آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
۰
دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۸۵

13- آشنايي‌ با ديگر چهره‌هاي‌ سرشناس‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد

13- آشنايي‌ با ديگر چهره‌هاي‌ سرشناس‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
11-1- مارتين‌ لينگز
مارتين‌ لينگز (1) در سال‌ 1909 در لنكستر (2) انگلستان‌ در خانواده‌اي‌ پروتستان‌ به‌ دنيا آمد. پس‌ از اخذ مدرك‌ در رشته‌ي‌ زبان‌ و ادبيات‌ انگليسي‌ در سال‌ 1932 از دانشگاه‌ آكسفورد، سالي‌ را در لهستان‌ به‌ تدريس‌ گذراند و سپس‌ استاد زبان‌ انگليسي‌ كهن‌ و ميانه‌ در دانشگاه‌ كائوناس‌ (3) در ليتواني‌ شد. د رسال‌ 1938، پس‌ از سالها مطالعه‌ در اديان‌، و در نتيجه‌ي‌ آشنايي‌ با آثار رنه‌گنون‌ (4) و بعضي‌ از مسلمانان‌ الجزايري‌ و مراكشي‌، شيفته‌ي‌ اسلام‌ شد و به‌ اين‌ دين‌ درآمد و نام‌ ابوبكر سراج‌الدين‌ را براي‌ خود برگزيد. علاقه‌ي‌ وي‌ به‌ زبان‌ عربي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌، او را به‌ مصر كشاند و از سال‌ 1940 در دانشگاه‌ قاهره‌ به‌ تدريس‌ پرداخت‌. در آنجا اغلب‌ درباره‌ي‌ شكسپير تدريس‌ مي‌كرد.
لينگز، پس‌ از دوازده‌ سال‌ اقامت‌ در مصر، در سال‌ 1952، به‌ انگلستان‌ بازگشت‌ و از دانشگاه‌ لندن‌ در رشته‌ي‌ زبان‌ عربي‌ درجه‌ي‌ دكتري‌ گرفت‌. از سال‌ 1955 متصدّي‌ نسخ‌ قرآني‌ موزه‌ي‌ بريتانيا شد. از سال‌ 1970 تا 1974 مسئول‌ نگهداري‌ كتب‌ خطي‌ و چاپي‌ شرق‌ در همين‌ موزه‌ بود.
دكتر لينگز پس‌ از تشرف‌ به‌ اسلام‌ همه‌ي‌ اوقات‌ خود را وقف‌ تحقيق‌ در معارف‌ اسلامي‌ و معرفي‌ آنها به‌ جهان‌ غرب‌ كرد. گرايش‌ عميق‌ او به‌ مباحث‌ عرفاني‌ اسلام‌ و تعلّق‌ خاطر به‌ آراء و نظرات‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد، سبب‌ شد تا همّ خود را مصروف‌ تبيين‌ و معرفي‌ اصول‌ مابعدالطبيعي‌ و عرفاني‌ اسلام‌ به‌ غربيان‌ كند. او در باب‌ عرفان‌ اسلامي‌، سه‌ كتاب‌ به‌ رشته‌ي‌ تحرير درآورده‌ است‌: كتاب‌ يقين‌ (5) ، عارفي‌ قديس‌ در قرن‌ بيستم‌ (6) (در شرح‌ احوال‌ و آثار شيخ‌ احمد علوي‌، عارف‌ معاصر الجزايري‌ در مُستغانم‌). اين‌ كتاب‌ به‌ زبانهاي‌ عربي‌، فرانسه‌، فارسي‌ (7) و اردو ترجمه‌ شده‌ است‌، و نيز كتاب‌ عرفان‌ اسلامي‌ چيست‌ (8) كه‌ به‌ زبانهاي‌ متعددي‌ از جمله‌ فارسي‌ (9) ترجمه‌ شده‌ است‌. كتابهاي‌ ديگر لينگز عبارتند از: رازشكسپير (10) ، باورهاي‌ قديم‌ و خرافه‌هاي‌ جديد (11) ، دو جلد كتاب‌ شعر به‌ نام‌ عناصر و نشانه‌ها (12) ، هنر خط‌ و تذهيب‌ قرآني‌ (13) ، ساعت‌ يازدهم‌ (14) و محمد (ص‌) : زندگي‌ نامه‌ي‌ پيامبر (ص‌) براساس‌ كهن‌ترين‌ منابع‌ (15) كه‌ اولين‌ بار در سال‌ 1983 منتشر شد و در سرتاسر جهان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شاهكار معرفي‌ شده‌ است‌. نيز كتاب‌ شكسپير در پرتو هنر مقدس‌ (16) كه‌ در آن‌ ده‌ اثر شكسپير با نگرشي‌ عرفاني‌ بررسي‌ شده‌ است‌.
لينگز، مقالات‌ بسياري‌ براي‌ مجلات‌ مطالعات‌ مقايسه‌اي‌ اديان‌ (17) و فصل‌ نامه‌ي‌ اسلامي‌ (18) نوشته‌ شده‌ است‌. ويرايش‌ جديد دايرة‌المعارف‌ اسلام‌، چند مقاله‌ نوشته‌ و در آخرين‌ ويرايش‌ دايرة‌المعارف‌ بريتانيكا، مقاله‌اي‌ در باب‌ تصوّف‌ دارد. وي‌ نويسنده‌ي‌ "Sufism" (= تصوف‌) در كتاب‌ دين‌ در خاورميانه‌ (19) از انتشارات‌ دانشگاه‌ كمبريج‌ نيز فصلي‌ در باب‌ شعر صوفيانه‌ در جلد دوم‌ ويرايش‌ جديد ادبيات‌ كمبريج‌ (20) است‌. دكتر لينگز در سال‌ 1976، مشاوره‌ «جشنواره‌ي‌ جهان‌ اسلام‌» بود. 

11-2- هيوستون‌ اسميت‌ (Smith)
وي‌ آمريكايي‌الاصل‌ است‌ كه‌ در انگليس‌ درباره‌ي‌ دين‌ به‌ طور كلي‌، كار مي‌كند او لباس‌ يك‌ كشيش‌ متديست‌ را بر تن‌ كرده‌ و به‌ تكاليف‌ ديني‌ اسلام‌ عمل‌ مي‌كند.كتابهاي‌ وي‌ به‌ ترتيب‌ سال‌ انتشار عبارتند از:
The Purposes of Higher Education (1955) و The Religions of Man (1958) كه‌ در مورد مقايسه‌ي‌ اديان‌ با يكديگر و
بيان‌ تفاوت‌ آنها مي‌باشد كه‌ همراه‌ كتاب‌ ديگر وي‌ با عنوان‌ Forgotten Truth كه‌ د ربيان‌ وجوه‌ تشابه‌ اديان‌ است‌،
شاهكارهاي‌ تحقيقي‌ اسميت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند. ديگر كتابهاي‌ اسميت‌، عبارتند از:
Condemned to Meaning (1956) و Dialogue on Science of Cleansing the Doors of Perception: The Eentheogenic كه‌ Plant and Chemucald (2000) و Beyond the Past - modern Mind (1982) و Religious Significance of Why Religion نوشته‌ Matters (2001) درباره‌ي‌ پرورش‌ روح‌ آدمي‌ در عصر بي‌ايماني‌ است‌. وي‌ همچنين‌ كتابي‌ با همكاري‌ ديويد گرينين‌ با عنوان‌ چاپ‌ Primordial Truth and Postmodern Theology (1989) و سه‌ كتاب‌ ديگر نيز با ويرايش‌ او به‌ رسيده‌ است‌. 

11-3- ماركوپاليس‌ (Pallis)
وي‌ از سنت‌گرايان‌ متقدم‌ است‌ كه‌ از پدر و مادري‌ يوناني‌ در انگلستان‌ متولد شد و جزء بوداييان‌ تبتي‌ درآمد. وي‌ در سال‌ 1940 شووان‌ را ملاقات‌ كرد. او همچنين‌ موسيقيدان‌ نيز بود و هفت‌ تصنيف‌ از او منتشر شد. مهم‌ترين‌ كتاب‌ وي‌ Peaks and Lamas (1939) مي‌باشد كه‌ درباره‌ي‌ دين‌ بودايي‌ است‌ و بارها تجديد چاپ‌ شده‌ است‌. كتابهاي‌ ديگر وي‌ به‌ ترتيب‌ تاريخ‌ انتشار، عبارتند از:
For Grace in Buddmism (1976) A و Is There Room, The Way and the Mountion (1960) كه‌ شامل‌ مطالعاتي‌ در مقايسه‌ي‌ اديان‌ مي‌باشد. و نيز Bucldhist Spectrum (1980) و Divisions Upon a Ground for Viols
Eight Part - song (1980) (1980) كه‌ ترجمه‌ي‌ اشعاري‌ از آلماني‌ به‌ انگليسي‌ است‌ Renaissance Tunes (1983) و كه‌ به‌ (1991) وسيله‌ي‌ وي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ و Nocturnede L'ephإmإre(1985) و PartiesMilarepa Drame Sprituelen. Quater

11-4- فيليپ‌ شرارد (Sherrard)
وي‌ انگليسي‌ است‌ و جزء ارتدوكسهاي‌ يونان‌ است‌ و ساليان‌ درازي‌ را در يونان‌ سپري‌ كرده‌ است‌. ملاقاتي‌ نيز با شووان‌ داشته‌ است‌. نويسنده‌اي‌ حرفه‌اي‌ و مترجم‌ اشعار و ادبيات‌ جديد يوناني‌ به‌ فرانسه‌ و آلماني‌ است‌. كتاب‌ وي‌ با عنوان‌ The Marble Threshing Floor (1956) شامل‌ مطالعاتي‌ درباره‌ي‌ شعر جديد يوناني‌ است‌. دفتر شعري‌ نيز با عنوان‌ Orientation and Descent (1953) منتشر كرده‌ است‌. مهم‌ترين‌ كتابهاي‌ وي‌، يكي‌ Byzantium (1966) مي‌باشد و ديگري‌ مطالعاتي‌ در سنتِ مسيحي‌ است‌ با عنوان‌ The Greek East and the Latin West (1959) ديگر كتابهاي‌ مهم‌ وي‌ عبارتند از: Konstantinopel, Bild Einer Heiligen Stadt (1963) و Church, Papacy and Schism (1978) و The Socred in Life and Art (1990) و Christiamity: Lineamenty of a Socred Trodition (1998) و ترجمه‌هاي‌ او به‌ بيش‌ از دوازه‌ كتاب‌ مي‌رسد. 

11-5- ويتال‌ پِري‌ (Perry)
وي‌ آمريكايي‌ الاصل‌ و مسلمان‌ است‌ كه‌ در انگلستان‌ به‌ سر مي‌برد. بيشتر نوشته‌هاي‌ او مربوط‌ به‌ سنت‌ است‌. مهم‌ترين‌ كتاب‌ وي‌ A Treasury of Traditional Wisdorn (1971) مي‌باشد. ديگر كتابهاي‌ وي‌ عبارتند از: Gurdjieff, in The Light of Tradition (1978) كه‌ در مورد گورجيف‌، عارف‌ اهل‌ مسكو مي‌باشد. و نيز The Widening Breach: Evolutionism in the Mirror of Cosmology (1995) و Challenges to a Secular Society (1996) . 

11-6- راماكوماراسوامي‌ (Coomaraswamy)
وي‌ فرزند آناندا كوماراسوامي‌ است‌ كه‌ در آمريكا به‌ دنيا آمده‌ و به‌ دين‌ كاتوليك‌ است‌. وي‌ در انگلستان‌ زندگي‌ مي‌كند و بيشتر در مورد مسيحيت‌ تحقيق‌ مي‌كند. دو كتاب‌ وي‌ عبارتند از: The Distruchton of the Christain Tradition (1981) و The Invocation of the Name of Jesus as Practiced in the Western church (1999) 

11-7- گي‌ ايتون‌ (Eaton)
چارلزگي‌ ايتون‌، در سوئيس‌ متولد شد و در چارتِر هَوس‌ و كينگ‌ كالج‌ و كمبريج‌ تعليم‌ ديد. ولي‌ ساليان‌ درازي‌ به‌ عنوان‌ استاد و خبرنگاردر جامائيكا و مصر - جايي‌ كه‌ او در سال‌ 1951 به‌ دين‌ اسلام‌ مشرف‌ شد - مشغول‌ فعاليت‌ بود. ايتون‌ پس‌ از آن‌ به‌ بخش‌ ديپلماسيِ انگلستان‌ پيوست‌. وي‌ به‌ زودي‌، پس‌ از فعاليت‌ در هند و آفريقا، بازنشسته‌ شد و به‌ عنوان‌ مشاور در «مركز فرهنگ‌ اسلامي‌» در لندن‌، استخدام‌ شد. اولين‌ كتاب‌ وي‌ The Richestvein (1949) درباره‌ي‌ سنت‌ شرقي‌ و فكر غربي‌ بود. مهم‌ترين‌ كتاب‌ ايتون‌ كه‌ مورد استقبال‌ بسيار گسترده‌اي‌ قرار گرفت‌. Islam and the Destiny of Man (1985) است‌. كتاب‌ ديگر وي‌ با عنوان‌ The King of the Castell (1977) درباره‌ي‌ سنت‌ عرفاني‌ اسلام‌ است‌. 

11-8- لئوشايا (Schaya)
وي‌ در سوئيس‌ متولد شد و به‌ فرانسه‌ رفت‌ و مسلمان‌ شد. او گنون‌ را در مصر ملاقات‌ كرد و در حدود سال‌ 1930 ملاقاتي‌ نيز با شووان‌ داشت‌. وي‌ بيشتر به‌ فرانسه‌ مي‌نويسد كه‌ آثارش‌ به‌ انگليسي‌ و آلماني‌ هم‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. بيشتر كارهاي‌ او درباره‌ي‌ يهوديت‌ و صوفيسم‌ است‌. مهم‌ترين‌ كتاب‌ وي‌ L'Homme et I'absoluI Selon la
[The Universal Meaming of the Kabbalah] Kabbale (1958) مي‌باشد. ديگر آثار او عبارتند از: La Crإation en ien: A L'a, A la Lumiإre du La Doctrine Soufique de L'umite ( 1962) Judaفsme, du Christianisme et de l'islam (1983) و كتاب‌ ديگري‌، كه‌ پس‌ از مرگ‌ وي‌ با نام‌ Naissonce a L'esprit (1987) منتشر شد. 

11-9- جوزف‌ بِرون‌ (Brown)
وي‌ انسان‌شناس‌ آمريكايي‌ است‌ و در سال‌ 1972 شووان‌ را ديده‌ است‌، بيشتر نوشته‌هاي‌ او درباره‌ي‌ دين‌ بوميان‌ آمريكاست‌. مهم‌ترين‌ اثر وي‌ The Sacred Pipe, Black Elk's Account of thr Seven Rites of the Oglala Sioux (1953) مي‌باشد كه‌ چندين‌ مرتبه‌ به‌ چندين‌ زبان‌ از جمله‌ فرانسه‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. ديگر آثار وي‌ عبارتند از: The Spiritual legacy the American Indian (1964) و Animals of the Soul: Sacred Animals of the Ogala sioux (1992) و كتاب‌ ديگري‌ كه‌ به‌ همكاري‌ اميلي‌ كوسينز به‌ نام‌ Teaching spirits (2001) درباره‌ي‌ سنت‌ ديني‌ بوميان‌ آمريكا نوشت‌. 

11-10- ويليتام‌ استادارت‌ (Stoddardt)
وي‌ اهل‌ كانادا است‌ كه‌ مسلمان‌ شده‌ و درباره‌ي‌ اديان‌ مختلف‌ تحقيق‌ و تأليف‌ دارد. او به‌ انگليسي‌ مي‌نويسد اما كتاب‌ مهمش‌ با نام‌ Sufism: The Mysticall Doctrines and Methods of Islam (1976) به‌ بسياري‌ از زبانهاي‌ اروپايي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. كتاب‌ ديگر وي‌ با نام‌ Religion of the Heart (1991) كه‌ با ويراستاري‌ سيد حسين‌ نصر، شامل‌ مقاله‌هايي‌ به‌ مناسبت‌ هشتادمين‌ سال‌ تولد فريتيوف‌ شووان‌ است‌. دو كتاب‌ ديگر وي‌ عبارتند از: Outhine of , Buddhism .(1993) و Outline of Hinduism (1997) 

11-11- جين‌ لوئيس‌ ميچان‌ (Michon)
وي‌ متولد سوئيس‌ و مسلمان‌ است‌ كه‌ درباره‌ي‌ اسلام‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ تحقيق‌ و تأليف‌ دارد. دو كتاب‌ وي‌ به‌ ترتيب‌ تاريخ‌ انتشار عبارتند از: L'autobiographie Le Soufi Marocain, du Soufi Marocain Ahmad (Ibn Agiiba (1969) و .Ahmad Ibn Ajba es Son Mi'raj: Glossaire de la Mystique Mosulmane (1973) 

11-12- كيت‌ كريچلو (Critchlow)
وي‌ انگليسي‌ و مسلمان‌ است‌. به‌ انگليسي‌ مي‌نويسد و بيشتر در موضوعات‌ هنر و طراحي‌ فعاليت‌ دارد. او مؤسس‌ انتشارات‌ VITA است‌ كه‌ يكي‌ از فعال‌ترين‌ انتشارات‌ در زمينه‌ي‌ سنت‌ است‌. كتابهاي‌ وي‌ عبارتند از: Order in Space (1969) كه‌ درباره‌ي‌ طراحي‌ است‌ و Islamic PaHerns (1976) كه‌ تحليل‌ اسلام‌ از نظر جهان‌شناسي‌ است‌. 

11-13- جان‌ لِوي‌ (Levy)
وي‌ انگليسي‌ و مسلمان‌ است‌. به‌ انگليسي‌ مي‌نويسد و بيشتر در مورد هندوئيسم‌ مشغول‌ به‌ كار است‌. دو كتاب‌ وي‌ عبارتند از: Immediate knowledge and Happiness, The Nature of Man according to the Vedanta (1956)
Sadhyomukti (1970) درباره‌ي‌ نظريه‌ي‌ دانته‌ درباره‌ي‌ عدم‌ ثنويت‌. 

11-14- راجرپَس‌ كويِر (Pasquier)
در سوئيس‌ به‌ دنيا آمده‌، مسلمان‌ و روزنامه‌ نگار است‌. وي‌ فرانسوي‌ و بيشتر درباره‌ي‌ اسلام‌ مي‌نويسد. كتابهاي‌ وي‌ عبارتند از: و Caravane Tibإtaine (1981) و I'lslam entre Tradition et Rإvolution(1987) و Dإcouverte de I'lslam (1979). و Le Rإveil de I'slam (1988) 

11-15- ويكتور دُنر (Danner)
وي‌ آمريكايي‌ و مسلمان‌ است‌. به‌ انگليسي‌ و بيشتر درباره‌ي‌ اسلام‌ مي‌نگارد و مسئول‌ قسمت‌ «مطالعات‌ ديني‌، در دانشگاه‌ هند است‌. سه‌ كتاب‌ وي‌ عبارتند از: Ibn'A ta'illa's Sufi Aphorism (kitabal - hikam)(1973) و The book of
Wisdom: Ibn' Ata' Illah (1978). و نيز The Islamic Tradition: An Introduction (1988) 

11-16- جين‌ بُرِلا (Borella)
وي‌ فرانسوي‌ و كاتوليك‌ است‌ كه‌ رهبري‌ گروه‌ «پنجاه‌ پيرو مسيحي‌» را به‌ عهده‌ دارد. به‌ فرانسوي‌ و بيشتر در موضوعات‌ مسيحي‌ و سنتي‌ مي‌نويسد. كتابهاي‌ وي‌ به‌ ترتيب‌ سال‌ انتشار عبارتند از:
La Charitإ Profanإe: Subrersion de L'ame Chrإtienne(1979) و Le Mystإre du Signe: Histoire et Thإorie Symbole (1989) و La Crise du Symbolisme le Religieux (1990) و نيز £soterisme Guإnonien et Mystإre Chretien (1997) و Sens du Surnaturel (1998) و The Secret of the Christian way (2001) كه‌ جان‌ چيمپوكس‌ آن‌ را ترجمه‌ كرده‌ است‌. 

11-17- جيمز كاتسينگر (cutsinger)
وي‌ آمريكايي‌ و كاتوليك‌ است‌ او به‌ انگليسي‌ و بيشتر در مورد تحقيقات‌ روحاني‌ كار مي‌كند. دو كتاب‌ وي‌ عبارتند از: و The Form of Transformed vison Coleridge and the Kowledge of God (1987) و Advice to The Serious Seeker (1997) كه‌ تأملي‌ است‌ در تعاليم‌ فريتيوف‌ شووان‌. وي‌ همچنين‌ كتابي‌ را با عنوان‌ Reclaiming the Great Tradition: Evangelicals Catholics & Orthodox in dialogve (1997) ويراستاري‌ كرده‌ است‌. 

11-18- مايكل‌ فيتزجرالد (Fitzgerald)
وي‌ آمريكايي‌ و مسلمان‌ است‌ و در بخش‌ «مطالعات‌ سنتي‌» دانشگاه‌ هند مشغول‌ به‌ فعاليت‌ است‌ و اكنون‌ يك‌ حقوق‌دان‌ مي‌باشد. او به‌ انگليسي‌ و بيشتر درباره‌ي‌ اديان‌ بومي‌ آمريكا تحقيق‌ مي‌كند. او صاحب‌ كتابي‌ است‌ با عنوان‌: Yellowtail, Crow. Medicine Man and Sun Fance Chief. An Autobiography (1991) 

11-19- ولي‌ رضا نصر (Nasr)
وي‌ فرزند دكتر سيد حسين‌ نصر است‌ كه‌ در آمريكا زندگي‌ مي‌كند. وي‌ دو كتاب‌ با همكاري‌ حميد دهباشي‌ و سيد حسين‌ نصر به‌ چاپ‌ رسانيده‌ است‌ كه‌ عنوانهاي‌ آنها عبارتند از: Shi'ism: Doctrines, Thought and Sprituality (1988) و Expectation of the Millermium: Shi'ism in History (1989) و كتاب‌ ديگري‌ كه‌ با همكاري‌ غلام‌رضا افخمي‌ منتشر كرده‌ است‌ به‌ نام‌: The Oral History Colection of the Foundation: for Iranian Studies (1991) 

11-20- ساچيكو موراتا (Murata)
وي‌ ژاپني‌ الاصل‌ است‌ كه‌ در آمريكا زندگي‌ مي‌كند. او به‌ انگليسي‌ و درباره‌ي‌ اسلام‌ و تائوئيسم‌ تحقيق‌ و تأليف‌ مي‌كند. عنوان‌ كتاب‌ وي‌ عبارتست‌ از: The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought (1992) و دو كتاب‌ ديگر وي‌ با همكاري‌ ويليام‌ چيتيك‌ منتشر شده‌ عبارتند از:
The Vision of Islam (1994) و Chinese gleams light of Sofi, (2000)
بايد به‌ اين‌ مجموعه‌ نام‌ افراد بسياري‌ را افزود كه‌ پاره‌اي‌ از آنان‌ اهميت‌ بيشتري‌ از افراد ياد شده‌ دارند كه‌ ما به‌ علت‌ عدم‌ دسترسي‌ به‌ زندگي‌ نامه‌ي‌ - گرچه‌ مختصر - آنان‌ متأسفانه‌ نتوانستيم‌ بيش‌ از اين‌ به‌ آنها به‌ نام‌ بپردازيم‌ و در اينجا تنها به‌ نام‌ پاره‌اي‌ از آنان‌ اكتفا مي‌كنيم‌: رنه‌ كنون‌ لُرد نُرث‌ بورن‌ (Northh bourne) ، جيكوب‌ نيدلمن‌ (Needleman) ، الميره‌ زولا (Zolla) ، ژيلبر دوران‌ (Durand) ، ولفگانگ‌ اسميت‌ (Smith) ، تئودور روژاك‌ (Roszak) ، و آلروس‌ هاكسلي‌ (Huxley) . 

پانوشتها
1. Martin Lings.
2. Lancashire.
3. Kaunas.
4. Renإ Guإnon.
5. The Book of Certainty.
6. A Sufi Saint of the Twentieth Century.
7. عارفي‌ از الجزاير ، ترجمه‌ي‌ نصراللّه‌ پور جوادي‌، مركز ايراني‌ مطالعه‌ي‌ فرهنگها، تهران‌، 1360.
8. What is Sufism?
9. با عنوان‌ عرفان‌ اسلامي‌ چيست‌؟ ترجمه‌ي‌ فروزان‌ راسخي‌، نشر سهروردي‌، تهران‌، 1378.
10. The Secret of Shakespear.
11. باورهاي‌ كهن‌ و خرافه‌هاي‌ نوين‌ ،ترجمه‌ي‌ كامبيز گوتن‌، حكمت‌، تهران‌، چاپ‌ اول‌، 1376. Ancient Beliefs and Modern Superstitions.
12. Elements and Heralds (Collected Poems).
13. The Quranic Art of Calligraphy and Illumination.
14. The Eleventh Hour.
15. Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources.
16. Shakespear in the Light of Sacred Art.
17. Studies in Comparative Religion.
18. The Islamic Quarterly.
19. Religion in the Middle East.
20. New Cambridge History of Arabic Literature.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


كاتسينگر كاتوليك
نيست (وي متعلق به كليساي ارتدوكس شرقي
است) وي در زمينه تحقيقات روحاني كار نمي كند؟!! او استاد الهيات مسيحي دانشگاه كاروليناي جنوبي است و اصلي ترين حوزه هاي تحقيقاتي وي حكمت خالده - انديشه ها و تعاليم
ف. شوان و كاربست آنها در شناخت عميق تر
تعاليم مسيحيت است.جهت یاد اوری عرض شد.
اينكه ولي رضا نصر را جزو سنت گرايان اورده ايد بسيار عجيب است. اينكه يك نفر دو كتاب در مورد تشيع نوشته باشد او را سنت گرا نمي كند. علاقمندي ها و حوزه ي فعاليت او چيزي ديگر است.