رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
۰
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵

ويدا احمدي‌

شرح سوابق علمي- پژوهشي
نام : ويدا
نام خانوادگي : احمدي
پست الكترونيكي:vida_ahmadi255@yahoo.com
آخرين مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي ( با گرايش نمادشناسي و روانكاوي متون ادبي-عرفاني-حکمی)

مدارك علمي:
1. كارشناسي زبان و ادبيات فارسي(با رتبه اول):
دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي-دانشگاه فردوسي مشهد.
2. كارشناسي ارشد و ادبيات فارسي:
دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي- دانشگاه فردوسي مشهد.
* عنوان رسالة كارشناسي ارشد: مفهوم نور و وجود در حكمـه الاشراق سهروردي و
منطق الطير عطار .
3. دكتري زبان و ادبيات فارسي( با معدل الف):
دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي – دانشگاه فردوسي مشهد.
* عنوان رساله ي دكتري :" بررسي ساختار داستاني و نمادهاي سه روايت از داستان پرندگان به قلم ابن سينا ‍، محمد غزالي و عطار با نظر به روانكاوي كارل گوستاويونگ و برخي نظريات نقد ادبي معاصر".

زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي :
1. مطالعات قرآني، حديث و تفسير و دیگر کتابهای مقدس
2. نماد شناسي وروانكاوي متون ادبي، عرفاني، حکمی و ادبيات كودكان
3. نماد شناسي ادیان و عرفان ( عرفان اسلامی و مسیحی - یهودی: قبالا و حسیدیم)
4. حكمت اسلامی وفلسفه غرب
5. سينما

همايش هاي داخلي و خارجي :
1. شركت در اولين كنگره ي جهاني حكيم ملاصدرا-تهران / خرداد 1378 .
2. شركت در پانزدهمين همايش قرآني دانشجويان سراسر كشور-مشهد / ارديبهشت 1379.
3. شركت در كنگره ي جهاني گفتگوي تمدنها – انگلستان- لندن/آبان 1379/2000
4. شركت در كنگره ي جهاني حكيم سهروردي-زنجان / مرداد 1380.
5. شركت در همايش بزرگداشت حكيم ملاصدرا-تهران /خرداد1381.
6. شركت در دومين كنگره ي جهاني حكيم ملاصدرا- تهران/ خرداد1383.
7. شرکت در کنگره ی جهانی مولانا(مقاله با عنوان "از فرود آ ب تا فراز آفتاب؛ تحلیل روانکاوانه نماد آ ب در مثنوی ، غزلیات شمس و الواردات القلبیه ملا صدرا") - تهران/ آبان 1386

مقالات چاپ شده :
1. مقاله با عنوان "عطارو صدرا در نور پاشان وجود" – تهران / خرداد1378
2. مقاله با عنوان "طنز و رويكردهاي آن در قرآن" – مشهد/ارديبهشت 1379
3. مقاله به زبان انگليسي با عنوان: Philosophical&Mystical approaches to Dialogue of civilizations – لندن / 2000- متن این مقاله در سایت مرکز مطالعات اسلامی آلمان و انگلستان موجود می باشد.
4. مقاله با عنوان "در سايه سار آفتاب "زنجان/مرداد 1380
5. مقاله با عنوان " تحليل نماد شناختي – عرفاني داستان هانسل و گرتل(برادران گريم)بر اساس آموزه هاي قرآن كريم و مثنوي مولوي"- فصلنامه ي علمي- پژوهشي پژوهشهاي ادبي – سال اول- شماره ي اول – تابستان 1382.
6. مقاله با عنوان :"بندگان آزاد" تهران/خرداد 1383

كتاب های چاپ شده و در حال چاپ:
1)رویا بینان بیدار؛ درباره عناصر داستان،معنا،نماد و روانکاوی در سه روایت از داستان پرندگان
به قلم ابن سینا،محمد غزالی و عطار نیشابوری ( نشر سنبله- مشهد- 1385)
2)از فرود آب تا فراز آفتاب؛درباره نمادشناسی و روانکاوی آثاری از: ابن سینا،سهروردی،
محمد غزالی، عطار،مولوی وملاصدرا

عضويت در مجامع علمي بين المللي :
1.عضويت در انجمن بين المللي ملاصدرا- تهران
2.عضويت در انجمن بين المللي ايران شناسي- تهران

سخنراني ها :
1.ارايه ي سخنراني به زبان انگليسي با عنوان : Philosophical & Mystical approaches to Dialogue of civilizations – لندن / 2000
2. ارايه ي سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي به مناسبت روز بزرگداشت عطار-1382
3. ارايه ي سخنراني علمي در دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي به مناسبت روز بزرگداشت حافظ – 1383

رتبه هاي علمي :
1. پژوهشگر برتر دانشكده ي ادبيات و علوم انساني در هفته پژوهش – 1383
2. دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي و دكتري

زبانهای خارجی :
عربی – انگلیسی

سفرهای تحقیقاتی :
انگلستان – ترکیه – سوریه- عربستان

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *