ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
۰
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
به قلم حسن قاضی‌مرادی؛

«تاملات ابزاری» سیدجواد طباطبایی منتشر می‌شود

کتاب «تاملات ابزاری سیدجواد طباطبایی» به روایت حسن قاضی‌مرادی به زیر چاپ رفت.
«تاملات ابزاری» سیدجواد طباطبایی منتشر می‌شود
 کتاب  «تاملات ابزاری: نیم‌نگاهی به «پروژه» ‌ فکری سید جواد طباطبایی» عنوان تازه‌ترین کتاب «حسن قاضی‌مرادی» پژوهشگر و جامعه‌شناس است که به‌زودی از سوی «نشر اختران» منتشر می‌شود.
«تاملات ابزاری» حاوی بررسی و نقد برخی از نظرات سید جواد طباطبایی درباره جنبه‌های از تحولات  اندیشه سیاسی در عصر مشروطه است که مشخصاً در دو جلد (سه مجلد) کتاب «تاملی درباره ایران» ارائه شده است؛ کتاب های «دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران»، «مکتب تبریز» و «نظریه حکومت قانون در ایران». از نظر قاضی‌مرادی او در این کتاب‌ها «تاملاتی» را مطرح می کند که به نظر می‌رسد مولفه‌های «پروژه‌ «ای نظری‌ هستند و در عنوان فرعی کتاب قاضی‌مرادی نیز به این مهم اشاره کرده است.
در کتاب «تاملات ابزاری» دو عنصر اصلی در «پروژه» طباطبایی درباره‌ی تحولات سیاسی و فکری عصر مشروطه یعنی عاملان سیاسی و ساختار نظری بررسی  شده است.
در موضوع عاملان سیاسی قاضی‌مرادی به این بحث می پردازد که طباطبایی در سنجش فعالیت‌های نظری (و عملی) سه گروه آنان ــ روشنفکران تجددخواه، دولت‌مردان و رجال سیاسی مصلح، و نیز روحانیت مشروطه‌طلب ــ به ادعانامه‌نویسی علیه گروه نخست و ادعانامه‌نویسی به‌نفع دو گروه دیگر اقدام می‌کند. در حوزه ساختار نظری نیز دو موضوع نخبه‌گرایی و دولت‌محوری در آرای این دوره طباطبایی بررسی می‌شود.
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: کتاب تاملات ابزاری سیدجواد طباطبایی فلسفه حسن قاضی مرادی ایرانشهر مشروطه اندیشه سیاسی ایران
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *