متکلمین امروزایران
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
محمدحسین طباطبایی
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
مصطفی ملکیان
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
عبدالکریم سروش
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
مرتضی مطهری
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
محمدتقي‌ جعفري‌
دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۴
عبدالله جوادی آملی
پنجشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۸۴
محمد تقی مصباح یزدی
دوشنبه ۱ فروردين ۱۳۸۴
حسن حسن زاده آملی
جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸