عضویت در کانون

نام و نام خانوادگی: *
نام پدر:
تاریخ تولد:
کدپستی:
تلفن همراه: *
آدرس ایمیل: *
مدرک تحصیلی :

لیسانس:           سال   صادره از

فوق لیسانس:     سال   صادره از

دکتری:             سال   صادره از
اگر رشته تحصيلی شما فلسفه (يا علوم انسانی) نيست، به اين دو سوال نيز پاسخ فرماييد.
چگونه به مباحث فلسفی علاقمند شديد ؟

درصورت داشتن مقالات، پژوهشهاو کتابهای انتشاریافته :