۰
سه شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰

زیبایی به خاطر حقیقت

انتشار "زیبایی به خاطر حقیقت"
آموزش در عصر پست مدرن در قالب کتابی با عنوان "زیبایی به خاطر حقیقت" توسط استرات فورد کالدی کات مورد بررسی قرار گرفت. 

یکی از ویژگیهای عصر پست مدرن پاره پاره کردن حوزه‌های آموزشی از یکدیگر است. در این عصر شاهد هستیم که هنر از علوم جدا و ایمان در مقابل عقل و خرد قرار گرفته است.

نویسنده در این کتاب بر آن است تا این انفکاک و نتایج مخرب آنرا یادآور شود، از اینرو درصدد است تا مسئله یکپارچگی و وحدت علوم را مورد تأکید قرار داده و از آن دفاع کند. همچنین او درصدد است موضوع "معنا" که از علم جدا شده را دوباره به آن بازگرداند.

این کتاب با عنوان "زیبایی به خاطر حقیقت" از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شد. 
خبرگزاری مهر
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *