بودا: آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستی گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌ ***
بودا: ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند *** .  
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
عبدالكريم‌ سروش‌:انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌. ***
ملاصدرا: من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌. ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
رنه دکارت: به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
دكارت‌: ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌. ***  
عبدالکریم سروش: در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرعوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد. ***
هراكليت‌:  شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا  كراتيلوس‌  در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند. ***  
آگوستين‌ قديس‌: انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهای جدی خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايی مي‌توانند معرفت‌ يقينی بيابند، بدانند. ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
دكارت: هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود  *** .  
نیچه: این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است، ما خدارا آفریدیم؟ یا خدارا مارا ...؟! ***
عبدالكريم‌ سروش‌: شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد. ***
ویتگنشتاین: ما زندانیانِ قدرتِ وهم گونه ی زبان هستیم... ***
۰
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
شماره بیستم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

در نقد قهرمان روشنفکری دهه هفتاد

شماره بیستم نشریه فرهنگ امروز با موضوعی در نقد قهرمان روشنفکری دهه هفتاد منتشر شد.
در نقد قهرمان روشنفکری دهه هفتاد
پرداختن به تاریخ معاصر روشنفکری ایران آن هم با نگاه نقادانه کار آسانی نیست اما ماهنامه فرهنگ امروز علی رغم همه خطرات همواره تلاش داشته به آن اهتمام ورزد. نقد اندیشه‌های یوسف اباذری، مراد فرهادپور و حاتم قادری از تلاش‌های پیشین فرهنگ امروز جهت سنجش عیار اندیشه متفکران ایرانی بود. نشریه فرهنگ امروز در شماره بیستم خود این روند را در پیش گرفت و به نقد و بررسی آثار بابک احمدی و پروژه فکری ایشان پرداخت.
سردبیر این نشریه در مقاله ای با عنوان ابرقهرمان نسل سوخته ضمن توضیح در باب رویه ای که فرهنگ امروز در پیش گرفته، با دیدی انتقادی به اهمیت پرداختن به تالیف‌ها و ترجمه‌های بابک احمدی و تاثیری که آثار او در تکوین اندیشه معاصر ایران داشته است، پرداخته است. در واقع به همراه آثار و اندیشه‌های بابک احمدی موجی از پست مدرنیسم در ایران پدید آمد که نیاز فراوان به بازنگری دارد. این پرونده که با عنوان موج مرده به چاپ رسیده است زمینه‌های ورود پست‌مدرنیسم در ایران، علت اوج و فرود گرایش به آثار بابک احمدی، نقدی بر اصول نقادی مدرنیته در آثار و همچنین ضعف های محتوایی کتاب های بابک احمدی را مورد مداقه قرار داده است. در راستای این محورها احمد بستانی، احمد نقیب زاده، علیرضا سیداحمدیان، نیکو سرخوش، افشین جهاندیده، شاهرخ حقیقی، رضا صمیم و ناصر تقویان، فرهاد سلیمان نژاد، صادق پیوسته، محمد نصیری در این پرونده مشارکت داشته‌اند.
«کجای این تاریخ عقب ماندیم یا توسعه نیافتیم و چرا؟» چگونگی پاسخ به این پرسش توسط پژوهشگران تاریخ معاصر دغدغه اصلیپرونده تاریخ شماره بیستم فرهنگ امروز است. گردونه تجدد در خامه مورخان عنوان پرونده تاریخ این شماره فرهنگ امروز است که تاریخ نگاری توسعه نیافتگی را در بوته نقد گذاشته است. به همین دلیل پژوهش‌های افرادی چون احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان، سیدجواد طباطبایی، کاظم علمداری، صادق زیباکلام، موسی غنی‌نژاد، و محمود سریع‌القلم که در این زمینه دارای آثار پرمخاطبی بوده اند به بحث گذاشته شده است. نقد و بررسی تاریخ نگاری این نویسندگان توسط همکارانی چون قباد منصوربخت، زهیر صیامیان، سهیلا ترابی‌فارسانی، علی جنادله، فریدون شیرین‌کام و دیگران در قالب یادداشت‌های مجزا مطرح شده است. همچنین در این پرونده در مصاحبه‌ای با حسین راغفر اصلی‌ترین منع تاریخی توسعه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
اهمیت روزافزون ابژه‌ای به نام غذا در جهان امروز در کنار شکل‌گیری مجموعه ای از کنش‌های مرتبط با آن فرهنگ امروز را برآن داشت که پرونده‌ای را در بخشمطالعات فرهنگی به این موضوع اختصاص دهد. در این پرونده در فضای شناختی – مطالعاتی ایجاد شده حول محور غذا امر غذا و غذا خوردن از یک ابژه و رفتار عادی و بدیهی روزانه فاصله گرفته و در جایگاه موضوعی برای مطالعه فرهنگی پروبلماتیزه شده است. به طور خلاصه این پرونده با عنوان «از غذای روزگار» تاملاتی است درباره غذا به مثابه امر فرهنگی.  کندوکاو در معرفی و تشریح ابعاد مطالعاتی متن غذا در بستر و زمینه مطالعات فرهنگی موضوع دو گفت‌وگوی ویژه این پرونده باعباس کاظمی و محمود شهابی است.
سلاخی بودا عنوان پرونده الهیات این شماره فرهنگ امروز است که به چرایی و چگونگی گرایش بودیسم به خشونت پرداخته است. بودیسم همواره در دنیا نماد صلح و آرامش تلقی می‌شد کشتار اخیر مسلمانان میانمار بهانه‌ای بود که به این مساله پرداخته شود که چرا نماد صلح به خشونت گرایید. در این پرونده ابتدا این مساله به چالش کشید که آیا این گزاره از اساس درست است یا خیر و به جهت سیاسی و فرهنگی و تاریخی چه عواملی موجب این واقعه شد. در این پرونده مصاحبه‌ای با پروفسور بهیکشو ساتیاپالا که خود راهبی است بودایی انجام شد تا این اندیشه از دورن مورد نقد قرار گیرد. همچنین جبار رحمانی، ابولقاسم جعفری، جولیانس شوبر و چند نفر از صاحب نظران این حوزه در این پرونده با فرهنگ امروز همکاری داشتند.
در بخش گزارش این شماره فرهنگ امروز ضمن تحلیل چند رویداد فرهنگی گزارشی از مصاحبه علی میرسپاسی با حسین بشیریه آمده است. خاطرات ضیاء موحد از سال‌های تحصیل در انگلستان و همچنین مطلب موسیقی باخ و الهیات لوتری از مطالب خواندنی این بخش هستند. همچنین در این بخش مقاله فلسفه و زلزله به قلم ادگار شفلید برایتمن ترجمه شده است. این مقاله به این موضوع می‌پردازد که وقوع زلزله لیسبون ۱۷۵۵ فلاسفه عصر روشنگری را با چه پرسش‌های فلسفی مواجه کرد و تفاسیر فیلسوفان از این رخداد طبیعی چیست. در بخش پیشخوان ضمن نقد و بررسی چند کتاب داخلی و خارجی متن سخنرانی احسان نراقی در انجمن ایرانی علوم اجتماعی که در سال ۱۳۵۳ ایراد کرده است مورد بازبینی قرار گرفته است.
بیستمین شماره فرهنگ امروز به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری بهزاد جامه بزرگ در ۱۶۴ صفحه و به قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *