ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
۰
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۵

8- مفهوم حکمت در دین زرتشت

8- مفهوم حکمت در دین زرتشت


 
فايل شنیداری سخنراني موبد دكتر اردشير خورشيديان در همایش بزرگداشت روز جهاني فلسفه 1396 با عنوان «مفهوم حكمت در اديان توحيدي»، دوشنبه 29 آبان 1396


 
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *