اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
۰
دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۵

آثار آنه‌ ماري‌ شيمل‌

كتابشناسي‌ حاضر بر اساس‌ تاريخ‌ نخستين‌ نوبت‌ چاپ‌ آثار و ترجمه‌هاي‌ خانم‌ شيمل‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ و در آن‌ بيشتر آثاري‌ را مد نظر قرار داده‌ايم‌ كه‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ انتشار يافته‌ يا به‌ صورت‌ مقاله‌ در كتابهاي‌ مرجع‌ چاپ‌ شده‌ است‌. 

خليفه‌ و قاضي‌ در مصر سده‌هاي‌ ميانه‌ Kalif und Kadi im spجmittelalterlichen طqypten (1943) 

فهرست‌ ابن‌ اياس‌ (تهيه‌ فهرست‌ اعلام‌) Index Zur Chronik des Ibn Ijas (1945) 

يعقوب‌ قدري‌. شمع‌ و پروانه‌ (ترجمه‌) Yakup Kadri. Flamme und Falter (1947) 

نواي‌ ني‌ Licd der Rohrflخte (1948)
صور خيال‌ در آثار مولاناي‌ رومي‌ Die Bilderprache Dschelہladdin Rumis (1949) 

ابن‌ خلدون‌. گزيده‌هايي‌ از مقدمه‌ (ترجمه‌) Ibn Chaldun. Ausgewجhlte Abschnitte aus der muqaddima (1951) 

شعر مشرق‌ زمين‌ (ترجمه‌، با همكاري‌) Lyrik des Ostens (1952)
ابوالحسن‌ ديلمي‌. سيرت‌الشيخ‌الكبير ابوعبداللّه‌بن‌ الخفيف‌ الشيرازي‌
Abu 'l-Hasan ad-Dailami. Sفrat as-saih al-kabir Abu-Abdallah Ibn-al-Hafif as-Sirazi (1955) 

محمد اقبال‌. جاويدنامه‌ (ترجمه‌ي‌ آلماني‌) Muhammad Ikbal. Das Buch der Ewigkeit (1957) 

تاريخ‌ اديان‌ Dinler tarihine giris (1958) 

محمد اقبال‌. جاويدنامه‌ (ترجمه‌ تركي‌) Muhammad Iqbal. Cavidname
خلاصه‌ي‌ زندگينامه‌ و آثار ارنست‌ ترومپ‌ Emst Trumpp. A Brief Account of his Life and Work (1961) 

بال‌ جبرئيل‌. پژوهشي‌ در انديشه‌هاي‌ ديني‌ اقبال‌ لاهوري‌ Gabriel's Wing. A study into the religious ideas of Sir Muhammad Iqbal (1963) 

محمد اقبال‌. پيام‌ مشرق‌(ترجمه‌) Muhammad Iqbal. Botschaft des Ostens.
گزيده‌ي‌ ديوان‌ شمس‌ (ترجمه‌) Maulana Dschelaladdin Rumi (1964)
پاكستان‌، قصري‌ با هزار دروازه‌ Pakistan. Ein Schloss mit tausend Toren (1965) 

جهان‌ شعر، جهان‌ آشتي‌ است‌ Weltpoesie ist Weltversخhnung (1967) 

حلاج‌، شهيد عشق‌ الهي‌ Al-Halladsch. Mجrtyrer der Gottesliebe (1968) 

محمد اقبال‌. زبور عجم‌ (ترجمه‌) Muhammad Iqbal. Persischer Psalter. 

جان‌ داون‌، دل‌ عريان‌ فكور (ترجمه‌ انگليسي‌) John Donne. Nacktes denkendes Herz (1969)
خوشنويسي‌ اسلامي‌ Islamic Calligraphy (1970) 

ميرزااسداللّه‌ غالب‌. موج‌ گل‌ - موج‌ شراب‌ Mirza Asadullah Ghalib. Woge der Rose-Woge des Weins (1971) 

گزيده‌اي‌ از جام‌ زرين‌ (ترجمه‌) Aus dem goldenen Becher (1973) 

ادبيات‌ اسلامي‌ هند Islamic Literatures of India. 

ادبيات‌ سندي‌ Sindhi Literature. 

ادبيات‌ كلاسيك‌ اردو از ابتدا تا اقبال‌ Classical Urdu Literature from the Beginning to Iqbal (1975) 

ابعاد عرفاني‌ اسلامي‌ Mystical Dimensions of Islam. 

رنج‌ و رحمت‌ Pain and Grace (1976) 

جهان‌ پادشاهي‌ تُراست‌(ترجمه‌) Denn Dein ist das Reich (1978) 

من‌ بادم‌ و تو آتش‌ Rumi. Ich bin Wind und du bist Feuer. 

شكوه‌ شمس‌ The Triumphal Sun. 

رقص‌ شعله‌ A Dance of Sparks (1979 

اسلام‌ در شبه‌ قاره‌ي‌ هند Islam in the Indian Subcontinent (1980) 

قصه‌هاي‌ پاكستان‌ Mجrchen aus Pakistan. 

سهم‌ آلمانيها در پژوهشهاي‌ زبان‌شناسي‌ هند و پاكستان‌ 

German Contributions to the Study of Indo-Pakstani Linguistics (1981)
و محمد (ص‌) پيامبر اوست‌ Und Muhammad ist Sein Prophet. 

از ميان‌ حجاب‌ As Through a Veil (1982) 

باغ‌ معرفت‌ (ترجمه‌) Gجrten der Erkenntnis. 

اسلام‌ در هند و پاكستان‌ Islam in India and Pakistan. 

ديوان‌ انوري‌ (ترجمه‌) Anvari's Divan (1983) 

و محمد (ص‌) پيامبر اوست‌ (انگليسي‌) And Muhammad is His Messenger.
گربه‌ي‌ شرقي‌ Die orientalische katze. 

اسلام‌ در شبه‌ قاره‌ي‌ هند Der Islam im indischen Subkontinent. 

جستجوي‌ بي‌پايان‌ Unendliche Suche. 

خوشنويسي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ Calligraphy and Islamic Culture (1984) 

رمز و راز اعداد Das Mysterium der Zahl. 

ستاره‌ و گل‌، صور خيال‌ در شعر فارسي‌ Stern und Blume. Die Bikderwelt der persoschen Poesie. 

حلاج‌: آي‌ مردم‌، دادِ مرا از خدا بستانيد (ترجمه‌) Al-Halladsch. "O Leute, rettet mich vor Gott" (1985) 

ابن‌ اياس‌، بدائع‌ الزهور في‌ وقايع‌ الدهور (ترجمه‌) Ibn Iyہs. Alltagsnotizen eines جgyptischen Bدrgers. 

روبرت‌ اروين‌، كابوس‌ عربي‌ يا داستانهاي‌ هزار و دو شب‌ (ترجمه‌) 

Robert Irwin. Der arabische Nachtmahr oder Die Geschichte der 1002 Nacht. 

مرواريدهاي‌ ايندوس‌ Pearls from the Indus (1986) 

زندگينامه‌ و ديباچه‌اي‌ بر اثر وي‌ Lebensbild und Einfدhrung In sein Werk (1987) 

فريدريش‌ روكرت‌ Friedrich Rدchetrt. 

ابن‌ عطااللّه‌: كتاب‌ الحكم‌العطائيه‌ (ترجمه‌) ibn Ata'Allah. Bedrجngnisse sind Teppiche voller Gnaden. 

گل‌ سرخي‌ برادر و ترانه‌اش‌ بخوان‌ Nimm eine Rose und nenne sie Lieder.
گزيده‌ آثار فريدريش‌ روكرت‌ (تصحيح‌، گردآوري‌) Friedrich Rدckert. AusGewجhlte Werke (1988) 

فيه‌ مافيه‌ (ترجمه‌) Maulana Dschelaladdin Rumi. 

خيال‌ زمردين‌ Die smaragdene Vision (1989) 

محمد اقبال‌، شاعر و فيلسوف‌ Muhammad Iqbal. Prophetischer Poet und Philosoph. 

نامهاي‌ اسلامي‌ Islamic Names. 

گشت‌ و گذاري‌ با يونس‌ اِمره‌ (ترجمه‌) Wanderungen mit Yunus Emre.
اسلام‌ Der Islam (1990) 

برادرم‌ اسماعيل‌ Mein Bruder Ismail. 

آن‌ چيست‌ كه‌ يك‌ چشم‌ و يك‌ سر دارد؟ (ترجمه‌) Was hat ein Auge und keinen Kopf? 

گل‌ سرخ‌ Die Rose (1991) 

بنگر عشق‌ چنين‌ است‌ (ترجمه‌) Rumi. Look! This is Love. 

گزيده‌ اشعار يونس‌ امره‌ (ترجمه‌) Uunus Emre. Ausgewجhlte Gedichte. 

حله‌ي‌ ابريشمي‌ دو رنگ‌ A Two-Colored Brocade (1992) 

معني‌ اسم‌ آقاي‌ دميرچي‌ آهنگر است‌ Herr Demirci HiiBt einfach "Schmidt". 

من‌ بادم‌ و تو آتش‌ I am Wind, You are Fire. 

يك‌ عمر فراگيري‌ A Life of Learning (1993) 

از جام‌ زرين‌ (ترجمه‌) Aus dem goldenen Becher. 

رداي‌ خدا Gewجnder Gottes. 

پسر خرد (ترجمه‌) Make a Shield from Wisdom. 

بنگر، عشق‌ چنين‌ است‌ Rumi. Sieh! Das ist Liebe. 

كوهها، بيابانها و مكانهاي‌ مقدس‌ Berge, Wدsten, Heiligtدmer (1994) 

آيات‌ خداوند Deciphering the Signs of God. 

بلبلان‌ زير برف‌ Nightingales under the Snow. 

جهان‌ اسلام‌ Terres d'Islam. 

حكمت‌ اسلام‌ Weisheit des Islam. 

روح‌ من‌ زن‌ است‌ Meine Seele ist eine Frau (1995) 

عطر قداست‌ Vom Duft der Heiligkeit. 

زيباترين‌ اشعار هند و پاكستان‌ (ترجمه‌) Die schخnsten Gedichte aus Pakistan und Indien (1996) 

مسيح‌ و مريم‌ در عرفان‌ اسلامي‌ Jesus und Maria in der islamischen Mystik. 

عرفان‌ تا چه‌ حد جهاني‌ است‌؟ Wie universal ist die Mystik? 

سه‌ پند صعوه‌ Die drei Versprechen des Sperlings (1997) 

رؤياهاي‌ خليفه‌ Die Trجume des Kalifen (1998) 

نقش‌ مكرر Wicderholte Spiegelungen. 

منطق‌الطير عطار و ديگر متون‌ كهن‌ (ترجمه‌) 'Attar. Vogelgesprجche und andere klassische Texte (1999) 

در امپراطوري‌ مغولان‌ Im Reich der GroBmoguln (2000) 

تصوف‌، آشنايي‌ با عرفان‌ اسلامي‌ Sufismus. Eine Eine Einfدhrung in die islamische Mystik. 

رومي‌، پير تقدس‌ Rumi. Meister der Spiritualitجt (2001) 

بهشت‌ كوچك‌ Kleine Paradiese. 

تقويم‌ اسلامي‌ Das islamische Jahr.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *