ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
۰
شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۸

17- مفهوم حکمت در دین یهود

17- مفهوم حکمت در دین یهود


 
فايل شنیداری سخنراني آقاي آرش آبايي در همایش بزرگداشت روز جهاني فلسفه 1396 با عنوان «مفهوم حكمت در اديان توحيدي»، 29 آبان 


 
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: سخنراني آرش آبايي
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *