عبدالکریم سروش

1 فروردين 1385 ساعت 11:00


¤ زاد و زندگی
¤ ديدگاه‌ عبدالكريم‌ سروش‌ در مورد نسبت‌ عقل‌ و ايمان‌ (حكمت‌ يونانيان‌ و حكمت‌ ايمانيان‌)
¤ شريعتي‌ و فلسفه‌ (روايت‌ عبدالكريم‌ سروش‌)
¤ شريعتي‌ و فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ (روايت‌ دكتر سروش‌)
¤ خاطرات‌ سروش‌ از شريعتي‌
¤ كندوكاو در شرح احوال و آراي سروش به زبان خودش
¤ سخنرانی های عبدالکریم سروش
 


کد مطلب: 646

آدرس مطلب: http://iptra.ir//matter/646/عبدالکریم-سروش

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/