۰
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۷

كارناپ : پوپر اختلافاتش را با ما بزرگ كرده جلوه ميداد !

كارناپ : پوپر اختلافاتش را با ما بزرگ كرده جلوه ميداد !
مترجم كتاب «فلسفه و نحو منطقي » اثر رودلف كارناپ ، در مقدمه كتاب مي نويسد : مهمترين منابع نوشتاري آشنا كننده ي ما فارسي زبانان به آراي حلقه ي وين و يكي از فعال ترين اعضاي آن ، رودلف كارناپ آثاري بوده كه تا به امروز از كارل پوپر ، از مهم ترين منتقدان اين حلقه ، به فارسي ترجمه و چاپ شده است ؛آثاري كه در بهترين وضعيت تنها بيانگر فهم پوپر از مكتوبات ايشان مي باشد ؛ فهمي كه اتفاقا كارناپ و نويرات چيزي جز بزرگ نمايي اختلافات كوچك نمي دانندش . كارناپ مي نويسد : «اصل رويكرد فلسفي پوپر كاملا شبيه رويكرد حلقه ي وين مي بوده ، با اين حال وي تمايل داشت اختلافهاي ميان ما و خود را پيش از اندازه بزرگ جلوه دهد و نويرات نيز مي گويد : « بي شك اين تاكيد بيش از اندازه بر اختلاف هاي جزئي بين پوپر و حلقه وين ، به زيان هر گونه همكاري است » .
مترجم ادامه مي دهد : به نظر مي رسد تا زماني كه آشنايي ما آشنايي اي دست دوم باشد امكان فهم و داوري دادگرانه ي آراي ايشان اميدي نارسيدني خواهد نمود . ترجمه ي اثر پيش روي تنها گام كوتاهي است در راهي كه شايد و بايد دير يا زود پيموده شود . گرچه كتاب نام رودلف كارناپ را بر پيشاني خود دارد ليكن چنان كه نويسنده در مقدمه اشاره مي كند قرار است شرح آراي حلقه ي وين باشد . شايد نبايد چشم داشت كه كتاب در فني ترين صورتبندي هاي منطقي و فلسفي اش بازتاب عقايد اعضاي حلقه ي وين باشد اما مي توان اميد داشت كه در كلي ترين راهبردهايش خواست مشترك ايشان را باز نماياند .
كتاب « فلسفه و نحو منطقي » به ترجمه رضا مثمر از سوي نشر مركز انتشار يافته است .
تلفن نشر مركز : 88970462 - 021
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *