۰
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
کانون پژوهشگران فلسفه و حکمت برگزار کرد:

سخنرانی دكتر ضياء شهابی درباره «فلسفه و بحران غرب»

دکتر پرويز ضياء شهابى پنجشنبه چهارم خرداد، در نشست ماهيانه «کانون پژوهشگران فلسفه و حكمت»، درباره «فلسفه و بحران غرب» سخنرانى کرد.
«فلسفه و بحران غرب» موضوع سخنراني دكتر پرويز ضياء شهابی*، عضو هيات علمى گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، در محل «کانون (NGO) پژوهشگران فلسفه و حکمت» است.
اين سخنرانی روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه جاری ساعت 16 در محل کانون برگزار شد. 
گفتنی است این موضوع در ماههاي بعد با مهمانان ديگري در نشست های ماهانه اين كانون پي گرفته خواهد شد.


* اهل فلسفه با آقاى پرويز ضياء شهابى، از طريق كتاب ارزشمند ايشان، «درآمدى پديدارشناسانه به فلسفه‌ى دكارت» (هرمس، 1377) و ترجمه‌ى كتاب مارتين هيدگر به نام «سرآغاز كار هنرى» (هرمس، 1379) و نیز ترجمه کتاب بوخنسكى «راه‌هايى به تفكر فلسفى؛درآمدى به مفاهيم بنيادين» (نشر پرسش، 1380) آشنا هستند. ضياء شهابى از جمله مترجمان کتاب «فلسفه و بحران غزب» (هرمس، 1378) نیز می باشد. هم تألیف و هم ترجمه های وی نشان می دهند با مؤلف و مترجمى بسيار آگاه به فلسفه و مسلط بر زبان‌هاى فارسى و آلمانى روبرو هستيم.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *