ارسال اين مطلب به دوستان

(( به جای بررسی دقیق تاریخ، به تاریخ سازی ایدئولوژیک مشغولیم! ))