۰
سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۵

نيچه، مسيحيت و عيسي مسيح

نيچه، مسيحيت و عيسي مسيح
نيچه، در سخت ترين عبارات خود، ايمان مسيحي را چنين مورد حمله قرار ميدهد:
" ايماني كه مسيحيت آغازين مي طلبيد و كم نيز به آن دست نيافت، ايماني بود سر بر كشيده در ميان جهان شكاك و ازاده جان جنوبي با صد سال جدال مكتبهاي فلسفي در پشت سر و درونش، و افزون بر آن با سابقه ي تربيتي كه امپراتوري روم براي رواداري دين[ ميداد. بنابر اين، اين ايمان آن ايمان خالصانه و خام و جان نثارانه اي نبود كه، بمثل، لوتر يا كامول يا هربر-جان شمالي ديگر با آن به خدا و مسيحيت خود مي چسبد؛ بلكه به ايمان پاسكال نزديكتر بود، كه به طرز وحشتناكي به خود كشي آرام-آرام عقل ميماند- خودكشي عقلي سرسخت و سخت جان و كرم وار كه يكباره و با يك ضربه كشته نمي شود.
ايمان مسيحي از آغاز قرباني ميطلبد: قرباني كردن همه ي آزادي، همه ي غرور، همه ي اتكاي روح به خود؛ و نيز بندگي كردن و خود را به سخره گرفتن و مثله كردن...
مردم روزگار نو، كه نسبت به تعبيرهاي مسيحي خنگ شده اند، ديگر نمي توانند مانند يك حس چشايي باستاني حس كنند كه فرمول باور نكردني « خدا بر صليب» چه مزه هولناك مبالغه آميزي دارد. تا كنون هيچگاه و هيچ جا چنين هولناك و پرسنده و پرسيدني مانند اين فرمول در كار نبوده است: اين فرمول واژگوني همه ي ارزشهاي جهان باستان را نويد مي داد."
آيا براستي، نيچه كه اين چنين سرسخت، مسيحيت را به باد انتقاد مي گرفت، اصول اخلاقي زير دستانه ي آنرا محكوم مي شمرد، هيچگونه قرابتي با تفكرات مسيح نداشت؟ عيسي مسيح كه او را " تنها مسيحي واقعي" مي خواندش، آيا هيچ نسبتي با ابر مرد نيچه اي نداشت؟ پاسخهاي "ياسپرس"، به اين سئوال مثبت است؛ اما شما چطور فكر ميكنيد؟
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


نيچه مرد........ خدا زنده است!
نيچه بظاهر فيلسوف و دانشمند حساب شده و من فکر میکنم اصلا نادان بوده و در كمال حماقت از اين دنيا رفته و بیخودی اصلا بعضی ها روی حرف هایش فکر میکنند.خدا زنده
میباشد.
نظر شما بدليل عدم شناخت نيچه و يا تعصب فكري است. چرا؟ چون من معتقم که : نيچه اي كه خداي قهار و مقتدر مسيحي را تبديل به خدايي دروني و نزديك به ما كرد. خدايي كه در درون من و توست اما ما آن را در بيرون و با بهشت و دوزخش ميشناسيم و بس و يادمان رفته كه ما هر كدام خدايي هستيم كه بايد در زمين خدايي كنيم....
نيچه تسبيح خدا بود از سوء استفاده ي دينداران بازيگر از خدا

در جلسه اي رفتم در دانشگاه كه قرار بود در مورد نيچه صحبت بشه . رفتم ديدم دارن به نيچه مي خندن...
اينم يه جور جلسه ي فلسفيه (؟)...
اخرین مسیحی همان نبود که بر صلیب مصلوب شد

شاید اخرین مسیحیها داستایوفسکی و نیچه بودند .
Right on-this helepd me s_ort things right out.
Apparently this is what the esteemed Willis was tkialnbout.
متاسفم که دوستان بدین شکل تعصبی و احمقانه که شناختی به نسبت نیچه و درکی به نسبت مطلب ندارند دارند نظرمی می دهند