۰
شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۸

دكارت در آخرت !

دكارت در آخرت !
لطفا در صورت تمايل ، به پرسش زير در پيوند با اين كاريكاتور ، پاسخ بدهيد : نوآوري دكارت در فلسفه چه بود و مرادش از « من فكر مي كنم پس هستم» ، اشاره به كدام تز فلسفي دارد ؟
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


اگر عقلاني بودن جواز موجوديت چيزها بود ! دنيا خلاصه مي شد به مزرعه اي بسيار بزرگ از سويا :-)
مرجعیت عقل نقاد:
این جمله معروف اشاره به این دارد که :
تنهاانسان موجود قادر به تفکر و نقد است پس اگر تفکری برای کسی یا چیزی متصور شود آن کس یا چیز حایز هستی و وجود است.
نوآوري وي يادآوري به خود است.رجوعي دوباره به خود وداشته هاي خود.من فكرميكنم توجه وي به حرف سقراط است اينكه خودت رابشناس.كه بنا به فكر من توجه به فلسفه دكارت حدافراطي اومانيسم رابه بارنشاند.