ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
۰
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
مهرماه امسال؛

نوشته های سیاسی لایب نیتس منتشر می شود

نوشته های سیاسی لایب نیتس منتشر می شود
نوشته های سیاسی لایب نیتس با ترجمه هیمن برین و به ویراستاری و دبیری مجموعه محمدمهدی اردبیلی توسط انتشارات روزبهان منتشر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلد ششم از مجموعه دفترهای سیاست مدرن با عنوان منتخبی از نوشته‌های سیاسی لایب‌نیتس با ترجمه هیمن برین و به ویراستاری و دبیری مجموعه محمدمهدی اردبیلی توسط انتشارات روزبهان در مهرماه ۹۶ منتشر می شود.
لایب‌نیتس فیلسوفی نظام‌ساز است که تلاش کرده ایده‌ها و تأملات هستی‌شناسانۀ خویش را در حوزه‌ های مختلف جلوه‌گر سازد. برای کسی که با مبانی متافیزیکی وی آشنا باشد، پیامد ایده‌های او در حوزۀ سیاست واضح است: نظامی تمامیت‌خواهانه. اما لایب‌نیتس فیلسوفی نیست که بتوان در یک طرح ساده خلاصه‌اش کرد. تیزبینی و ذکاوت سرشار وی ایجاب می‌کند ایده‌های سیاسی‌اش از جوانب مختلف مورد کنکاش و تعمق قرار گیرند.
در این کتاب تلاش شده تا رئوس کلی فلسفه سیاسی لایب‌نیتس، به واسطۀ مواجهۀ مستقیم با چند متن سیاسیِ از خود او ترسیم شود. ترتیب انتخاب و انتشار «نوشته‌های سیاسی لایب‌نیتس» از آغازگاه سیاست، یعنی کوچک‌ترین اجتماعات و روابط میان انسان‌ها شروع کرده و به تعاریف اساسی‌تر مانند «عدالت» رسیده و در نهایت درکی کلی از نظام سیاسی مدنظر لایب‌نیتس را به دست می‌دهد.

رست کتاب عبارتست از؛
مقدمۀ دبیر مجموعه
مقدمۀ مترجم
مقدمۀ تفسیری از کارل ی. فردریش: تاملات فلسفی لایب‌نیتس پیرامون حقوق، سیاست و دولت
* نوشته‌های سیاسی لایب‌نیتس
۱. در باب قانون طبیعی
۲. یادداشتهایی در باب زندگی اجتماعی خرسندی
۳. چهره‌ شهریار
۴. خاطراتی برای روشن‌اندیشان خوش‌نیت
۵. سزارینوس فورستنریوس (برتری شهریاران آلمانی)
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *