براتون خیلی تنگ شده..
به امید دیدار دوباره .
خانم احمدي با ديدن سوابق علمي شما و نحوه تدريس در كلاس بعد از سال ها به خود به خاطر داشتن معلمي مثل شما باليدم.
به اميد ديدار
سلام خانم احمدي . احوال شما؟ تهمينه ميررضايي هستم .فردوسي دانشجوتون بودم .از شما بي خبر بودم اسمتون رو در اينترنت search كردم
سلام استاد همیشه عزیز! کاش میدانستی چه قدر دلم برای بهار تو تنگ است ؟ آرزومند بلند آرزوهایت!
سلام خانم احمديُ هيچ وقت هم كلاسي مثل شما نداشتمُ همكلاسي دوران دانشجويي محمد پاسبان
استاد...باورم نمیشه این مطالب همش درباره شما باشه.به خودم افتخار می کنم که دوست و استاد خوبی مثل شما دارم.
زهرا
بهترين ارزوها
ایا به راستی می توان پس از گذشت این همه سال ودوری وخاطره تنها گفت "سلام " .نمیدانم چه قصوری کرده ام که چنین مورد بی مهری ات قرار گرفته ام.این شاید دهمین ایمیلی است که ارسال می کنم وبی جواب مانده است. خیلی دنبالت میگردم وبیتابانه ارزویت میکنم.(09155232118) شیوا موسی زاده/دانشگاه ازاد قاسم اباد/سال 82
سلام خانم احمدی مظاهر صالحی هستم
سلام خانم دکتر احمدی! ادیب و فیلسوفبزرگ! تبریک عرض می کنم چاپ کتاب جدید (تا روشنا)-صالحی
استاد خواندن کتاب شما دریچه های جدیدی را به ذهنم باز کرد
سلام استاد عزيزم خيلي خوشحالم كه اين ترم با شما درس دارم
سلام خانم دكتر احمدي ديدن و شنيدن موفقيتهاي شما باعث افتخار و غرور است از صميم قلب ارزوي موفقيتهاي بيشتر و خوشبختي شما را دارم و تنها ارزوي من ديدار دوباره شماست استاد عشق
دوست عزيزمُ ليلي هستم. از اينكه موفقيت‌هايت رو همچناان جاري و ساري مي‌بينم خوشحالم. شادزي و ديرزي..
سلام ویدا جان خیلی خوشحالم که امروز این خبرهای خوب رو درباره تو میخونم گرچه برام عجیب نیست با سعی و پشتکاری که از تو سراغ داشتم
خانم دكتر احمدي سلام عليكم .حسن تصادفي..سايت شوراي عالي فرهنگي استان قدس قسمت نخبگان فرهنگي را بررسي ميكردم به نام وفاميل شما برخوردم .دنيا چه نزديك است حال وهوايم رفت به كلاس فارسي عمومي باآن كتاب قطور دكتر ماحوزي و غرغربچه هاي ورودي 80دانشكده علوم پايه ترم اول اما شور وهيجان بيان استاد تحملش را آسان ميكرد. راستي هنوز كتابش را دارم ورق ميزنم درسهايي را كه داديد را ميخوانم مخصوصا شعر گلستانه سهرابش را ونكته هايي كه گفتيد و ما نوشتيم راستي ديگر سياهي رنگ مدادم بر ورقها دارد رنگ ميبازد آخر 11 سالي ميگذرد.
ميبينم توفيقات بر سر حضرت عطار داريد همانكه سوالش از شما كردم و جلسه ديگر كتاب منطق الطير آورديد برايم كه بخوانم وجواب دريابم و من خواندم و يافتم و حال ارادتي دارم .
انشالله توفيق يار شود به همراه همسرم {كه از اين احوالات برايش بارها گفته ام}وكتاب تلمذم جهت عرض ارادت خدمت ميرسم .
توفيقات روز افزون شما را از خداي عالمش خواستارم انشاا.. .
مژگان سالارپناه
Iran, Islamic Republic of
سلام و درود بر استاد بزرگوار و خوبم.
گرمی و نشاط کلاسهایتان بر دلم مرحمی بود ، پس از هجرت همیشگی خواهری عزیز،بامحبت،نجیب...
سرفراز و پاینده بمانید.
مژگان سالارپناه
مظاهر صالحی
United States
سلام خانم دکتراحمدی! صالحی همکلاسی شما دردوران دانشگاه هستم بخاطر موفقیتها و پیشرفتهای شمابهتون تبریک میگم!میشه بفرمایید الان کجا مشغول هستید؟