۰
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۰

انتشار فصلنامه "تاریخ فلسفه" ویژه پاییز 90

انتشار فصلنامه "تاریخ فلسفه" ویژه پاییز 90
فصلنامه پژوهشی تخصصی تاریخ فلسفه (شماره ششم ویژه پاییز 90) به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ فلسفه و مدیرمسئولی آیت الله سید محمد خامنه‌ای از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره ششم این فصلنامه هفت مقاله به چاپ رسیده از جمله لوکری آخرین فیلسوف مشایی دکتر مقصود محمدی٬ مفهوم برهمن و خدای متشخص در فلسفه شانکارا٬ علی نقی باقرشاهی٬ جهانگیر خان و احیای حکمت متعالیه دکتر اعلی تورانی٬ ریشه ها و مبانی مکتب اخلاقی – عرفانی تشیع در اندیشه آثار مجلسی اول دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی.

پژوهشی پیرامون اندیشه های فلسفی صدرالدین دشتکی شیرازی دکتر زکریا بهار نژاد٬ منطق نگاری سینوی٬ الزامها و رخنه ها علی اصغر جعفری ولنی٬ نظریه ذره از فیلسوفان یونان تا متکلمان مسلمان دکتر رضا رسولی شربیانی و سودابه دهقانی بیدختی نیز از دیگر مطالب این فصلنامه هستند.

شماره هفتم مجله پژوهشی تخصصی تاریخ فلسفه در زمان مقرر به چاپ خواهد رسید.

فصلنامه پژوهشی تخصصی تاریخ فلسفه (شماره ششم ویژه پاییز 90) به سردبیری دکتر حسین کلباسی اشتری به چاپ می رسد. 
منبع:مهر


Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *