تریبون فیلسوفان
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
​چرا روستانشینم؟
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
چرا «رنج» می کشیم
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
ویژگی های  ایمان از دیدگاه کی یرکگارد
سه شنبه ۷ فروردين ۱۳۹۷
آیا ایدئولوژیک شدن دین، ممکن و مطلوب است؟
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
هگل؛ محتوای «دین و فلسفه» یکی است!
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
مصطفی ملکیان: «مصرف زدگی» انسان را سنگدل می کند
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
ترس از حقيقت
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
نهیلیسم چیست؟
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
کار فلسفه آزردن حماقت است
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
پرسش از تنهایی!
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
جایی که فلسفه پایان می گیرد
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
پیوند اسطوره و مجاز
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
هرمنوتیک امر سیاسی
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
​دعوای قدیمی عرب و عجم!
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
نسبت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
شبح تجزیه‌ ایران در آستانه‌ در ایستاده است!
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
آیا می توان از فلسفه سیاسی در ایران سخن گفت؟
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
​شایگان: "ما هنوز شهروند نشده ایم"
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶