۰
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵

منطق فازي و مباني فلسفي آن

44198 قيومي، صديقه
منطق فازي و مباني فلسفي آن/صديقه قيومي؛ به راهنمايي: لطف الله نبوي.
به زبان فارسي؛ چكيده به زبان فارسي، انگليسي
پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 1381.
188صفحه
وضعيت پايان نامه : دفاع شده - تاريخ دفاع: 31-6-1381

منطق فازي Fuzzy logic / فلسفه Philosophy
چكيده : دركاربرد روزانه ما زبان طبيعي براي ارائه دانش و اطلاعات ، مقدار زيادي ابهام ، ايهام ، بي دقتي و يا فازي بودن وجود دارد. علي بلند قامت است . مثال ساده اي از اين نوع مي باشد. منطق دو ارزشي كلاسيك قادر به صوري كردن استدلالهايي كه شامل چنين عبارتهايي هستند ، نمي باشد. در مقابل منطق فازي مدعي است كه مي تواند چنين استدلالهايي را( استدلالهاي تقريبي) صوري نمايد. دكتر لطفعلي عسكرزاده با معرفي مجموعه هاي فازي و مفهوم درجه عضويت در سال 1965 منطق فازي را پايه گذاري نمود. عبارت منطق فازي به دو معنا به كار مي رود . منطق فازي در معناي محدود آن ، يك سيستم منطقي است باهدف صوري كردن استدلال هاي تقريبي و دراين معنا بسطي از منطق چند ارزشي به شمار ميرود و ارزشهاي صدق اين منطق اعداد حقيقي بازه مي باشد و در معناي گسترده معادل با تئوري مجموعه هاي فازي است. در اين پايان نامه با معرفي مفهوم فازي ابهام ، مروري بر منطقهاي چند ارزشي خواهيم داشت و پس از آن به معرفي مجموعه هاي فازي مي پردازيم. در ادامه باارائه يك سيستم منطقي فازي با ساختار لوكاسيويچي ، ساختار نحوي و معنايي آن را بررسي مي كنيم. و در آخر واكنشهاي جامعه علمي و فلسفي را با مروري بر نظرات برخي از فلاسفه منطق مورد بررسي قرار مي دهيم. ايده نهايي اين تحقيق بيان كننده اين امر است كه منطق فازي با اعمال شرايط ويژه مي تواند به عنوان يك سيستم منطقي مورد توجه واقع شده و در شمار منطقهاي فلسفي قرار گيرد.
دانشگاه تربيت مدرس, دانشكده علوم انساني
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *