۰
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵

فلسفه زندگي و بررسي تاثيرات هدفمندي بشر از ديدگاه اسلام

26160 هاشمي‌گلپايگاني، محمدصالح
فلسفه زندگي و بررسي تاثيرات هدفمندي بشر از ديدگاه اسلام/ محمدصالح هاشمي‌گلپايگاني؛ به راهنمائي : رسول اكبريان
چكيده به زبان فارسي، انگليسي، عربي
پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده الهيات و معارف اسلامي و ارشاد، 1377.
221 صفحه، كتابنامه

اسلام Islam / انسان Human / عليت Causality / هدف Objective / زندگي Life / فلسفه زندگي Philosophy of life
چكيده : با توجه به موضوع تحقيق كه راجع به هدف زندگي انسان و غايت حيات بشر مي‌باشد، لازم است در ابتدا به مبحث هدفداري و غايت پرداخته شود. ابتدا بر مبناي موضوع هدفداري و غايت ، براساس تقسيم‌بندي موضوعي از هدفداري، ادعاي اين تحقيق اين است كه با اين تقسيم‌بندي منطقي، نظرات تماي فلاسفه و انديشمندان در مورد غايت و هدفداري در يكي از اقسام چهارگانه، ظرفيت دسته‌بندي شدن دارد. هر انديشمند و دانشمندي بر مبناي فكر و فلسفي كه ارائه داده است يا اعتقاد به غايتي پيدا مي‌كند و يا انكار غايت مي‌نمايد. اگر انكار غايت نمود. به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه اصولا چه نظراتي است كه نمي‌توانند به غايت و هدفي واقعي، اعتقاد پيدا كنند و مقومات هدفداري و غايت چيست كه منكر لوازم و مقومات آن لزوما نافي غايت و هدف مي‌شود. با فرض قبول هدف براي زندگي و وجود غايت براي موجودات ، سئوال بر چگونگي غايت است . آيا اعتقاد به غايتي حكيمانه و عقلاني با برنامه مشخص و مدون منجر مي‌شود و يا غايت ، پوچ و عبت و گزافه است . در مرحله دوم، به نظرات و تفكرات انديشمنداني مي‌پردازيم كه معتقدند، غايت جهان و انسان، گزافه و پوچ است و غايتي عقلاني، براي انسان قابل تبيين نيست . ولي اگر اعتقاد بر اين بود كه غايت عقلاني براي انسان در زندگي قابل اثبات است ، آنگاه سئوال اين است كه اين غايت عقلاني، غايتي در حدود و محدوده جهان طبيعت و ماده است و يا به جهان ماوراءالطبيعه نيز مربوط مي‌شود. مرحله بعد به نظرات و انديشه‌هائي توجه مي‌شود كه غايتي عقلاني در حيطهء جهان مادي و طبيعي را قائل باشند. و بالاخره به اهداف ماوراء طبيعي و غايات معنوي كه از حيطهء جهان مادي، فراتر است ، پرداخته مي‌شود كه اين اهداف چيست و رابطهء اهداف ماوراء طبيعي با طبيعت چگونه است . همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، نظر هر دانشمند و فيلسوف و متفكري بر مبناي تفكر فلسفي و اعتقادي خود لزوما در يكي از اين تقسيمات قرار مي‌گيرد. در بخش ديگر اين تحقيق به نظر و ديدگاه اسلام مي‌پردازيم كه انسان سعادتمند در مكتب اسلام چه انساني است و نظر اين مكتب راجع به غايت داشتن يا نداشتن و همچنين راجع به غايت مادي يا ماوراء ماده داشتن چيست ؟ و اگر نظر اسلام به غايت‌داري براي زندگي بشر مي‌باشد آن غايت زندگي كدام است ؟ در پايان بررسي مي‌نماييم، انساني كه براي زندگي خويش غايت اسلامي را انتخاب نموده چگونه انساني است ؟ ثمرات و تاثيرات اين غايتمندي چگونه است ؟ و در نهايت اشاره مي‌نمائيم كه براي رسيدن به غايت راه عملي زندگي چيست ؟
دانشگاه امام صادق (ع) ، دانشكده الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


به پوچي عجيبي رسييده ام كه هيچ چيز دنيا برايم معني ندارد.هدف داشتن هم به زندگي ام معنا نميدهد فقط ياد گرفته ام كه نفس بكشم. كتاب هاي مختلفي ميخوانم ولي ارضانمي شوم .دوستان چند كتاب به من معرفي كنيد ممنونم.
به نظر شما ما بازيچه دست شخصي به نام خدا نيستيم؟هر كاري ميخواهد ميكنه بدون اينكه حداقل به ما بگه . آخه ما انسان ها توي اين جهان چه كار ميكنيم . قبلش كجا بوديم ؟ بعدش كجا ميريم؟ غير از اينه كه آلت دست شديم؟ اگه نه پس دليلتون چيه؟ چرا هيچ كس جواب ما را نميده ؟